ORDIN nr. 2.646 din 8 decembrie 2021pentru aprobarea Metodologiei de instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 346/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 13 lit. k) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele cu rețea sanitară proprie, furnizorii de servicii medicale specialitatea medicina muncii recunoscuți de Ministerul Sănătății și angajatorii din orice domeniu de activitate atât din sectorul public, cât și din sectorul privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  București, 8 decembrie 2021.Nr. 2.646.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expuneriiprofesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică