HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 26 noiembrie 2021privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 26 noiembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, ziua de 29 noiembrie 2021 se stabilește ca zi liberă.(2) Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2021 potrivit planificărilor stabilite.(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității, precum și la solicitarea justificată a conducătorului instituției sau autorității publice.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în ziua de 29 noiembrie 2021 și nici participanților în aceste procese.  +  Articolul 4(1) În ziua de 29 noiembrie 2021, prin centrala Ministerului Finanțelor se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.(2) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în data de 26 noiembrie 2021 se înregistrează în contabilitatea acestor unități cu data de 29 noiembrie 2021.(3) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în data de 29 noiembrie 2021 se înregistrează în contabilitatea acestor unități cu aceeași dată.(4) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate la unitățile Trezoreriei Statului în data de 26 noiembrie 2021 se întocmesc de acestea cu data de 29 noiembrie 2021.(5) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate la unitățile Trezoreriei Statului în data de 29 noiembrie 2021 se întocmesc de acestea cu data de 2 decembrie 2021.(6) Prin ordin al ministrului finanțelor se poate stabili și desfășurarea altor operațiuni prin Trezoreria Statului.  +  Articolul 5Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, care în data de 29 noiembrie 2021 au scadență la obligațiile de plată aferente convențiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit scadențarelor de plată anexate acestora la convențiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestei date.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 noiembrie 2021.Nr. 1.237.----