HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 10 noiembrie 2021privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1078 din 10 noiembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă repartizarea sumei de 10.364 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației pe anul 2021, pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate, în anul 2020, conform Hotărârii Guvernului nr. 479/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 992/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și modificarea și completarea unor acte normative și ale căror lucrări nu au fost realizate sau finalizate la 31.12.2020, potrivit anexei nr. 1.(2) Se aprobă repartizarea sumei de 7.378 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației pe anul 2021, pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități de învățământ preuniversitar de stat care nu dispun de grupuri sanitare conforme, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 2(1) Sumele prevăzute la art. 1 se transferă către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale cuprinse în anexele nr. 1 și 2, prin intermediul inspectoratelor școlare județene.(2) Autoritățile administrației publice locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.(3) La sfârșitul anului 2021 sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.(4) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(5) Sumele transferate potrivit prevederilor alin. (1) se reflectă în bugetele locale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului 42.02.14 „Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar“.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.188.  +  Anexa nr. 1
  SITUAȚIA
  unităților de învățământ care au fost finanțate, în anul 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2020
  și Hotărârea Guvernului nr. 992/2020, ale căror lucrări nu au fost realizate sau finalizate la 31.12.2020
  Nr. crt.Nr. crt./ județDenumirea unității administrativ-teritorialeDenumirea unității de învățământ beneficiareSuma (mii lei)
  Total general10.364
  Total Argeș212
  11Comuna MihăeștiȘcoala Gimnazială „Ion Iorgulescu“, comuna Mihăești106
  22Orașul ȘtefăneștiȘcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu“, orașul Ștefănești106
  Total Bacău662
  31Comuna AsăuGrădinița cu Program Normal, satul Păltiniș, comuna Asău30
  42Comuna CorbascaȘcoala Gimnazială, satul Băcioiu, comuna Corbasca4
  53Comuna CorbascaȘcoala Gimnazială, comuna Corbasca10
  64Comuna GlăvăneștiȘcoala Primară „General Berdan“, satul Frumușelu, comuna Glăvănești89
  75Comuna Gura VăiiȘcoala Gimnazială, satul Temelia, comuna Gura Văii44
  86Comuna HorgeștiȘcoala Gimnazială, satul Sohodor, comuna Horgești66
  97Comuna HorgeștiȘcoala Gimnazială, comuna Horgești39
  108Comuna Nicolae BălcescuȘcoala Primară, satul Lărguța, comuna Nicolae Bălcescu53
  119Comuna PârgăreștiȘcoala Gimnazială „Vasile Gh. Radu“, satul Satu Nou, comuna Pârgărești104
  1210Comuna PârgăreștiȘcoala Gimnazială „Dumitru Mărtinaș“, comuna Pârgărești121
  1311Comuna SănduleniȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Sănduleni3
