ORDIN nr. 1.767 din 2 noiembrie 2021pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1072 din 9 noiembrie 2021    În temeiul prevederilor art. 209^14 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.133 din 1.11.2021,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, potrivit cap. IV^1 „Eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 2 noiembrie 2021.Nr. 1.767.  +  ANEXĂPROCEDURĂde acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central