DECIZIE nr. 534 din 2 noiembrie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 3 noiembrie 2021  Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 127.748 din 21 octombrie 2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/25.069/T.H.G. din 22 octombrie 2021 și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 45.637/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) și f), art. 505 alin. (1) și (5), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 24 noiembrie 2021, doamna Mona-Mihaela Dumitru, consilier superior la Serviciul Control și Analiza Oportunității în cadrul Secretariatului General al Guvernului, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 2 noiembrie 2021.Nr. 534.-----