ORDIN nr. 229 din 6 decembrie 2021pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021  Având în vedere:– Referatul de analiză privind actualizarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului la Societatea „Conpet“ - S.A. Ploiești nr. 401.080 din 28.10.2021;– Referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului nr. 401.098 din 2.11.2021;– art. XIV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activității de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială „Conpet“ - S.A. Ploiești, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 lit. d) și art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 1, 2, 3 și 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Daniel Grigoroiu-Norocel
  București, 6 decembrie 2021.Nr. 229.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 13/2010)
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din țară
  Tipul de activitateTariful*)- lei/tonă -
  • Transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului105,50
  *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 13/2010)
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import către Rafinăria Arpechim
  Interval de cantități de transportat în cursul unei luniTariful*) - lei/tonă -
  • Până la 80.000 tone46,65
  • Între 80.000 și 120.000 tone37,32
  • Între 120.000 și 160.000 tone27,99
  • Peste 160.000 tone21,00
  *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 13/2010)
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la rafinăriile din Bazinul Ploiești
  Interval de cantități de transportat în cursul unei luniTariful*) - lei/tonă -
  • Până la 80.000 tone45,66
  • Între 80.000 și 120.000 tone36,53
  • Între 120.000 și 160.000 tone27,39
  • Peste 160.000 tone20,55
  *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 13/2010)
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la Rafinăria Petromidia
  Interval de cantități de transportat în cursul unei luniTariful*) - lei/tonă -
  • Până la 80.000 tone18,51
  • Între 80.000 și 120.000 tone14,81
  • Între 120.000 și 160.000 tone11,11
  • Peste 160.000 tone8,33
  *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.
  -----