  1412Comuna SănduleniȘcoala Gimnazială, satul Coman, comuna Sănduleni5
  1513Comuna StănișeștiȘcoala Gimnazială, satul Slobozia Nouă, comuna Stănișești53
  1614Municipiul BacăuGrădinița cu Program Normal nr. 25, municipiul Bacău41
  Total Botoșani738
  171Comuna BlândeștiȘcoala Primară nr. 3, satul Șoldănești, comuna Blândești15
  182Comuna DimăcheniȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Dimăcheni78
  193Comuna DimăcheniGrădinița cu Program Normal nr. 1, comuna Dimăcheni40
  204Comuna DobârceniȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Dobârceni121
  215Comuna DobârceniȘcoala Primară nr. 4, satul Murguța, comuna Dobârceni56
  226Comuna DobârceniGrădinița cu Program Normal nr. 1, comuna Dobârceni38
  237Comuna RipiceniGrădinița cu Program Normal nr. 1, comuna Ripiceni56
  248Comuna RomaȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Roma135
  259Comuna TudoraȘcoala Gimnazială nr. 1 (corp A), comuna Tudora74
  2610Comuna UngureniȘcoala Primară nr. 4, satul Vicoleni, comuna Ungureni 56
  2711Orașul FlămânziȘcoala Gimnazială „Constantin Comicescu’’, orașul Flămânzi69
  Total Buzău439
  281Comuna AmaruȘcoala Gimnazială Amaru, comuna Amaru135
  292Comuna BercaLiceul Tehnologic „Sf. Mucenic Sava“, comuna Berca183
  303Comuna NăeniȘcoala Gimnazială, satul Năeni, comuna Năeni121
  Total Caraș-Severin79
  311Comuna BerzoviaLiceul Tehnologic Berzovia, comuna Berzovia75
  322Comuna Ticvaniu MareGrădinița cu Program Normal, satul Ticvaniu Mic, comuna Ticvaniu Mare4
  Total Călărași100
  331Comuna SpanțovȘcoala Gimnazială nr. 2 Stancea, comuna Spanțov100
  Total Constanța130
  341Comuna AlimanȘcoala Gimnazială nr. 1 Dunăreni, comuna Aliman74
  352Comuna AlimanȘcoala Gimnazială „Dan Spătaru“, comuna Aliman56
  Total Dolj277
  361Comuna Coțofenii din FațăȘcoala Gimnazială, comuna Coțofenii din Față2
  372Comuna Coțofenii din FațăGrădinița cu Program Normal, comuna Coțofenii din Față4
  383Comuna GoieștiȘcoala Primară, satul Piorești, comuna Goiești53
  394Comuna IzvoareGrădinița cu Program Normal, satul Domnu Tudor, comuna Izvoare53
  405Comuna IzvoareGrădinița cu Program Normal, satul Corlate, comuna Izvoare53
  416Comuna RobăneștiȘcoala Primară, satul Lăcrița Mare, comuna Robănești38
  427Comuna Seaca de CâmpȘcoala Gimnazială Seaca de Câmp, comuna Seaca de Câmp74
  Total Galați504
  431Comuna CavadineștiGrădinița nr. 1, comuna Cavadinești70
  442Comuna FrumușițaȘcoala Gimnazială „Petru Rareș“, comuna Frumușița182
  453Comuna MăstăcaniȘcoala Primară nr. 1, satul Chiraftei, comuna Măstăcani61
  464Comuna PecheaLiceul Tehnologic „Costache Conachi“ - corp B, comuna Pechea8
  475Comuna UmbrăreștiȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Umbrărești183
  Total Giurgiu121
  481Comuna GogoșariȘcoala Gimnazială „Marin Gh. Popescu“, comuna Gogoșari121
  Total Gorj210
  491Comuna BâlteniȘcoala Gimnazială nr. 1 Peșteana-Jiu, comuna Bâlteni106
  502Comuna StoinaLiceul Tehnologic Stoina, comuna Stoina104
  Total Ialomița176
  511Comuna CiochinaȘcoala Gimnazială Ciochina, comuna Ciochina5
  522Comuna Mihail KogălniceanuȘcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, comuna Mihail Kogălniceanu110
