ORDIN nr. 2.002 din 9 noiembrie 2021pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 11 noiembrie 2021  Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 68/IV din 15.10.2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 26 noiembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Indicatorul de performanță a programului (I3), gestionat și prelucrat de Autoritate, este reprezentat de testarea mecanismului pentru dimensionarea ulterioară a programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate, calculat, pe categorii de echipamente, astfel:  +  TelevizoareI1.1 = P x (T_CRT – T_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa A)I1.2 = P1 x (T_CRT – T_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa B)I1.3 = P2 x (T_CRT – T_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoar - clasa C)I1.4 = P3 x (T_CRT – T_D) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa D)I1.5 = P4 x (T_CRT – T_E) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa E)I1.6 = P5 x (T_CRT – T_F) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa F)I1.7 = P6 x (T_CRT – T_G) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la televizoare - clasa G)I1 - Consum total televizoareI1 = I1.1 + I1.2 + I1.3 + I1.4 + I1.5 + I1.6 + I1.7  +  FrigidereI2.1 = R x (F_G – F_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa A)I2.2 = R1 x (F_G – F_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa B)I2.3 = R3 x (F_G – F_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa C)I2.4 = R4 x (F_G – F_D) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa D)I2.5 = R5 x (F_G – F_E) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la frigidere - clasa E)I2 - consum total frigidereI2 = I2.1 + I2.2 + I2.3 + I2.4 + I2.5  +  Mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscătorI3.1 = S x (MS_G – MS_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa A)I3.2 = S1 x (MS_G – MS_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa B)I3.3 = S2 x (MS_G – MS_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător clasa C)I3 - consum total mașini de spălatI3 = I3.1 + I3.2 + I3.3  +  Mașini de spălat vaseI4.1 = G x (MSV_G – MSV_A) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa A)I4.2 = G1 x (MSV_G – MSV_B) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa B)I4.3 = G2 x (MSV_G – MSV_C) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa C)I4.4 = G3 x (MSV_G – MSV_D) (kwh/an) (pentru noile clase energetice la mașini de spălat vase - clasa D)I4 = consum total mașini de spălat vaseI4 = I4.1 + I4.2 + I4.3 + I4.4  +  Aparate de aer condiționatI5 = U x (AC1_+ – AC1_+++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la aparate de aer condiționat clasa +++ la răcire)I5 = consum total aparate de aer condiționat  +  Uscătoare de rufeI6.1 = H x (UR_B – UR_+++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa +++)I6.2 = H1 x (UR_B – UR_++) (kwh/an) (pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa ++)I6 = consum total uscătoare de rufeI6 = I6.1 + I6.2  +  AspiratoareI7 = J x (AS – AS_E) (kwh/an)I7 = consum total aspiratoare  +  LaptopI8 = K x (PC – L) kwh/an) (pentru laptop)I8 = consum total laptop  +  TableteI9 = N x (PC – TAB_PC) (kwh/an) (pentru tablete)I9 = consum total tableteI = indicator totalI = I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7 + I8 + I9 (kwh/an)E = I6 x 0,23314* (kg CO_2 e/an),E - cantitatea de CO_2 redusă prin aplicarea programului,unde:I1.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa AI1.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa BI1.3 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa CI1.4 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa DI1.5 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa EI1.6 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa FI1.7 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la televizoare - clasa GI2.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa AI2.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa BI2.3 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa CI2.4 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa DI2.5 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la frigidere - clasa EI3.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat rufe, mașini de spălat cu uscător - clasa AI3.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător - clasa BI3.3 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător - clasa CI4.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa AI4.