ANEXE din 24 noiembrie 2021 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.163 bis din 8 decembrie 2021  Notă
  Conţinute de REGULAMENTUL nr. 4 din 24 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.163 din 8 decembrie 2021.

  Anexa nr. I.1


  ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

  33

  la data de .....  Cod rând


  Cod scadenţă iniţială


  Cod ISO*) Ţară


  Cod sector instituţional


  Cod ISO Monedă

  VALOAREA TOTALĂ,

  inclusiv creanţa ataşată (unităţi)

  CREANŢA ATAŞATĂ

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  ACTIVE

  A1

  Numerar

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A2

  Credite  Credite, din care:

  A2a

  - poziţii intragrup  A2b

  - credite sindicalizate  A2c

  - credite reînnoibile automat (revolving), altele decât cele acordate pe descoperit de cont

  xxxxx


  A2d

  - credite acordate pe descoperit de cont (overdraft)

  xxxxx


  A2e

  - credite de oportunitate prin card de credit

  xxxxx


  A2f

  - credite extinse prin card de credit

  xxxxx


  A2g

  - credite garantate cu garanţii reale imobiliare  A2h

  - operaţiuni reverse repo

  xxxxx


  A2i

  - depozite transferabile (către instituţii financiare monetare)

  xxxxx


  A2j

  - alte depozite plasate (către instituţii financiare monetare)  Credite cu scadenţa iniţială mai mare de 1 an, din care:

  A2k

  - credite cu scadenţa reziduală până la 1 an inclusiv

  xxxxx


  A2l

  - credite cu scadenţa reziduală mai mare de 1 an şi cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 luni

  xxxxx


  Credite cu scadenţa iniţială mai mare de 2 ani, din care:

  A2m

  - credite cu scadenţa reziduală până la 2 ani inclusiv

  xxxxx


  A2n

  - credite cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani şi cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 luni

  xxxxx


  A2p

  -poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)

  xxxxx  Cod rând


  Cod scadenţă iniţială


  Cod ISO*) Ţară


  Cod sector instituţional


  Cod ISO Monedă

  VALOAREA TOTALĂ,

  inclusiv creanţa ataşată (unităţi)

  CREANŢA ATAŞATĂ

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  A3

  Titluri de natura datoriei deţinute, din care:  A3a

  - dețineri de titluri proprii  xxxxx
  A4 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii, din care:

  A4a

  - Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară

  xxxxx

  xxxxx

  A4b

  - Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară

  xxxxx

  xxxxx

  A5 Participaţii

  A5a

  - Acţiuni cotate

  xxxxx

  xxxxx

  A5b

  - Acţiuni necotate

  xxxxx

  xxxxx

  A5c

  - Alte participaţii

  xxxxx

  xxxxx

  A5d

  - dețineri de acțiuni proprii

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A6

  Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A6a

  -deţineri de bunuri imobiliare

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A7 Alte active

  A7a

  Provizioane pentru executarea garanţiilor standard

  xxxxx

  xxxxx

  A7b

  Instrumente financiare derivate

  xxxxx

  xxxxx

  A7c

  Opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor

  xxxxx

  xxxxx

  A7d

  Sume în tranzit interbancare şi intrabancare

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A7e

  Diverse active

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A7f

  Sume în curs de lămurire

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A7g

  Plata anticipată a primelor de asigurare şi rezerve aferente creanţelor exigibile

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  PASIVE

  P1 Depozite, din care:

  P1a

  Depozite overnight

  xxxxx


  P1b

  Depozite la termen  P1c

  Depozite rambursabile după notificare  P1d

  Împrumuturi din operaţiuni repo

  xxxxx


  Depozite, din care:

  P1e

  - depozite overnight transferabile

  xxxxx


  34


  Cod rând


  Cod scadenţă iniţială


  Cod ISO*) Ţară


  Cod sector instituţional


  Cod ISO Monedă

  VALOAREA TOTALĂ,

  inclusiv creanţa ataşată (unităţi)

  CREANŢA ATAŞATĂ

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  P1f

  - poziţii intragrup  P1g

  - împrumuturi primite  P1h

  - împrumuturi sindicalizate primite  P1i

  -poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)

  xxxxx


  P1j

  -pasiv în contrapartidă faţă de credite care nu au fost derecunoscute  P2

  Titluri de natura datoriei emise, din care:  xxxxx
  P2a

  cu scadenţa până la 2 ani inclusiv şi cu garanţia de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%

  xxxxx


  xxxxx
  P3 Capital şi rezerve

  P3a

  capital social vărsat

  xxxxx

  xxxxx

  P3b

  profit (+) / pierdere (-)

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P3c

  fonduri provenite din venitul nedistribuit acţionarilor

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P3d

  provizioane specifice şi generale, din care:

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P3e

  pentru riscul de credit

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P3f

  venituri şi cheltuieli recunoscute direct în participaţii

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  Alte pasive

  P4a

  Provizioane pentru executarea garanţiilor standard

  xxxxx

  xxxxx

  P4b

  Instrumente financiare derivate

  xxxxx

  xxxxx

  P4c

  Opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor

  xxxxx

  xxxxx

  P4d

  Sume în tranzit interbancare şi intrabancare

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P4e

  Diverse pasive

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P4f

  Sume în curs de lămurire

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P4g

  Provizioane care reprezintă obligații faţă de terți, din care:

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P4h

  participații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensii

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P4i

  Ajustări pentru discrepanţele contabile/statistice

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  35

  *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului


  SOLDUL CREDITELOR RESTANTE

  şi a liniilor de credit neutilizate de instituțiile de credit la data de .....

