ORDIN nr. 25 din 22 octombrie 2004pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 27 octombrie 2004  În temeiul art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (6) și (7), precum și al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și o) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pieței de energie, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din 15 octombrie 2004,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Codul comercial al pieței angro de energie electrică, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă *) Conținutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la secțiunea Reglementări comerciale.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/1999 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 5Participanții la piața angro de energie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin. Notă
  Litera a) a articolului 7 din ORDINUL nr. 82 din 3 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 11 septembrie 2014 prevede:Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) dispozițiile cap. 5, dispozițiile cap. 13, dispozițiile art. 14.6.6.4 și art. 14.6.6.6 și dispozițiile cap. 14.10, precum și toate dispozițiile cap. 14 referitoare la decontarea și garanțiile pe piața pentru ziua următoare, din anexa*) la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004;*) Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Conform articolului III din ORDINUL nr. 68 din 8 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozițiile pct. 7.3.6.7, 7.3.6.8 si 14.8.2.3 din anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.
  Conform punctului 2 al articolului 3 din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 22 februarie 2018, la data intrării în vigoare a regulamentelor prevăzute la art. 1 și 2 se abrogă prevederile cap. 6, 7, 10, 12 și 14 din Codul comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.
  Conform literei a) a articolului 4 din ORDINUL nr. 93 din 16 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 18 iunie 2018, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă capitolul 11 din anexa* la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare;*Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I.

  Președintele
  Autorității Naționale de Reglementare
  în Domeniul Energiei,
  Jean Constantinescu
  București, 22 octombrie 2004.Nr. 25.______________