PROCEDURA din 13 octombrie 2021reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 3 noiembrie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.878/C din 13 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1051 din 3 noiembrie 2021.
     +  Articolul 1Procedura reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare este întemeiată pe principiul dreptului la îndreptarea gratuită a erorilor cauzate neintenționat în furnizarea serviciului de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, cu respectarea drepturilor înscrise de terții de bună-credință.  +  Articolul 2(1) În cazul înscrierii în mod eronat a unui aviz de stingere de către un operator/agent sau de către Corpul Operatorilor RNPM, entitatea care a înregistrat în RNPM avizul respectiv, la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării erorii, este obligată să completeze și să înscrie în RNPM un formular de aviz de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizele de înscriere, selectându-se tipul „Stingerea eronată a unui aviz“.(2) În situațiile în care, la data sesizării erorii, agentul împuternicit care a efectuat stingerea din eroare se află în imposibilitatea de a efectua înscrieri în RNPM din orice motiv, operațiunile prevăzute în prezenta procedură vor fi preluate de către operatorul care a împuternicit agentul respectiv.(3) În situațiile în care, la data sesizării erorii, atât agentul care a efectuat stingerea din eroare sau operatorul care l-a împuternicit, cât și operatorul care a efectuat stingerea din eroare se află în imposibilitatea de a efectua înscrieri în RNPM din orice motiv, operațiunile prevăzute în prezenta procedură vor fi efectuate de către Corpul Operatorilor RNPM.  +  Articolul 3În termen de o zi lucrătoare de la data efectuării înregistrării în RNPM a avizului de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“, operatorul/agentul în cauză sau, după caz, Corpul Operatorilor RNPM va transmite Autorității de supraveghere o cerere de aprobare a înscrierii unui aviz de reactivare a avizului stins din eroare, în care se explică împrejurările în care s-a produs stingerea din eroare din culpa operatorului/agentului sau a Corpului Operatorilor RNPM.  +  Articolul 4(1) Cererea de aprobare a înscrierii unui aviz de reactivare a unui aviz stins din eroare adresată Autorității de supraveghere va fi însoțită de următoarele documente:a) formularul de aviz de înscriere care a stat la baza înscrierii eronate a avizului de stingere;b) formularul de aviz de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“, semnat și înregistrat de operatorul/agentul în cauză sau, după caz, de Corpul Operatorilor RNPM, completat inclusiv cu date privind numărul de identificare, precum și data, ora, minutul și secunda înregistrării;c) formularul de aviz de reactivare completat și semnat de operatorul/agentul în cauză sau, după caz, de Corpul Operatorilor RNPM, fără completarea rubricilor cuprinse în câmpul „Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente“ (tip, număr, data încheierii), fiind bifat tipul de reactivare „Reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/ agentului“.(2) Documentele menționate la alin. (1) pot fi înaintate pe suport hârtie, semnate de operatorul/agentul în cauză, respectiv de Corpul Operatorilor RNPM, sau în format electronic, cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.(3) Operatorul/Agentul în cauză sau, după caz, Corpul Operatorilor RNPM transmite persoanei/persoanelor care a/au solicitat înregistrarea formularului de aviz de înscriere stins din eroare o înștiințare referitoare la eroarea materială constatată, precum și o copie a avizului de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului, care a fost înregistrat în RNPM.  +  Articolul 5(1) Înregistrarea în RNPM de către operator/agent sau, după caz, de către Corpul Operatorilor RNPM a unui aviz de ipotecă mobiliară de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“ determină afișarea unui mesaj de avertizare „ATENȚIE - Există avize ce conțin bunuri indisponibilizate“ atât pe site-urile oficiale ale Registrului, cât și în aplicația software utilizată de operatorii/agenții autorizați.(2) Mesajul de avertizare va apărea după efectuarea unei căutări, atât în pagina cuprinzând rezultatele căutării, cât și la vizualizarea oricărui aviz de înscriere, fiind însoțit de un link denumit „Lista de avize cu bunuri indisponibilizate“ către o pagină în care pot fi vizualizate toate bunurile preluate din avizele stinse din eroare.