  Anexa nr. I.1A  Cod rând


  ACTIVE

  Cod scadenţă iniţială


  Cod ISO*) Ţară


  Cod sector instituţional


  Cod ISO Monedă

  VALOAREA TOTALĂ,

  inclusiv creanţa ataşată (unităţi)

  CREANŢA ATAŞATĂ

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  A2R

  Credite restante  A2N

  Linii de credit neutilizate

  xxxxx

  xxxxx


  Benzi de scadenţă

  Coduri atribuite coloanei Cod scadenţă

  Credite restante până în 30 zile

  1

  Credite restante între 30-60 zile

  2

  Credite restante între 60-90 zile

  3

  Credite restante peste 90 zile

  4

  36


  AJUSTĂRI DIN REEVALUARE

  37

  în luna .......

  Anexa nr. I.2

  Cod rând

  ACTIVE

  Cod scadenţă iniţială

  Cod ISO*) Ţară

  Cod sector instituţional

  Cod ISO Monedă

  VALOARE

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  ACTIVE

  A2

  Credite


  Credite, din care:

  A2a

  - poziții intragrup


  A2b

  - credite sindicalizate


  A2d

  - credite acordate pe descoperit de cont (overdraft)

  xxxxx

  A2e

  - credite de oportunitate prin card de credit

  xxxxx

  A2f

  - credite extinse prin card de credit

  xxxxx

  A2p

  - poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional

  cash pooling)

  xxxxx

  A3

  Titluri de natura datoriei deţinute


  A4

  Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiții, din care:

  A4a

  - Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară

  xxxxx

  A4b

  - Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii, altele decât fondurile de piaţă

  monetară

  xxxxx

  A5

  Participaţii

  A5a

  - Acţiuni cotate

  xxxxx

  A5b

  - Actiuni necotate

  xxxxx

  A5c

  - Alte participaţii

  xxxxx

  A6

  Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:

  xxxxx


  xxxxx  A6a

  -dețineri de bunuri imobiliare

  xxxxx


  xxxxx  A7b

  Instrumente financiare derivate

  xxxxx

  A7g

  Plata anticipată a primelor de asigurare şi a rezervelor aferente creanţelor exigibile

  xxxxx


  xxxxx  PASIVE

  P2

  Titluri de natura datoriei emise, din care:  xxxxx  P2a

  cu scadenţa până la 2 ani inclusiv şi cu garanţia de recuperare la răscumpărare a

  capitalului investit mai mică de 100%

  xxxxx


  xxxxx  P3

  Capital şi rezerve


  P3b

  profit (+) / pierdere (-)

  xxxxx


  xxxxx  P3d

  provizioane specifice şi generale

  xxxxx


  xxxxx  P3f

  venituri şi cheltuieli recunoscute direct în participații

  xxxxx


  xxxxx  P4b

  Instrumente financiare derivate

  xxxxx

  P4e

  Diverse pasive

  xxxxx


  xxxxx  P4h

  Participații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensii

  xxxxx


  xxxxx  P4i

  Ajustări pentru discrepanţele contabile/statistice

  xxxxx


  xxxxx  38

  *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului

  Anexa nr. I.3


  ACTIVE ŞI PASIVE BILANŢIERE

  în echivalent lei la data de ......  Cod rând


  VALOAREA

  TOTALĂ, inclusiv creanţa /datoria ataşată (lei)


  CREANŢA /DATORIA ATAŞATĂ (lei)

  0

  A

  B

  C

  A0

  ACTIVE  A1

  Numerar


  xxxxx

  A2

  Credite, din care:  A2R

  Credite restante  A3

  Titluri de natura datoriei deţinute  A4

  Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii


  xxxxx

  A5

  Participaţii


  xxxxx

  A6

  Active nefinanciare (inclusiv active fixe)


  xxxxx

  A7

  Alte active


  xxxxx


  P0

  PASIVE  P1

  Depozite  P2

  Titluri de natura datoriei emise  P3

  Capital şi rezerve


  xxxxx

  P4

  Alte pasive


  xxxxx


  39

  Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea

  40

  Anexa nr. I.4


  SECURITIZĂRI ŞI ALTE TRANSFERURI DE CREDITE

  efectuate de instituţiile de credit în luna........  Cod rând  Cod scadenţă iniţială


