ORDIN nr. 4.878/C din 13 octombrie 2021pentru aprobarea Procedurii reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 3 noiembrie 2021    Având în vedere prevederile art. III din Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare,în baza dispozițiilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată,ținând seama de propunerile formulate de Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară prin Adresa nr. 239 din 26.05.2021, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 53.470 din 31.05.2021,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 și anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justiției nr. 29/C/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2020.  +  Articolul 3Compartimentul publicitate mobiliară și Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției, interimar,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 13 octombrie 2021.Nr. 4.878/C.  +  ANEXĂPROCEDURAreactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de PublicitateMobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare