ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 octombrie 2000pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (4) al articolului 140 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(4) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatului şi asiguraţilor, după cum urmează: a) 5 reprezentanţi ai Guvernului; b) 5 reprezentanţi ai patronatului; c) 8 reprezentanţi ai asiguraţilor, din care:- 5 reprezentanţi ai confederatiilor sindicale reprezentative;- 3 reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale ale pensionarilor."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────p. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de stat──────────────