  Cod ISO*) Ţară client


  Cod sector instituţional

  Credite cedate/ achiziţionate


  Cod ISO

  Monedă

  VALOARE TOTALĂ,

  inclusiv creanţa ataşată

  (unităţi)


  CREANŢA ATAŞATĂ

  (unităţi)

  Cod CESIONAR

  / CEDENT

  Cod ISO*)

  Ţară

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  A1

  Credite transferate cu impact asupra soldului creditelor

  raportate faţă de care instituția de credit are rol de administrator din care:

  A11

  - securitizări

  A11

  - alte transferuri de credite

  A2

  Credite transferate fără impact asupra soldului creditelor raportate, din care:

  A21

  - securitizări

  A22

  -alte transferuri de credite

  Credite transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate faţă de care instituția de credit nu are rol de administrator, din care:

  A31

  -securitizări

  A32

  -alte transferuri de credite

  A4

  Soldul creditelor transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate, pentru care se prestează în continuare servicii de administrare de către instituţia de credit, din

  care:

  A41

  - securitizări

  A42

  - alte transferuri de credite

  A5

  Soldul creditelor transferate fără impact asupra soldului creditelor raportate, din care:

  A51

  -securitizări

  A52

  -alte transferuri de credite

  A6

  Ajustări ale creditelor transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate, pentru care se prestează în continuare servicii de administrare de către instituția de

  credit, din care:
  xxxxx

  A61

  -securitizări
  xxxxx

  A62

  -alte transferuri de credite
  xxxxx

  A7

  Ajustări ale creditelor transferate fără impact asupra soldului creditelor raportate, din care:
  xxxxx

  A71

  -securitizări
  xxxxx

  A72

  -alte transferuri de credite
  xxxxx

  41

  *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului  CESIONAR / CEDENT


  instituţie financiară monetară/banca

  societate vehicul investiţional

  altă entitate

  cesionar

  1

  2

  3

  cedent

  4

  5

  6


  ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

  ale fondurilor de piaţă monetară la data de ...........

  Anexa nr. I.5  Cod rând


  Cod scadenţă iniţială

  Cod ISO*)

  Ţară


  Cod sector instituţional


  Cod ISO Monedă

  VALOAREA TOTALĂ,

  inclusiv creanţa ataşată (unităţi)

  CREANŢA ATAŞATĂ

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  ACTIVE

  A1

  Numerar

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A2

  Depozite plasate la instituţii de credit  A2a

  Depozite overnight

  xxxxx


  A2b

  Depozite la termen  A3

  Titluri de natura datoriei deţinute  A4

  Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiții, din care:  A4a

  - Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară

  xxxxx

  xxxx

  A4b

  - Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară

  xxxxx

  xxxx

  A4c

  -dețineri de acțiuni/unități de fond proprii

  xxxxx


  xxxxx  xxxx

  A5

  Participaţii  A5a

  - Acţiuni cotate

  xxxxx

  xxxxx

  A5b

  - Acţiuni necotate

  xxxxx

  xxxxx

  A5c

  - Alte participaţii

  xxxxx

  xxxxx

  A6

  Alte active  A6a

  Instrumente financiare derivate

  xxxxx

  xxxxx

  A6b

  Diverse active

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  PASIVE

  P1

  Acţiuni/unităţi de fond emise

  xxxxx

  xxxxx

  P2

  Depozite atrase  P3

  Alte pasive

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului

  42

  Anexa nr. I.6


  ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

  ale fondurilor de piaţă monetară în echivalent lei

  la data de ......


  Cod rând


  VALOAREA

  TOTALĂ, inclusiv creanţa ataşată (lei)

  CREANŢA ATAŞATĂ

  (lei)

  0

  A

  B

  C

  A0

  ACTIVE  A1

  Numerar


  xxxxx

  A2

  Depozite plasate la instituţii de credit  A3

  Titluri de natura datoriei deţinute  A4

  Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii


  xxxxx

  A5

  Participaţii


  xxxxx

  A6

  Alte active


  xxxxx


  P0

  PASIVE  P1

  Acţiuni/unităţi de fond emise


  xxxxx

  P2

  Depozite atrase  P3

  Alte pasive


  xxxxx


  43

  Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea


  44

  Anexa nr. I.7


  AJUSTĂRI DIN REEVALUARE

  ale fondurilor de piaţă monetară în luna ........


