INSTRUCȚIUNI nr. 164 din 30 octombrie 2021pentru modificarea Listei nr. 13 din anexa nr. 1 la Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilități, la bunurile materiale, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 3 noiembrie 2021  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucțiuni:  +  Articolul ILista nr. 13 din anexa nr. 1 la Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilități, la bunurile materiale, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 1 noiembrie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Lista nr. 13 - Combustibili solizi
  Nr. crt.Denumirea combustibiluluiSistemul de depozitareCoeficient de perisabilitate - % -
  TransportDepozitare și desfacere (dare în consum)
  1Lemn de foc vrac0,407,00* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile
  2Cărbuni: lignit, cărbune brun, huilă, brichete (exclusiv granulat) vrac0,301,50* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile
  3Cărbune mărunt (subgranulat) vrac0,505,00* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile
  * Prin excepție de la prevederile art. 13 din instrucțiuni, limita maximă de scăzământ se calculează proporțional cu durata efectivă de depozitare, raportată la o perioadă de 90 de zile, și se aplică la stocul de la începutul perioadei pentru care se calculează.Scăzămintele maxime legal admise se calculează folosindu-se formulele:în care:c = coeficientul de perisabilitate prevăzut de norme, respectiv 7,00; 1,50; 5,00;C = coeficientul de perisabilitate;S = limita maximă de scăzământ;Si = stocul la începutul perioadei pentru care se calculează;Nz = numărul de zile.
   +  Articolul IIPrezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 30 octombrie 2021.Nr. 164.----