  533Comuna MovilițaȘcoala Gimnazială Movilița, comuna Movilița61
  Total Iași2.279
  541Comuna AndrieșeniȘcoala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu“, comuna Andrieșeni128
  552Comuna AndrieșeniȘcoala Primară, satul Buhăeni, comuna Andrieșeni26
  563Comuna AndrieșeniȘcoala Primară, satul Glăvănești, comuna Andrieșeni38
  574Comuna AndrieșeniȘcoala Primară, satul Spineni, comuna Andrieșeni38
  585Comuna BivolariȘcoala Gimnazială Bivolari, comuna Bivolari169
  596Comuna BrăeștiȘcoala Gimnazială Cristești, comuna Brăești60
  607Comuna BrăeștiȘcoala Profesională Brăești, comuna Brăești106
  618Comuna CiureaȘcoala Gimnazială Ciurea, comuna Ciurea74
  629Comuna CotnariȘcoala Gimnazială „Cezar Petrescu“, satul Hodora, comuna Cotnari141
  6310Comuna CucuteniȘcoala Gimnazială „Petru Poni“, corp B - Grădinița, comuna Cucuteni106
  6411Comuna DagâțaȘcoala Primară, satul Buzdug, comuna Dagâța53
  6512Comuna DagâțaȘcoala Primară, satul Tarnița, comuna Dagâța53
  6613Comuna DumeștiȘcoala Primară, satul Hoisești, comuna Dumești74
  6714Comuna ErbiceniȘcoala Gimnazială „Constantin Palade“, satul Totoești, comuna Erbiceni51
  6815Comuna FântâneleȘcoala Profesională Fântânele - corp B, comuna Fântânele37
  6916Comuna LunganiȘcoala Gimnazială, satul Crucea, comuna Lungani185
  7017Comuna MogoșeștiȘcoala Profesională Mogoșești, comuna Mogoșești121
  7118Comuna PlugariȘcoala Profesională Plugari, comuna Plugari121
  7219Comuna PopeștiȘcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza“, comuna Popești43
  7320Comuna RoșcaniGrădinița cu Program Normal nr. 2, comuna Roșcani53
  7421Comuna RoșcaniȘcoala Gimnazială, satul Rădeni, comuna Roșcani89
  7522Comuna ScânteiaȘcoala Gimnazială, satul Bodești, comuna Scânteia70
  7623Comuna ScânteiaȘcoala Gimnazială, satul Boroșești, comuna Scânteia70
  7724Comuna ScânteiaȘcoala Primară, satul Tufeștii de Sus, comuna Scânteia53
  7825Comuna ȚibanaȘcoala Gimnazială, satul Alexeni, comuna Țibana57
  7926Comuna ȚibanaȘcoala Primară nr. 2, satul Domnița, comuna Țibana38
  8027Comuna ȚibanaȘcoala Primară, satul Vadu Vejei, comuna Țibana38
  8128Comuna ȚigănașiȘcoala Gimnazială „Costache Antoniu“, comuna Țigănași76
  8229Comuna ȚigănașiȘcoala Primară, satul Stejarii, comuna Țigănași38
  8330Orașul Podu IloaieiȘcoala Primară, satul Cosițeni, orașul Podu Iloaiei53
  8431Orașul Podu IloaieiȘcoala Primară, satul Holm, orașul Podu Iloaiei20
  Total Maramureș118
  851Comuna ArdusatȘcoala Gimnazială Ardusat, comuna Ardusat118
  Total Mehedinți664
  861Comuna BâlvăneștiȘcoala Gimnazială, comuna Bâlvănești60
  872Comuna BranișteaȘcoala Gimnazială, comuna Braniștea135
  883Comuna BranișteaGrădinița cu Program Normal, satul Goanța53
  894Comuna ButoieștiȘcoala Primară, satul Țânțaru, comuna Butoiești89
  905Comuna CorcovaȘcoala Gimnazială Corcova, comuna Corcova183
  916Comuna PătuleleGrădinița cu Program Normal, satul Viașu, comuna Pătulele38
  927Orașul Vânju MareLiceul Teoretic „Dr. Victor Gomoiu“, orașul Vânju Mare106
  Total Neamț109
  931Comuna Ion CreangăȘcoala Gimnazială „Ion Creangă“, comuna Ion Creangă8
  942Comuna PodoleniȘcoala Gimnazială „Alexandru Podoleanu“, comuna Podoleni101
  Total Olt195
  951Comuna IpoteștiȘcoala Gimnazială Ipotești, comuna Ipotești121
  962Comuna ȘopârlițaȘcoala Gimnazială Șopârlița, comuna Șopârlița74
  Total Prahova148
  971Comuna Predeal-SărariȘcoala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai“, comuna Predeal-Sărari74
  982Comuna Predeal-SărariȘcoala Gimnazială, satul Vitioara de Sus, comuna Predeal-Sărari74
  Total Teleorman350
  991Comuna BotoroagaLiceul Tehnologic „Andrei Șaguna“, comuna Botoroaga19
  1002Comuna Drăgănești-VlașcaȘcoala Gimnazială Drăgănești-Vlașca, comuna Drăgănești-Vlașca121
  1013Comuna Drăgănești-VlașcaLiceul Tehnologic Drăgănești-Vlașca, comuna Drăgănești-Vlașca121
  1024Comuna NăstureluȘcoala Gimnazială Năsturelu, comuna Năsturelu89
  Total Vaslui2.482
  1031Comuna BancaGrădinița cu Program Normal, satul Stoișești, comuna Banca53
  1042Comuna BogdăneștiȘcoala Gimnazială, satul Unțești, comuna Bogdănești74
  1053Comuna BogdăneștiȘcoala Primară, satul Ulea, comuna Bogdănești38
  1064Comuna BoțeștiȘcoala Gimnazială, satul Boțești, comuna Boțești56
  1075Comuna BoțeștiȘcoala Gimnazială - corp B, satul Gugești, comuna Boțești56
  1086Comuna CosteștiȘcoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca“ - corp B, satul Costești, comuna Costești121
  1097Comuna CosteștiȘcoala Primară, satul Chițcani, comuna Costești53
  1108Comuna DăneștiȘcoala Gimnazială „Grigore T. Popa“, satul Dănești, comuna Dănești16
  1119Comuna DragomireștiLiceul Tehnologic Vladia - corp C, comuna Dragomirești124
  11210Comuna GhergheștiȘcoala Primară, satul Gherghești, comuna Gherghești30
  11311Comuna HoceniȘcoala Primară, satul Oțeleni, comuna Hoceni28
  11412Comuna MălușteniȘcoala Gimnazială nr. 1, satul Mălușteni, comuna Mălușteni135
  11513Comuna MălușteniȘcoala Gimnazială - corp B, satul Mălușteni, comuna Mălușteni89
  11614Comuna MălușteniȘcoala Primară, satul Lupești, comuna Mălușteni53
  11715Comuna MicleștiȘcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare“, satul Miclești, comuna Miclești121
  11816Comuna PerieniȘcoala Primară, satul Perieni, comuna Perieni24
  11917Comuna PoieneștiȘcoala Gimnazială, satul Oprișița, comuna Poienești51
  12018Comuna PoieneștiȘcoala Gimnazială, satul Florești, comuna Poienești38
  12119Comuna PoieneștiGrădinița cu Program Normal, satul Oprișița, comuna Poienești26
  12220Comuna PoieneștiȘcoala Primară, satul Frasinu, comuna Poienești35
  12321Comuna PuieștiȘcoala Gimnazială, satul Lălești, comuna Puiești135
  12422Comuna PuieștiLiceul Tehnologic - corp D, satul Puiești, comuna Puiești74
  12523Comuna PuieștiȘcoala Primară, satul Ruși, comuna Puiești70
  12624Comuna PuieștiȘcoala Primară, satul Cetățuia, comuna Puiești38
  12725Comuna PuieștiȘcoala Primară, satul Călimănești, comuna Puiești53
  12826Comuna PuieștiȘcoala Primară, satul Fulgui, comuna Puiești53
  12927Comuna PuieștiLiceul Tehnologic Puiești - corpurile C2 și C3, comuna Puiești183
  13028Comuna RebriceaȘcoala Primară, satul Tatomirești, comuna Rebricea48
  13129Comuna RebriceaȘcoala Primară, satul Sasova, comuna Rebricea16
  13230Comuna StănileștiȘcoala Gimnazială nr. 1, satul Stănilești, comuna Stănilești185
  13331Comuna StănileștiȘcoala Gimnazială, satul Pogănești, comuna Stănilești23
  13432Comuna TăcutaȘcoala Gimnazială, satul Focșeasca, comuna Tăcuta21
  13533Comuna TăcutaȘcoala Primară, satul Dumasca, comuna Tăcuta14
  13634Comuna TăcutaȘcoala Gimnazială „Sfântul Andrei“, comuna Tăcuta135
  13735Comuna TătărăniȘcoala Gimnazială „Ion Angheluță“, satul Bălțați, comuna Tătărăni13
  13836Comuna TodireștiȘcoala Primară, satul Plopoasa, comuna Todirești15
  13937Comuna TodireștiȘcoala Primară, satul Drăgești, comuna Todirești15
  14038Orașul MurgeniȘcoala Gimnazială, satul Floreni, orașul Murgeni102
  14139Orașul MurgeniȘcoala Primară, satul Cârja, orașul Murgeni43
  14240Orașul MurgeniGrădinița cu Program Normal, satul Cârja, orașul Murgeni25
  Total Vrancea371
  1431Comuna Andrieașu de Jos Școala Gimnazială „Simion Cristian“, comuna Andrieașu de Jos74
  1442Comuna BroșteniȘcoala Gimnazială „Prof. Panaite C. Mazilu“, comuna Broșteni89
  1453Comuna NerejuȘcoala Primară, satul Bradăcești, comuna Nereju54
  1464Comuna NerejuGrădinița cu Program Normal, satul Bradăcești, comuna Nereju32
  1475Comuna NerejuGrădinița cu Program Normal nr. 2, satul Nereju Mic, comuna Nereju52
  1486Comuna NerejuȘcoala Primară nr. 2 Nereju + Grădinița cu Program Normal nr. 2, satul Nereju, comuna Nereju32
  1497Comuna TătăranuGrădinița cu Program Normal nr. 1, satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu38
   +  Anexa nr. 2
  Amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități de învățământ preuniversitar de stat
  care în anul 2021 nu dispun de grupuri sanitare conforme
  Nr. crt.Nr. crt./ județDenumirea unității administrativ-teritorialeDenumirea unității de învățământ beneficiareSuma (mii lei)
  Total General7.378
  Total Botoșani121
  11Comuna UngureniLiceul Tehnologic Plopenii Mari - corp A, comuna Ungureni121
  Total Brăila290
  21Orașul BrăilaLiceul Tehnologic „Panait Istrati“ Brăila, orașul Brăila169
  32Comuna VictoriaȘcoala Gimnazială Victoria, comuna Victoria121
  Total Buzău163
  41Comuna SăhăteniȘcoala Gimnazială Săhăteni, comuna Săhăteni74
  52Comuna ȚinteștiȘcoala Gimnazială, satul Pogonele, comuna Țintești89
  Total Dâmbovița106
  61Comuna MorteniȘcoala Gimnazială, satul Morteni, comuna Morteni106
  Total Dolj603
  71Comuna LipovuȘcoala Gimnazială „Petre Mănărcescu“, comuna Lipovu198
  82Comuna SălcuțaȘcoala Gimnazială Sălcuța, comuna Sălcuța135
  93Comuna Șimnicu de SusȘcoala Gimnazială, satul Leșile, comuna Șimnicu de Sus135
  104Comuna DobroteștiȘcoala Gimnazială Dobrotești, comuna Dobrotești135
  Total Galați227
  111Comuna CorniȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Corni121
  122Comuna PecheaȘcoala Primară nr. 4, comuna Pechea106
  Total Giurgiu514
  131Comuna FrăteștiȘcoala Gimnazială nr. 2, satul Remuș, comuna Frătești121
  142Comuna GostinariȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Gostinari198
  153Comuna Letca NouăȘcoala Gimnazială nr. 3, satul Letca Veche, comuna Letca Nouă135
  164Comuna Roata de JosȘcoala Primară nr. 2, satul Sadina, comuna Roata de Jos60
  Total Gorj121