  Cod rând

  ACTIVE

  Cod scadenţă iniţială

  Cod ISO*) Ţară

  Cod sector instituţional

  Cod ISO Monedă

  VALOARE

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  ACTIVE

  A3

  Titluri de natura datoriei deţinute


  A4

  Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiții, din care:

  A4a

  - Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară

  xxxxx

  A4b

  - Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață

  monetară

  xxxxx

  A5

  Participaţii

  A5a

  - Acţiuni cotate

  xxxxx

  A5b

  - Actiuni necotate

  xxxxx

  A5c

  - Alte participaţii

  xxxxx

  A6a

  Instrumente financiare derivate

  xxxxx


  PASIVE


  P1

  Acţiuni/unităţi de fond emise

  xxxxx

  P3

  Alte pasive

  xxxxx


  xxxxx


  xxxxx

  *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului


  Anexa nr. I.8


  ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

  45

  ale instituţiilor emitente de monedă electronică la data de.......  Cod rând  Cod scadenţă iniţială


  Cod ISO*)

  Ţară


  Cod sector instituţional


  Cod ISO Monedă

  VALOAREA TOTALĂ,

  inclusiv creanţa ataşată (unităţi)


  CREANŢA ATAŞATĂ

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  ACTIVE

  A1

  Numerar

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A2

  Credite  A3

  Titluri de natura datoriei deţinute  A4

  Participaţii

  A4a

  - Acţiuni cotate

  xxxxx

  xxxxx

  A4b

  - Acţiuni necotate

  xxxxx

  xxxxx

  A4c

  - Alte participaţii

  xxxxx

  xxxxx

  A5

  Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A5a

  -dețineri de bunuri imobiliare

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  A6

  Alte active

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  PASIVE

  Depozite, din care:

  P1 Depozite overnight monedă electronică

  P1a

  Depozite overnight monedă electronică de tip hardware (pe suport material)

  xxxxx


  P1b

  Depozite overnight monedă electronică de tip software (carduri preplătite, etc...)

  xxxxx


  P2

  Alte depozite overnight

  xxxxx  Cod rând  Cod scadenţă iniţială


  Cod ISO*)

  Ţară


  Cod sector instituţional


  Cod ISO Monedă

  VALOAREA TOTALĂ,

  inclusiv creanţa ataşată

  (unităţi)


  CREANŢA ATAŞATĂ

  (unităţi)

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  P3

  Împrumuturi primite  P4

  Împrumuturi din operaţiuni repo

  xxxxx


  P5 Capital şi rezerve

  P5a

  capital social vărsat

  xxxxx

  xxxxx

  P5b

  profit (+) / pierdere (-)

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P5c

  fonduri provenite din venitul nedistribuit acţionarilor

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P5d

  provizioane specifice şi generale, din care:

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P5e

  pentru riscul de credit

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P5f

  venituri şi cheltuieli recunoscute direct în participaţii

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  P6

  Alte pasive

  xxxxx


  xxxxx  xxxxx

  46

  *) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului

  Anexa nr. I.9


  ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE

  ale instituţiilor emitente de monedă electronică în echivalent lei

  la data de.......  Cod rând


  VALOAREA

  TOTALĂ, inclusiv creanţa /datoria ataşată (lei)


  CREANŢA /DATORIA ATAŞATĂ (lei)

  0

  A

  B

  C

  A0

  ACTIVE  A1

  Numerar


  xxxxx

  A2

  Credite  A3

  Titluri de natura datoriei deţinute  A4

  Participaţii


  xxxxx

  A5

  Active nefinanciare (inclusiv active fixe)


  xxxxx

  A6

  Alte active


  xxxxx


  P0

  PASIVE  P1

  Depozite  P5

  Capital şi rezerve


  xxxxx

  P6

  Alte pasive


  xxxxx


  47

  Soldurile exprimate în alte monede sunt transformate în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea

  48

  Anexa nr. I.10


  Nomenclatorul nr. 1

  Cod sector instituţional  Cod


  Sector instituţional

  S11

  Societăţi nefinanciare

  S121

  Bănci centrale

  S122

  Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

  S122A

  Instituţii de credit IFM

  S122B

  Alte societăţi care acceptă depozite -instituţii emitente de monedă electronică

  S123

  Fonduri de piaţă monetară

  S124

  Fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară

  S125

  Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, din care:

  S125B1

  - instituţii de credit non-IFM

  S125SV

  - societăţi vehicul investiţional

  S125CC

  - case de compensare cu funcţia de contraparte centrală

  S126

  Auxiliari financiari

  S127

  Instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare

  S128

  Societăţi de asigurare

  S129

  Fonduri de pensii

  S1311

  Administraţia centrală

  S1312

  Administraţiile statelor federale

  S1313

  Administraţiile locale

  S1314

  Administraţiile de securitate socială

  S14

  Gospodăriile populaţiei

  S14CC

  Gospodăriile populaţiei - credit pentru consum

  S14CL

  Gospodăriile populaţiei - credit pentru locuinţe

  S14DA

  Gospodăriile populaţiei - credit pentru dezvoltarea afacerilor

  S14AS

  Gospodăriile populaţiei - credit pentru alte scopuri

  S15

  Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

  S15CC

  Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - credit pentru consum

  S15CL

  Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - credit pentru locuinţe

  S15AS

  Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - credit pentru alte scopuri

  Anexa nr. I.10


  Nomenclatorul nr. 2

  49

  Cod scadenţă pe instrumente financiare şi intervale de scadenţă  Instrumentul financiar