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa BI4.3 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa CI4.4 = economia de energie electrică realizată prin program pentru noua clasă energetică la mașini de spălat vase - clasa DI5 = economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la aparate de aer condiționat clasa A+++I6.1 = economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa A+++I6.2 = economia de energie electrică realizată prin program pentru vechile clase energetice la uscătoare de rufe, clasa A++I7 = economia de energie electrică realizată prin program pentru aspiratoareI8 = economia de energie electrică realizată prin program pentru laptopuriI9 = economia de energie realizată prin program pentru tablete.R - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică A;R1 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică B;R2 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică C;R3 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică D;R4 - numărul de frigidere achiziționate prin program cu clasa energetică E;S - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică A;S1 - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică B;S2 - numărul de mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, achiziționate prin program cu clasa energetică C;U - numărul de aparate de aer condiționat achiziționate prin program cu clasă energetică A+++ (la răcire);P - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică A;P1 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică B;P2 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică C;P3 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică D;P4 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică E;P5 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică F;P6 - numărul de televizoare achiziționate prin program cu clasă energetică G;G - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasă energetică A;G1 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasă energetică B;G2 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasă energetică C;G3 - numărul de mașini de spălat vase achiziționate prin program cu clasă energetică D;H - numărul de uscătoare de rufe achiziționate prin program cu clasă energetică A+++;H1 - numărul de uscătoare de rufe achiziționate prin program cu clasa energetică A++;J - numărul de aspiratoare achiziționate prin program cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;K - numărul de laptopuri achiziționate prin program;N - numărul de tablete achiziționate prin program;F_E - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică E (referință frigider cu un consum de energie de 225 kWh/an);F_D - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică D (referință frigider cu un consum de energie de 180 kWh/an);F_C - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică C (referință frigider cu un consum de energie de 144 kWh/an);F_B - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică B (referință frigider cu un consum de energie de 116 kWh/an);F_A - consumul de energie electrică al unui frigider clasă energetică A (referință frigider cu un consum de energie de 91 kWh/an);*0,23314 - cantitatea de emisii de CO_2 pentru producerea unui kWh (kg/kWh), conform https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reportingF_G - referință frigider clasă energetică G cu un consum de energie de 344 kWh/an;MS_C - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică C (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 344 kWh/an);MS_B - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică B (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 286 kWh/an);MS_A - consumul de energie electrică al unei mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, cu clasa energetică A (referință mașină de spălat rufe cu un consum de energie de 233 kWh/an);MS_G - referință mașină de spălat rufe, inclusiv cu uscător, clasa energetică G, cu un consum de energie de 716 kWh/an;UR_B - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasă energetică B (referință uscător cu capacitate de 6 kg cu un consum de energie de 445.2 kWh/an);UR_++ - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasă energetică A++ (referință uscător cu capacitate de 8 kg cu un consum de energie de 212 kWh/an);UR_+++ - consumul de energie electrică al unui uscător de rufe cu clasă energetică A+++ (referință uscător cu capacitate de 8 kg cu un consum de energie de 177 kWh/an);T_G - consumul de energie electrică al unui televizor cu clasa energetică G (referință televizor cu un consum de energie de 68 kWh/an);T_F - consumul de energie electrică al unui televizor cu clasa energetică F (referință televizor cu un consum de energie de 57 kWh/an);T_E - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică E (referință televizor cu un consum de energie de 46 kWh/an);T_D - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică D (referință televizor cu un consum de energie de 37 kWh/an);T_C - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică C (referință televizor cu un consum de energie de 30 kWh/an);T_B - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică B (referință televizor cu un consum de energie de 23 kWh/an);T_A - consumul de energie electrică al unui televizor, clasa energetică A (referință televizor cu un consum de energie de 16 kWh/an);T_CRT - referință televizor cu tub cinescop (CRT), cu diagonala de 73 cm, cu un consum de energie de 265 kWh/an;MSV_D - consum de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasă energetică D (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 81 kWh/an);MSV_C - consum de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasă energetică C (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 71 kWh/an);MSV_B - consum de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasă energetică B (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 60 kWh/an);MSV_A - consum de energie electrică al unei mașini de spălat vase, clasă energetică A (referință mașină de spălat vase cu un consum de energie de 50 kWh/an);MSV_G - referință mașină de spălat vase, clasă energetică G, cu un consum de energie de 112 kWh/an;AC1_+ - consum de energie electrică aparat de aer condiționat clasă energetică A+ la răcire (referință aparat de aer condiționat 12.000 BTU cu un consum de energie de 191 kWh/an);AC1_+++ - consum de energie electrică aparat de aer condiționat clasă energetică A+++ la răcire (referință aparat de aer condiționat 12.000 BTU cu un consum de energie de 140 kWh/an);AS - consumul de energie electrică al unui aspirator (referință aspirator cu un consum de 80 kWh/an, în regim de funcționare de 40 de ore/an);AS_E - consumul de energie electrică al unui aspirator (referință aspirator cu un consum de energie de 43 kWh/an, în regim de funcționare de 40 de ore/an);PC - consumul de energie electrică al unui calculator personal (referință calculator personal compus din unitate centrală și monitor, cu un consum de 600 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an);L - consumul de energie electrică al unui laptop (referință laptop cu un consum de 300 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an);TAB_PC - consumul de energie electrică al unei tablete (referință tabletă cu un consum de 45 kWh/an, în regim de funcționare de 2.920 ore/an).Pentru consumurile și referințele pentru noile clase de eficiență energetică s-a folosit ca sursă următorul website: https://www.label2020.eu/.2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sumele alocate unei sesiuni de finanțare, rămase neutilizate, pot fi reportate în vederea lansării unor noi sesiuni și aprobării unor noi solicitanți.3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Sumele prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate în același an sau în anul următor reportării.4. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) 400 lei pentru televizoare având cel puțin noua clasă energetică G;5. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Voucherul este nominal și netransmisibil și nu poate fi utilizat decât de persoana căreia i-a fost emis, în urma înscrierii în aplicația informatică.6. Anexa nr. 2 „Formular de raportare pentru comercianții validați în cadrul Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic“ la anexa nr. 1 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IISumele alocate în anul 2021 Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, rămase disponibile, vor putea fi utilizate cu aceeași destinație în anul 2022, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 9 noiembrie 2021.Nr. 2.002.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la contractul de decontare)
  FORMULAR DE RAPORTARE
  pentru comercianții validați în cadrul Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic
   +  Tabelul nr. 1
  ComerciantCUIPunct de lucruProducător*)Nr. de înregistrare în Registrul producătorilor de EEETip EEE**)MarcaCod produsClasa energeticăCantitate (buc.)
  12345678910
  Total
  *) În cazul în care comerciantul are contract cu mai mulți producători, se vor completa informațiile pentru fiecare producător în parte.**) a) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică A;b) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică B;c) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având clasa energetică C;d) mașini de spălat vase având clasa energetică A;e) mașini de spălat vase având clasa energetică B;f) mașini de spălat vase având clasa energetică C;g) mașini de spălat vase având clasa energetică D;h) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire A+++;i) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire A++;j) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică A;k) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică B;l) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică C;m) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică D;n) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică E;o) uscătoare de rufe cu eficiență energetică A+++:p) uscătoare de rufe cu eficiență energetică A++;q) televizoare cu noua clasă energetică A;r) televizoare cu noua clasă energetică B;s) televizoare cu noua clasă energetică C;t) televizoare cu noua clasă energetică D;u) televizoare cu noua clasă energetică E;v) televizoare cu noua clasă energetică F;w) televizoare cu noua clasă energetică G;x) aspiratoare;y) laptopuri;z) tablete.
   +  Tabelul nr. 2
  ComerciantCUIPunct de lucruColector*)Categorii de echipamente electrice și electronice uzate**)Cantități de echipamente electrice și electronice uzate preluate
  Număr de unitățiTone
  1234567
  Total
  Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate.*) În cazul în care comerciantul are contract cu mai mulți colectori, se vor completa cantitățile pentru fiecare colector în parte.**) a) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător; b) mașini de spălat vase; c) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile; d) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare; e) televizoare; f) uscătoare de rufe; g) aspiratoare; h) calculatoare personale.

  Data ........................................
  Reprezentant legal,
  ...............................................
  (numele și funcția, semnătura)
  ------