  171Comuna PlopșoruȘcoala Gimnazială, satul Piscuri, comuna Plopșoru121
  Total Ilfov198
  181Orașul BufteaLiceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey“, orașul Buftea198
  Total Maramureș195
  191Comuna CălineștiȘcoala Gimnazială „Tiberiu Utan“, satul Văleni, comuna Călinești74
  202Comuna PetrovaLiceul Tehnologic „Alexandru Filipașcu“, comuna Petrova121
  Total Neamț2.970
  211Comuna BahnaȘcoala Gimnazială, comuna Bahna121
  222Comuna Bicazu ArdeleanȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Bicazu Ardelean183
  233Comuna BoghiceaȘcoala Gimnazială, comuna Boghicea135
  244Comuna BorcaȘcoala Gimnazială „Aurel Dumitrașcu“, satul Sabasa, comuna Borca121
  255Comuna CeahlăuȘcoala Gimnazială „Grigore Ungureanu“, comuna Ceahlău121
  266Comuna CordunȘcoala Gimnazială nr. 1, satul Pildești, comuna Cordun183
  277Comuna DulceștiȘcoala Gimnazială, comuna Dulcești135
  288Comuna HoriaȘcoala Gimnazială „Otilia Cazimir“, satul Cotu-Vameș, comuna Horia121
  299Comuna MoldoveniȘcoala Gimnazială, comuna Moldoveni121
  3010Comuna PetricaniȘcoala Profesională, comuna Petricani198
  3111Comuna RăuceștiȘcoala Profesională Oglinzi, comuna Răucești198
  3212Comuna Poiana TeiuluiȘcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu“, comuna Poiana Teiului121
  3313Comuna TarcăuȘcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu“, comuna Tarcău198
  3414Comuna TrifeștiȘcoala Gimnazială, comuna Trifești198
  3515Comuna TupilațiȘcoala Gimnazială, comuna Tupilați135
  3616Comuna RediuȘcoala Gimnazială, comuna Rediu183
  3717Comuna RomâniȘcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau“, comuna Români121
  3818Comuna RuginoasaȘcoala Gimnazială „Nicolae Apostol“, comuna Ruginoasa121
  3919Comuna TrifeștiȘcoala Gimnazială „Miron Costin“, comuna Trifești121
  4020Comuna Vânători-NeamțSeminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“, satul Mânăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț135
  Total Olt275
  411Comuna FălcoiuȘcoala Gimnazială, corp A, comuna Fălcoiu169
  422Orașul PotcoavaLiceul „Ștefan Diaconescu“, corp C (învățământ primar și preșcolar), orașul Potcoava106
  Total Teleorman903
  431Comuna BogdanaȘcoala Gimnazială, comuna Bogdana121
  442Comuna FurculeștiȘcoala Gimnazială, comuna Furculești74
  453Comuna CosmeștiȘcoala Gimnazială nr. 1, satul Ciuperceni, comuna Cosmești89
  464Comuna SârbeniȘcoala Gimnazială, comuna Sârbeni74
  475Comuna Scurtu MareȘcoala Gimnazială, comuna Scurtu Mare135
  486Comuna VedeaȘcoala Gimnazială, comuna Vedea106
  497Orașul VideleȘcoala Gimnazială nr. 2, orașul Videle169
  508Comuna CerveniaȘcoala Gimnazială, comuna Cervenia135
  Total Vaslui586
  511Comuna ArsuraȘcoala Gimnazială „N. Gh. Lupu“, comuna Arsura135
  522Comuna DragomireștiȘcoala Gimnazială, satul Doagele, comuna Dragomirești121
  533Comuna IbăneștiȘcoala Gimnazială nr. 1, satul Ibănești, comuna Ibănești89
  544Comuna PuieștiLiceul Tehnologic, corp G, satul Puiești, comuna Puiești106
  555Comuna RoșieștiȘcoala Gimnazială „Veniamin Costachi“, corp C2, satul Roșiești, comuna Roșiești135
  Total Vrancea106
  561Comuna SovejaȘcoala Gimnazială „Simion Mehedinți“, comuna Soveja106
  ----