  Scadenţa ( S )


  S ≤ 1 an


  1 an < S ≤ 5 ani

  S > 5 ani 3

  1 an< S≤ 2 ani

  4

  2 ani

  5

  Credite acordate

  1

  2

  X

  Scadenţa ( S )  S ≤ 1 an

  1 an < S ≤ 2 ani

  S > 2 ani  Alte depozite

  1

  2

  3  Titluri de natura datoriei deţinute

  1

  2

  3  Titluri de natura datoriei emise

  1

  2

  3
  X

  Rambursabile (R)

  R ≤ 3 luni 1

  3 luni < R ≤ 2 ani

  2

  R > 2 ani 3  Depozite rambursabile după notificare


  Anexa nr.II.1

  Formule de calcul


  Nr. crt.

  Formula de calcul


  Explicaţii


  1.


  l ,m

   RCi / D j SCi / D j

  i , j 1

  image


  image

  rC / D l ,m 100

   SCi / D j

  i , j 1


  image

  rC / D = rata dobânzii aferentă creditelor/depozitelor, calculată agregat la nivelul instituţiei de credit;

  RC / D = ran C / D = rata anualizată a dobânzii (RAD), în cazul creditelor/

  i j

  depozitelor la care plata/ capitalizarea dobânzii se realizează la intervale regulate de timp mai mici sau egale cu intervalul de timp între două rambursări succesive de capital;

  RC / D = ref C / D = rata efectivă definită în sens restrâns (REDR), în

  i j

  cazul creditelor/depozitelor la care plata/capitalizarea dobânzii se realizează la intervale neregulate de timp sau la intervale regulate de timp mai mari decât intervalul de timp între două rambursări succesive de capital;

  SC / D = soldul creditului nr.i/depozitului nr.j la sfârşitul lunii de

  i j

  referinţă;

  l,m = numărul creditelor, respectiv depozitelor aferente fiecărei categorii prezentate în anexele nr. 2 şi 3.


  2.


  r n

  r 1  ag 1

  an C / D n

  ran C / D = rata anualizată a dobânzii (RAD) aferentă unui credit/depozit;

  rag = rata dobânzii, stabilită individual de comun acord de instituţia de credit şi client pentru un credit/depozit;

  n = numărul de perioade de plată/capitalizare a dobânzii în cadrul unui an pentru acel credit/depozit: 1 pentru plată/capitalizare anuală, 2 semianuală, 4 trimestrială, 12 lunară etc.


  3.


  N Fn N ' F 'n'

  image image

  Dn D'n'

  n1 (1 r ) 365 n'1 (1 r ) 365

  ef C / D ef C / D

  ref C / D = rata efectivă definită în sens restrâns (REDR) aferentă unui credit/depozit;

   Fn = valoarea actuală a creditului/depozitului acordat/

  N


  image

  image

  Dn

  n1 (1 r ) 365

  ef C / D

  plasat în una sau mai multe tranşe;

   F 'n' = valoarea actuală a tuturor angajamentelor

  N '


  image

  image

  D'n'

  n'1 (1 r ) 365

  ef C / D

  (depozite sau credite), altele decât spezele (plăţi sau rambursări, plăţi în contul dobânzilor) viitoare sau existente, stabilite de comun acord între instituţia de credit raportoare şi client.

  Fn = valoarea tranşei nr. n pentru un credit/depozit;

  Dn = intervalul de timp exprimat în zile, dintre prima tranzacţie (în

  general data acordării primei tranşe a creditului sau plasării depozitului) şi data tranşei nr. n din acel credit/ depozit;

  N = numărul de tranşe ale creditului/depozitului;

  F 'n' = valoarea ratei de capital sau dobândă nr. n ' rambursate/de

  rambursat instituţiei de credit în cazul unui credit, sau clientului în cazul unui depozit;

  D'n' = intervalul de timp, exprimat în zile, dintre prima tranzacţie (în general data acordării primei tranşe a creditului sau plasării depozitului)

  şi data ratei nr. n' (rambursare de capital sau plată de dobândă) a acelui credit/depozit;

  N ' =numărul de plăţi de capital şi dobândă asociat creditului/depozitului  4.


  l ,m

   RCi / Dj VCi / Dj

  image

  r i, j1 100

  C / D l ,m

  image

  VCi / Dj

  i, j 1

  image

  rC / D = rata dobânzii aferentă contractelor noi de credit/depozit, calculată agregat la nivelul instituţiei de credit;

  RC / D = ran C / D = rata anualizată a dobânzii (RAD), în cazul contractelor

  i j

  noi de credit/depozit la care plata/capitalizarea dobânzii se realizează la intervale regulate de timp mai mici sau egale cu intervalul de timp între două rambursări succesive de capital;

  RC / D = ref C / D = rata efectivă definită în sens restrâns (REDR), în

  i j

  cazul contractelor noi de credit/depozit la care plata/capitalizarea dobânzii se realizează la intervale neregulate de timp sau la intervale regulate mai mari decât intervalul de timp între două rambursări succesive de capital;

  VC / D = valoarea contractului nou de credit nr.i/depozit nr.j;

  i j

  l,m = numărul de contracte noi de credit, respectiv depozit aferente fiecărei categorii prezentate în anexele nr. 4 şi 5.


