HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 28 octombrie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare, extindere, construire și dotare Spitalul Clinic de Urgență «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 4 noiembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere, construire și dotare Spitalul Clinic de Urgență «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov“, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Serviciului Român de Informații, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 28 octombrie 2021.Nr. 1.181.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere, construire și dotare
  Spitalul Clinic de Urgență «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149,
  satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov“
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Serviciului Român de Informații, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----