ORDIN nr. 5.097 din 26 august 2021privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agroindustrial "Tamasi Aron" din comuna Borș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021  Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 10 din 23.07.2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul școlar 2021-2022, activitatea de învățământ a unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron“ din comuna Borș, acreditată prin efectul legii, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ din cadrul structurii arondate Grădinița cu program prelungit „Borsszem“, se va desfășura în sediul din Strada Principală nr. 189, comuna Borș, județul Bihor.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron“ din comuna Borș are o capacitate maximă de școlarizare de 50 de formațiuni de studiu în două schimburi (maximum 31 de formațiuni de studiu în schimbul 1 și maximum 19 formațiuni de studiu în schimbul 2), iar pentru locația din Strada Principală nr. 189, comuna Borș, județul Bihor (sediul structurii arondate Grădinița cu program prelungit „Borsszem“), de 3 formațiuni de studiu într-un schimb.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron“ din comuna Borș își păstrează statutul de unitate de învățământ acreditată.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron“ din comuna Borș, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 26 august 2021.Nr. 5.097.-----