  5.


  r n

  r 1  ag 1

  an C / D n

  ran C / D = rata anualizată a dobânzii (RAD) aferentă unui contract nou de

  credit/depozit;

  rag = rata dobânzii, stabilită individual de comun acord de instituţia de

  credit şi client pentru un contract nou de credit/depozit;

  n = numărul de perioade de plata/capitalizare a dobânzii în cadrul unui an pentru contractul nou de credit/depozit: 1 pentru plată/capitalizare anuală,

  2 semianuală, 4 trimestrială, 12 lunară etc.


  6.


   Fn  F 'n'      

  N N '


  image image

  image

  Dn D'n '

  n1 (1 r ) 365 n'1 (1 r ) 365

  ef C / D ef C / D

  ref C / D = rata efectivă definită în sens restrâns (REDR) aferentă unui

  contract nou de credit/depozit;

           Fn        = valoarea actuală a contractului nou de credit/

  N


  Dn  

  n1 (1 r ) 365

  ef C / D

  depozit acordat/plasat în una sau mai multe tranşe;

   F 'n' = valoarea actuală a tuturor angajamentelor

  N '


  image

  image

  D'n'

  n'1 (1 r ) 365

  ef C / D

  (contracte noi de depozite sau credite), altele decât spezele (plăţi sau rambursări, plăţi în contul dobânzilor) viitoare sau existente, stabilite de comun acord între instituţia de credit şi client.

  Fn = valoarea tranşei nr.n pentru un contract nou de credit/depozit;

  Dn = intervalul de timp exprimat în zile, dintre prima tranzacţie (în

  general data acordării primei tranşe a creditului sau plasării depozitului) şi data tranşei nr.n din acel credit nou/depozit nou;

  N = numărul de tranşe ale creditului nou/depozitului nou;

  F 'n' = valoarea ratei de capital sau dobândă nr. n ' rambursate/de

  rambursat instituţiei de credit în cazul unui contract nou de credit, sau clientului în cazul unui contract nou de depozit;

  D'n' = intervalul de timp, exprimat în zile, dintre prima tranzacţie (în general data acordării primei tranşe a creditului sau plasării depozitului)

  şi data ratei nr. n' (rambursare de capital sau plată de dobândă) a contractului nou de credit/depozit;

  N ' = nr. de plăţi de capital şi dobândă asociat contractului nou.  7.


  m, p

   DAECCi / CLj VCCi / CLj

  DAE ij 1                                 

  CC / CL m, p

  VCCi / CLj

  i, j 1

  DAECC / CL = DAE (dobânda anuală efectivă) aferentă contractelor noi

  privind creditele pentru consum/locuinţe, calculată agregat la nivelul instituţiei de credit;

  DAECC / CL = DAE aferentă contractului nou privind creditul pentru

  i j

  consum nr.i, respectiv creditul pentru locuinţe nr.j;

  VCC / CL = valoarea contractului nou aferent creditului pentru consum

  i j

  nr.i /creditului pentru locuinţe nr.j;

  m, p = numărul contractelor noi privind creditele pentru consum, respectiv creditele pentru locuinţe acordate gospodăriilor populaţiei.

  Ratele dobânzii aferente creditelor şi ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold la data de …


  53

  Moneda: RON \ EUR\ USD


  Credite/depozite


  Scadenţa iniţială


  Cod rând

  Societăţi nefinanciare

  Gospodăriile populaţiei

  Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor

  populaţiei

  Rata dobânzii

  (%)

  Soldul la sfârşitul lunii (unităţi)

  Rata dobânzii

  (%)

  Soldul la sfârşitul lunii (unităţi)

  Rata dobânzii

  (%)

  Soldul la sfârşitul lunii (unităţi)

  A

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Credite – total, din care:

  1  Credite pentru locuinţe

  ≤ 1 an

  2

  X

  X

  > 1 an şi ≤ 5 ani

  3

  X

  X

  > 5 ani

  4

  X

  X

  Credite pentru consum

  ≤ 1 an

  5

  X

  X

  > 1an şi ≤ 5 ani

  6

  X

  X

  > 5 ani

  7

  X

  X

  Credite pentru dezvoltarea

  afacerilor

  ≤ 1 an

  8

  X

  X  X

  X

  > 1an şi ≤ 5 ani

  9

  X

  X  X

  X

  > 5 ani

  10

  X

  X  X

  X

  Credite pentru alte scopuri

  ≤ 1 an

  11

  X

  X

  > 1 an şi ≤ 5 ani

  12

  X

  X

  > 5 ani

  13

  X

  X

  Credite acordate societăţilor nefinanciare

  ≤ 1 an

  14  X

  X

  X

  X

  > 1 an şi ≤ 5 ani

  15  X

  X

  X

  X

  > 5 ani

  16  X

  X

  X

  X

  Depozite la termen – total, din care:

