ORDIN nr. 1.956 din 28 octombrie 2021pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a zonelor și aglomerărilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1095 din 17 noiembrie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției evaluare impact și controlul poluării nr. DEICP/129.667 din 8.10.2021,ținând seama de prevederile art. 7 lit. b) și art. 8 lit. i) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (2) din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare A a zonelor și aglomerărilor definite în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare B a zonelor și aglomerărilor definite în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare C a zonelor și aglomerărilor definite în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Încadrarea în regimul de evaluare A, B sau C a zonelor și aglomerărilor s-a realizat luând în considerare rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat măsurările realizate în perioada 2016-2020, prin intermediul stațiilor automate care fac parte din Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 36/2016 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 1 februarie 2016.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 28 octombrie 2021.Nr. 1.956.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare A a zonelor și aglomerărilor
  Aglomerare/ZonăPoluanți
  Dioxid de sulf (SO_2)Dioxid de azot și oxizi de azot (NO_2/NO_x)Particule în suspensie (PM_10+PM_2,5)Benzen (C_6H_6)Monoxid de carbon (CO)Plumb (Pb)Cadmiu (Cd)
  Aglomerare
  municipiul Bacău      
  municipiul Baia Mare      
  municipiul Brăila      
  municipiul Brașov     
  municipiul București     
  municipiul Cluj-Napoca     
  municipiul Constanța     
  municipiul Craiova    
  municipiul Galați      
  municipiul Iași     
  municipiul Pitești      
  municipiul Ploiești    
  municipiul Timișoara     
  Zonă
  Alba      
  Arad      
  Argeș      
  Bacău      
  Bihor      
  Bistrița-Năsăud      
  Botoșani      
  Brăila      
  Brașov      
  Buzău     
  Caraș-Severin      
  Cluj      
  Dâmbovița      
  Giurgiu     
  Gorj     
  Harghita      
  Hunedoara     
  Iași      
  Ilfov      
  Mureș     
  Neamț      
  Olt      
  Prahova     
  Sibiu    
  Suceava      
  Teleorman      
  Timiș      
  Tulcea      
  Vaslui      
  Vâlcea      
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare B a zonelor și aglomerărilor
  Aglomerare/ZonăPoluanți
  Dioxid de sulf (SO_2)Dioxid de azot și oxizi de azot (NO_2/NO_x)Particule în suspensie (PM_10+PM_2,5)Benzen (C_6H_6)Monoxid de carbon (CO)Benzo(a)piren (BaP)
  Aglomerare
  municipiul Bacău     
  municipiul Baia Mare     
  municipiul Brăila    
  municipiul Brașov     
  municipiul București    
  municipiul Cluj-Napoca   
  municipiul Constanța     
  municipiul Craiova     
  municipiul Galați    
  municipiul Iași     
  Aglomerare
  municipiul Pitești     
  municipiul Ploiești     
  municipiul Timișoara     
  Zonă
  Alba     
  Arad    
  Argeș    
  Bacău     
  Bihor   
  Bistrița-Năsăud     
  Botoșani     
  Brăila     
  Brașov    
  Buzău     
  Călărași   
  Caraș-Severin    
  Cluj   
  Constanța   
  Covasna    
  Dâmbovița    
  Dolj    
  Galați   
  Harghita     
  Hunedoara   
  Ialomița    
  Iași     
  Maramureș    
  Mehedinți    
  Mureș   
  Neamț    
  Olt     
  Prahova     
  Sălaj     
  Satu Mare    
  Sibiu   
  Suceava   
  Teleorman    
  Timiș     
  Vâlcea     
  Vrancea    
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare C a zonelor și aglomerărilor
  Aglomerare/ZonăPoluanți
  Dioxid de sulf (SO_2)Dioxid de azot și oxizi de azot (NO_2/NO_x)Benzen (C_6H_6)Monoxid de carbon (CO)Plumb (Pb)Cadmiu (Cd)Nichel (Ni)Arsen (As)Benzo(a)piren(BaP)
  Aglomerare
  municipiul Bacău 
  municipiul Baia Mare 
  municipiul Brăila  
  municipiul Brașov  
  Aglomerare
  municipiul București   
  municipiul Cluj-Napoca    
  municipiul Constanța  
  municipiul Craiova   
  municipiul Galați  
  municipiul Iași  
  municipiul Pitești 
  municipiul Ploiești   
  municipiul Timișoara  
  Zonă
  Alba 
  Arad  
  Argeș  
  Bacău 
  Bihor   
  Bistrița-Năsăud 
  Botoșani 
  Brăila 
  Brașov  
  Buzău  
  Călărași  
  Caraș-Severin  
  Cluj   
  Constanța  
  Covasna 
  Dâmbovița  
  Dolj 
  Galați  
  Giurgiu 
  Gorj 
  Harghita 
  Hunedoara    
  Ialomița 
  Iași 
  Ilfov
  Maramureș 
  Mehedinți 
  Mureș    
  Neamț  
  Olt 
  Prahova  
  Sălaj
  Satu Mare 
  Sibiu     
  Suceava   
  Teleorman  
  Timiș 
  Tulcea
  Vaslui
  Vâlcea 
  Vrancea 
  -----