ORDIN nr. 1.551/1.433/990/2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI Nr. 1.551 din 30 septembrie 2021
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.433 din 15 noiembrie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 990 din 26 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar, ministrul finanțelor și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUISocietatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.Sediul/Adresa: comuna I.L. Caragiale, județul DâmbovițaCod unic de înregistrare RO 2978636
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2021
  ----