  17
  Depozite la termen

  ≤ 1 lună

  18  > 1 lună şi ≤ 3 luni

  19  > 3 luni şi ≤ 6 luni

  20  > 6 luni şi ≤ 12 luni

  21  > 1 an şi ≤ 2 ani

  22  > 2 ani

  23  Împrumuturi din operaţiuni repo

  24  54

  Anexa nr. II.3

  Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare,

  creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) şi creanţelor aferente cardurilor de credit existente în sold la data de …

  Moneda: RON \ EUR\ USD


  Credite/depozite


  Cod rând

  Societăţi nefinanciare

  Gospodăriile populaţiei

  Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

  Rata dobânzii

  (%)

  Soldul la sfârşitul lunii

  (unităţi)

  Rata dobânzii

  (%)

  Soldul la sfârşitul lunii

  (unităţi)

  Rata dobânzii

  (%)

  Soldul la sfârşitul lunii

  (unităţi)

  A

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Depozite overnight – total, din care:

  1  - conturi curente creditoare

  2  - depozite la vedere

  3  - alte depozite overnight

  4  Depozite rambursabile după notificare – total, din care:

  5  - depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni de la notificare

  6  - depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni de la notificare

  7  Credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts) -

  total, din care:

  8  - credite reînnoibile automat (revolving), acordate pe descoperit de cont

  11  Credite reînnoibile automat (revolving), altele decât creditele acordate pe descoperit de cont

  12  Creanţe extinse aferente cardurilor de credit

  13  Creanţe de oportunitate aferente cardurilor de credit

  14

  X


  X


  X  Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit

  Moneda: RON \EUR \USD - % -

  Credite

  Cod rând

  Dobânda anuală efectivă

  Contracte noi privind creditele pentru consum acordate gospodăriilor populaţiei

  9


  Contracte noi privind creditele pentru locuinţe acordate gospodăriilor populaţiei

  10
  55

  Moneda: RON \ EUR\ USD

  Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit şi depozit luna …….


  Contracte noi de credit/depozit


  Scadenţa iniţială


  Perioada iniţială fixă a ratei dobânzii


  Cod rând


  Societăţi nefinanciare


  Gospodăriile populaţiei

  Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

  Rata dobânzii (%)

  Valoare

  (unităţi)

  Rata dobânzii (%)

  Valoare

  (unităţi)

  Rata dobânzii (%)

  Valoare

  (unităţi)

  A

  B

  C

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Contracte noi de credit – total, din care:

  1
  Credite pentru locuinţe

  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă

  2

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  3

  X

  X

  > 1 an şi ≤ 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  4

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  5

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤ 5 ani

  6

  X

  X


  > 5 ani şi ≤ 10 ani

  rata dobânzii variabilă

  7

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  8

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 5 ani

  9

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 5 şi ≤ 10 ani

  10

  X

  X


  > 10 ani

  rata dobânzii variabilă

  11

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  12

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 5 ani

  13

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 5 şi ≤ 10 ani

  14

  X

  X

  perioada initială fixă > 10 ani

  15

  X

  X


  Credite pentru consum

  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă

  16

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  17

  X

  X

  > 1 an şi ≤ 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  18

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  19

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 5 ani

  20

  X

  X


  > 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  21

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  22

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤ 5 ani

  23

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 5 ani

  24

  X

  X

  56

  Anexa nr.II.4 (continuare)


  A

  B

  C

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Credite pentru dezvoltarea afacerilor

  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă

  25

  X

  X  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  26

  X

  X  X

  X

  > 1 an şi ≤ 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  27

  X

  X  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  28

  X

  X  X

  X

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 5 ani

  29

  X

  X  X

  X


  > 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  30

  X

  X  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  31

  X

  X  X

  X

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 5 ani

  32

  X

  X  X

  X

  perioada iniţială fixă > 5 ani

  33

  X

  X  X

  X


  Credite pentru alte scopuri

  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă

  34

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  35

  X

  X

  > 1 an şi ≤ 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  36

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  37

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤ 5 ani

  38

  X

  X


  > 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  39

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  40

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤ 5 ani

  41

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 5 ani

  42

  X

  X


  Credite cu valoarea ≤ 0,25 milioane echivalent euro


  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă şi perioadă iniţială fixă ≤ 3 luni

  69  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  70  X

  X

  X

  X


  > 1 an şi ≤ 5 ani

  rata dobânzii variabilă şi perioadă iniţială fixă ≤ 3 luni

  71  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  72  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 3 ani

  73  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 3 şi ≤ 5 ani

  74  X

  X

  X

  X


  > 5 ani

  rata dobânzii variabilă şi perioadă iniţială fixă ≤ 3 luni

  75  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  76  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 3 ani