(3) Pentru celelalte categorii de avize de înscriere: avize de fiducie, avize specifice, avize de ipotecă - creanțe securitizate, avize de ipotecă - obligațiuni ipotecare, la înscrierea unui aviz de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“, nu se mai afișează mesajul de avertizare referitor la avizele de înscriere ce conțin bunuri indisponibilizate și nici „Lista de avize cu bunuri indisponibilizate“.  +  Articolul 6(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de reactivare a unui aviz stins în mod eronat din culpa operatorului/agentului sau a Corpului Operatorilor RNPM, primită de la operatorul/agentul în cauză sau de la Corpul Operatorilor RNPM, Autoritatea de supraveghere își exprimă acordul/dezacordul la reactivare.(2) În cadrul acestui termen, Autoritatea de supraveghere poate solicita informații sau documente suplimentare operatorului/agentului în cauză sau, după caz, Corpului Operatorilor RNPM, care vor fi transmise de îndată.(3) Autoritatea de supraveghere își exprimă acordul/dezacordul la reactivare prin ordin al ministrului justiției, precum și prin utilizarea aplicației software, selectând numărul de identificare a avizului de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“ corespunzător și acționând comanda fie de aprobare, fie de respingere; dacă nu se acționează nicio comandă sau comanda acționată este de respingere, sistemul informatic nu permite înscrierea ulterioară a unui aviz de reactivare pentru avizul menționat în cererea de reactivare.(4) Autoritatea de supraveghere transmite operatorului/ agentului în cauză sau, după caz, Corpului Operatorilor RNPM ordinul ministrului justiției prin care își exprimă acordul/dezacordul la reactivare și confirmarea acționării comenzii de aprobare sau, după caz, de respingere în aplicația software.  +  Articolul 7În cazul în care cererea de reactivare este aprobată, Autoritatea de supraveghere acționează comanda de aprobare în aplicația software pentru avizul de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“, selectând numărul de identificare respectiv, iar sistemul informatic adaugă automat mențiunea „Reactivarea a fost aprobată de către Autoritatea de supraveghere“ la vizualizarea acelui aviz atât pe site-urile publice, cât și în aplicația software utilizată de operatori/agenți.  +  Articolul 8(1) Îndată ce operatorul/agentul în cauză sau, după caz, Corpul Operatorilor RNPM primește ordinul cuprinzând acordul Autorității de supraveghere pentru reactivare, completează numărul și data ordinului de aprobare emis de Autoritatea de supraveghere în câmpurile rubricii „Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente“ și înscrie avizul de reactivare.(2) În sistemul informatic al RNPM, după înscrierea avizului de reactivare, lanțul de înscrieri, în care ultima înscriere era avizul de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“, devine activ; în cazul ipotecilor mobiliare, acest aviz de ipotecă este șters automat din lista avizelor ce conțin bunuri indisponibilizate.(3) Imediat după înscrierea avizului de reactivare, operatorul/agentul în cauză sau, după caz, Corpul Operatorilor RNPM transmite persoanei/persoanelor care a/au solicitat înregistrarea avizului de înscriere stins din eroare o adresă de înștiințare referitoare la înscrierea avizului de reactivare.  +  Articolul 9(1) În cazul în care cererea de reactivare nu este aprobată, Autoritatea de supraveghere acționează comanda de respingere în aplicația software pentru avizul de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“, selectând numărul de identificare respectiv, iar sistemul informatic adaugă automat mențiunea „Nu a fost aprobată reactivarea de către Autoritatea de supraveghere“ la vizualizarea acelui aviz atât pe site-urile publice, cât și în aplicația software utilizată de operatori/agenți.(2) În sistemul informatic al RNPM, după acționarea comenzii de respingere, lanțul de înscrieri, în care ultima înscriere era avizul de îndreptare a erorii materiale de tipul „Stingerea eronată a unui aviz“, rămâne inactiv; în cazul ipotecilor mobiliare, acest aviz de ipotecă este șters automat din lista avizelor ce conțin bunuri indisponibilizate.(3) Autoritatea de supraveghere transmite operatorului/ agentului în cauză sau, după caz, Corpului Operatorilor RNPM ordinul ministrului justiției cuprinzând dezacordul la reactivare.(4) Operatorul/Agentul în cauză sau, după caz, Corpul Operatorilor RNPM transmite de îndată persoanei/persoanelor care a/au solicitat înregistrarea avizului de înscriere stins din eroare o adresă de înștiințare referitoare la respingerea înscrierii avizului de reactivare.----