LEGE nr. 273 din 16 noiembrie 2021pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 17 noiembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 68 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:f) competențe antreprenoriale, financiare și juridice;2. La articolul 344 alineatul (1) litera c), punctul (iv) va avea următorul cuprins:(iv) programe de educație antreprenorială, financiară și juridică;  +  Articolul IIMinisterul Educației elaborează programele prevăzute la art. I pct. 2 până la începutul anului școlar următor publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  Anca Dana Dragu
  București, 16 noiembrie 2021.Nr. 273.-----