ORDIN nr. 183 din 10 decembrie 2021privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 10 decembrie 2021    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Articolele de echipament distribuite potrivit structurii normelor de echipare aplicabile până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 985/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști se pot utiliza până la asigurarea unei echipări complete cu noile modele de articole de echipament, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.(2) Până la data de 30.06.2022, inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora pot achiziționa, pentru satisfacerea necesităților, articole de echipament potrivit structurii normelor de echipare aplicabile până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 985/2021.(3) Articolele de echipament prevăzute la alin. (1) aflate în stocurile unităților de poliție se pot redistribui către instituțiile de învățământ pentru a fi utilizate la echiparea elevilor/studenților, potrivit necesităților.(4) După data de 31 decembrie 2024, articolele de echipament prevăzute la alin. (1) existente în stocul unităților de poliție se declasează de către unitățile care le dețin, conform prevederilor legale în vigoare, urmând procedurile de:a) valorificare, pentru articolele de echipament neinscripționate și/sau care nu au montate accesoriile prevăzute în structura normelor;b) casare, pentru articolele de echipament inscripționate și/sau care au montate accesoriile prevăzute în structura normelor.  +  Articolul 4Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament prevăzute în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliție, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.  +  Articolul 5(1) Persoanele juridice din domeniul cultural care intenționează să achiziționeze uniforme de poliție pentru a le utiliza în activități culturale sau filmări transmit, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea acestor activități, o solicitare de aprobare către inspectorul general al structurii care utilizează modelele respective de uniforme, în care prezintă cel puțin următoarele informații: datele de contact, numărul de înmatriculare la oficiul național al registrului comerțului, o scurtă prezentare a scenariului în care se utilizează uniformele, perioada pentru care solicită aprobarea să le utilizeze, denumirea articolelor de echipament pe care intenționează să le achiziționeze și cantitatea aferentă fiecărui produs.(2) Solicitările persoanelor juridice din domeniul cultural se analizează la nivelul inspectoratului general, care transmite, în termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării la secretariatul unității, un răspuns solicitantului.(3) În situația aprobării de către inspectorul general a solicitării prevăzute la alin. (1), în conținutul răspunsului se comunică perioada pentru care este valabilă aprobarea de utilizare a uniformelor, precum și numele, respectiv datele de contact ale operatorilor economici aflați în proceduri legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia, de la care pot fi achiziționate uniformele în cauză.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.(2) La data de 1.01.2025, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 236/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 10 decembrie 2021.Nr. 183.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTpentru compunerea și portul uniformelor de poliție  +  Anexa nr. 2REGULIpentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor