ORDIN nr. 2.382 din 4 noiembrie 2021pentru aprobarea Metodologiei de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice și a Nomenclatorului de servicii farmaceutice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 5 noiembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 3.301 din data de 4.11.2021 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale,având în vedere prevederile art. 1^1 din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile art. II din Legea nr. 243/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul de servicii farmaceutice, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Ministerul Sănătății, Colegiul Farmaciștilor din România, Comisia de specialitate farmaceutică, precum și unitățile farmaceutice au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate/dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 4 noiembrie 2021.Nr. 2.382.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde realizare și implementare a serviciilor farmaceutice  +  Anexa nr. 2
  NOMENCLATOR
  de servicii farmaceutice
  I. Servicii farmaceutice esențiale (SFE)I.1. Serviciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripție medicală
  Clasificare serviciu farmaceuticSFE01
  Denumire serviciu farmaceutic Serviciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripție medicală
  DescriereServiciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripție medicală implică activitatea de evaluare farmaceutică a unei prescripții medicale (verificarea dozelor, identificarea și semnalarea eventualelor reacții adverse, contraindicațiilor și/sau a interacțiunilor), pregătirea efectivă a medicamentelor, consilierea pacientului privind modul de administrare și de păstrare a medicamentelor la domiciliu, precum și verificarea modului în care pacientul a înțeles recomandările primite.
  Adresabilitatea serviciului farmaceuticServiciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripție medicală este un serviciu cu adresabilitate generală, pentru populație în totalitatea ei, și are drept obiectiv principal creșterea aderenței pacientului la tratament, precum și minimizarea reacțiilor adverse.
  I.2. Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănătate
  Clasificare serviciu farmaceuticSFE02
  Denumire Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănătate
  Descriere Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănătate implică activitatea de preparare care include analizarea prescripției, prepararea medicamentelor în funcție de forma farmaceutică și calea de administrare, asigurarea stabilității medicamentului și reformularea unor forme farmaceutice, reconstituirea aseptică a medicamentelor sterile, realizarea preparatelor pentru administrare parenterală utilizate în terapie, inclusiv terapia oncologică, prepararea „în lot“ a medicamentelor și a altor produse de sănătate.
  AdresabilitateServiciul de preparare a medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănătate este un serviciu adresat pacienților pe bază de prescripție medicală personalizată și/sau în baza unei formule prevăzute de Farmacopeea Europeană/Română.
  I.3. Serviciul de susținere și desfășurare a campaniilor de sănătate publică (utilizarea rațională a antibioticelor, riscurile obezității, riscurile consumului de alcool, tutun și droguri, importanța vaccinării, educație sexuală etc.)
  Clasificare serviciu farmaceuticSFE03
  Denumire Serviciul de susținere și desfășurare a campaniilor de sănătate publică (utilizarea rațională a antibioticelor, riscurile obezității, riscurile consumului de alcool, tutun și droguri, importanța vaccinării, educație sexuală etc.)
  DescriereServiciul de susținere și desfășurare a campaniilor de sănătate publică implică participarea activă prin afișarea materialelor informative, oferirea materialelor informative și comunicarea informațiilor referitoare la campaniile de sănătate publică inițiate de autorități, la nivel național sau local.
  AdresabilitateServiciul de susținere și desfășurare a campaniilor de sănătate publică este un serviciu adresat populației generale și grupurilor-țintă specifice.
  II. Servicii farmaceutice avansate (SFA)II.1. Serviciul de evaluare și monitorizare a polimedicației
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA01
  Denumire Serviciul de evaluare și monitorizare a polimedicației
  DescriereServiciul de evaluare și monitorizare a polimedicației implică optimizarea tratamentului medicamentos al pacientului cronic care are prescrise 5 sau mai multe substanțe medicamentoase în același timp, cu scopul creșterii siguranței și eficacității tratamentului.Serviciul implică verificarea aderenței la tratament, evaluarea strictă a fiecărui medicament prescris dacă este monitorizat corespunzător, prin urmărirea analizelor de laborator, funcțiilor vitale, EKG, a eventualelor investigații suplimentare etc., și, de asemenea, informarea medicului, cu acordul pacientului, în vederea reevaluării tratamentului, potențial ineficient, și/sau înlocuirea medicamentelor care prezintă interacțiuni sau reacții adverse.
  AdresabilitateServiciul de evaluare și monitorizare a polimedicației este adresat pacientului cronic care urmează tratament cu 5 sau mai multe medicamente în același timp.
  II.2. Serviciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecțiuni pulmonare și cu dislipidemie)
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA02
  Denumire Serviciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecțiuni pulmonare și cu dislipidemii) SFA02-1 Gestionarea pacientului cronic hipertensiv SFA02-2 Gestionarea pacientului cronic diabetic SFA02-3 Gestionarea pacientului cronic cu afecțiuni pulmonare, altele decât boli pulmonare obstructive cronice SFA02-4 Gestionarea pacientului cronic cu dislipidemie
  DescriereServiciul de gestionare a pacientului cronic implică evaluarea medicației și a funcțiilor vitale/parametrilor biologici, acolo unde este necesar, verificarea aderenței la tratament, precum și evaluarea pacienților fără tratament medicamentos prin consiliere (îndrumarea pacientului către un consult medical, regim igieno-dietetic etc.) și monitorizare.
  AdresabilitateServiciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecțiuni pulmonare și cu dislipidemii) este adresat pacienților cu afecțiuni cronice.
  II.3. Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA03
  Denumire Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale
  Descriere Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale implică analizarea medicației, informarea și educarea pacientului privind particularitățile tratamentului cu aceste medicamente, monitorizarea aderenței la tratament și limitarea efectelor nedorite.
  AdresabilitateServiciul de urmărire a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale este adresat pacienților care se află sub tratament cu medicație antineoplazică orală.
  II.4. Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA04
  Denumire Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale
  DescriereServiciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale implică informarea și educarea pacientului privind particularitățile tratamentului cu anticoagulante orale, monitorizarea tratamentului, a parametrilor biologici și a aderenței la tratament și evitarea potențialelor interacțiuni medicament-medicament sau medicament-aliment.
  AdresabilitateServiciul de urmărire a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale este adresat pacienților care suferă de o patologie cronică și care dețin o prescripție medicală cu anticoagulante orale cu acțiune directă (AOD) sau antivitamina K (AVK).
  II.5. Serviciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA05
  Denumire Serviciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice
  DescriereServiciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice implică informarea și educarea pacientului privind particularitățile tratamentului cu corticoizi inhalatori, principiile tratamentului și modul de utilizare a dispozitivelor inhalatorii, precum și monitorizarea tratamentului și a evoluției bolii.
  AdresabilitateServiciul de monitorizare specifică a pacienților cu boli pulmonare obstructive cronice este adresat pacienților aflați sub tratament pentru boli pulmonare obstructive cronice care presupun utilizarea dispozitivelor inhalatorii.
  II.6. Serviciul de consiliere privind renunțarea la fumat
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA06
  Denumire Serviciul de consiliere privind renunțarea la fumat
  DescriereServiciul de consiliere privind renunțarea la fumat implică informarea și educarea pacientului privind riscurile fumatului, oferirea de consiliere și susținere în procesul renunțării la fumat, inclusiv farmacoterapie.
  AdresabilitateServiciul de consiliere privind renunțarea la fumat este adresat pacienților fumători, care doresc să renunțe la fumat.
  II.7. Serviciul de măsurare a parametrilor biologici și a funcțiilor vitale
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA07
  Denumire Serviciul de măsurare a parametrilor biologici și a funcțiilor vitale
  Descriere Serviciul de măsurare a parametrilor biologici și a funcțiilor vitale implică procesul de testare/măsurare în farmacia comunitară a unor parametri biologici și a funcțiilor vitale cu aparatură specifică și consilierea pacientului în funcție de rezultatele determinărilor.
  AdresabilitateServiciul de măsurare a parametrilor biologici și a funcțiilor vitale este un serviciu cu adresabilitate generală, pentru populație în totalitatea ei.
  II.8. Serviciul de consiliere privind contracepția de urgență cu administrare orală
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA08
  Denumire serviciu farmaceutic Serviciul de consiliere privind contracepția de urgență cu administrare orală
  Definiție Serviciul de consiliere a pacientelor la vârsta fertilă care solicită contracepție de urgență și eliberarea medicației, după caz, implică evaluarea oportunității administrării unui medicament, precum și evaluarea eventualelor patologii preexistente, a medicației utilizate și a eventualelor contraindicații.
  AdresabilitateServiciul de consiliere privind contracepția de urgență cu administrare orală este un serviciu adresat unor grupuri-țintă de paciente la vârsta fertilă care solicită contracepție de urgență și are ca obiectiv prevenția și promovarea sănătății sexuale și educarea populației.
  II.9. Serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă)
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA09
  Denumire Serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă)
  DescriereServiciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă) implică evaluarea prealabilă și efectuarea testării rapide de către farmacist în farmacia care a fost autorizată în acest sens, emiterea și eliberarea buletinului de testare.
  AdresabilitateServiciul de screening în scop diagnostic în farmacie este un serviciu adresat persoanelor care necesită/solicită testarea rapidă.
  II.10. Serviciul de vaccinare în farmacie
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA10
  Denumire Serviciul de vaccinare în farmacie
  Descriere Serviciul de vaccinare în farmacie implică evaluarea prealabilă, informarea pacientului cu privire la vaccinare, efectuarea vaccinării propriu-zise și înregistrarea activității de vaccinare de către farmacist în farmacia autorizată în acest sens.
  AdresabilitateServiciul de vaccinare în farmacie este un serviciu adresat unor grupuri-țintă de pacienți, în funcție de criteriile specifice ale fiecărui vaccin.
  II.11. Serviciul de educație privind sănătatea alimentației
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA11
  Denumire Serviciul de educație privind sănătatea alimentației
  Descriere Serviciul de educație privind sănătatea alimentației implică evaluarea statusului nutrițional al pacientului și consilierea acestuia privind stilul de viață.
  AdresabilitateServiciul de educație privind sănătatea alimentației este un serviciu cu adresabilitate generală, pentru populație în totalitatea ei.
  -----