  77  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 3 şi ≤ 5 ani

  78  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 5 şi ≤ 10 ani

  79  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 10 ani

  80  X

  X

  X

  X

  57

  Anexa nr.II.4 (continuare)


  A

  B

  C

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă şi perioadă

  81  X

  X

  X

  X


  iniţială fixă ≤ 3 luni


  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  82  X

  X

  X

  X  > 1 an şi ≤ 5 ani

  rata dobânzii variabilă şi perioadă

  83  X

  X

  X

  X

  Credite cu

  iniţială fixă ≤ 3 luni

  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  84  X

  X

  X

  X

  valoarea > 0,25

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 3 ani

  85  X

  X

  X

  X

  milioane

  perioada iniţială fixă > 3 şi ≤ 5 ani

  86  X

  X

  X

  X

  echivalent euro şi

  ≤ 1 milion echivalent euro


  rata dobânzii variabilă şi perioadă iniţială fixă ≤ 3 luni

  87  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  88  X

  X

  X

  X
  > 5 ani

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 3 ani

  89  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 3 şi ≤ 5 ani

  90  X

  X

  X

  X  perioada iniţială fixă > 5 şi ≤ 10 ani

  91  X

  X

  X

  X  perioada iniţială fixă > 10 ani

  92  X

  X

  X

  X  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă şi perioadă

  93  X

  X

  X

  X


  iniţială fixă ≤ 3 luni


  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  94  X

  X

  X

  X  rata dobânzii variabilă şi perioadă

  95  X

  X

  X

  X


  > 1an şi ≤ 5

  iniţială fixă ≤ 3 luni

  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  96  X

  X

  X

  X

  Credite cu

  ani

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 3 ani

  97  X

  X

  X

  X

  valoare > 1


  perioada iniţială fixă > 3 şi ≤ 5 ani

  98  X

  X

  X

  X

  milion echivalent euro  rata dobânzii variabilă şi perioadă iniţială fixă ≤ 3 luni

  99  X

  X

  X

  X  perioada iniţială fixă > 3 luni şi ≤ 1 an

  100  X

  X

  X

  X


  > 5 ani

  perioada iniţială fixă > 1 şi ≤ 3 ani

  101  X

  X

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 3 şi ≤ 5 ani

  102  X

  X

  X

  X  perioada iniţială fixă > 5 şi ≤ 10 ani

  103  X

  X

  X

  X  perioada iniţială fixă > 10 ani

  104  X

  X

  X

  X

  58

  Anexa nr.II.4 (continuare)


  A

  B

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Contracte noi de depozite la termen – total, din care:

  61
  Depozite la termen

  scadenţa iniţială ≤ 1 lună

  62  scadenţa iniţială > 1 lună şi ≤ 3 luni

  63  scadenţa iniţială > 3 luni şi ≤ 6 luni

  64  scadenţa iniţială > 6 luni şi ≤ 12 luni

  65  scadenţa iniţială > 1 an şi ≤ 2 ani

  66  scadenţa iniţială > 2 ani

  67  Contracte noi privind operaţiunile repo

  68
  59

  Moneda: RON \ EUR\ USD


  Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit cu garanţii reale şi/sau garanţii personale luna …….

  Anexa nr. II.5


  Credite noi


  Scadenţa iniţială


  Perioada iniţială fixă a ratei dobânzii


  Cod rând


  Societăţi nefinanciare


  Gospodăriile populaţiei

  Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

  Rata dobânzii

  (%)

  Valoare

  (unităţi)

  Rata dobânzii

  (%)

  Valoare

  (unităţi)

  Rata dobânzii

  (%)

  Valoare

  (unităţi)

  A

  B

  C

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Contracte noi de credit – total, din care:

  1
  Credite pentru locuinţe

  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă

  2

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  3

  X

  X


  > 1 an şi ≤ 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  4

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  5

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤5ani

  6

  X

  X


  > 5 ani şi ≤ 10 ani

  rata dobânzii variabilă

  7

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  8

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤5ani

  9

  X

  X

  perioada iniţială fixă >5 şi≤10ani

  10

  X

  X


  > 10 ani

  rata dobânzii variabilă

  11

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  12

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤5ani

  13

  X

  X

  perioada iniţială fixă >5 şi≤10ani

  14

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 10 ani

  15

  X

  X


  Credite pentru consum

  ≤ 1 an

  rata dobânzii variabilă

  16

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  17

  X

  X


  > 1 an şi ≤ 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  18

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  19

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤5ani

  20

  X

  X


  > 5 ani

  rata dobânzii variabilă

  21

  X

  X

  perioada iniţială fixă ≤ 1 an

  22

  X

  X

  perioada iniţială fixă >1 şi ≤5ani

  23

  X

  X

  perioada iniţială fixă > 5 ani

  24

  X

  X

  60

  Anexa nr.II.5 (continuare)


  A

  B

  C

  0</