ORDIN nr. 1.420 din 11 noiembrie 2021privind publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor cu caracter public
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 22 noiembrie 2021    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 și 37^1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Informațiile cu caracter public se publică pe serverul Ministerului Finanțelor, pentru a fi accesibile prin rețeaua internet.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt extrase din documentele depuse de entități la unitățile Ministerului Finanțelor și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare. Publicarea datelor pe site-ul Ministerului Finanțelor se face zilnic astfel încât să reflecte modificările apărute în baza de date cu o întârziere de maximum 24 de ore.  +  Articolul 2(1) Informațiile prevăzute la art. 1 se stabilesc anual, în funcție de indicatorii cuprinși în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de entități conform reglementărilor contabile aplicabile.(2) În cazul entităților care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească raportări contabile anuale, informațiile publicate conform art. 1 sunt cele extrase din raportările respective.  +  Articolul 3Selecția informațiilor prevăzute la art. 1 se face pe baza codului unic de înregistrare.  +  Articolul 4(1) Din baza de date publicată potrivit art. 1 se încarcă pe portalul Guvernului la adresa www.data.gov.ro seturile de date în format deschis conținând informații privind entitățile.(2) Perioada de publicare/actualizare a informațiilor de la alin. (1) este de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni.(3) Datele de la alin. (1) rămân publicate pe o perioadă de 10 ani. După acest interval datele nu mai pot fi vizualizate/ descărcate.(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt cele care se publică pe serverul Ministerului Finanțelor conform art. 1.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Dan Vîlceanu
    București, 11 noiembrie 2021.Nr. 1.420.-----