ORDIN nr. 1.345 din 29 octombrie 2021pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k^1) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 1 noiembrie 2021    Având în vedere dispozițiile art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k^1) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k^1) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute în anexă reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021.
    Ministrul finanțelor,
    Dan Vîlceanu
    București, 29 octombrie 2021.Nr. 1.345.  +  ANEXĂNORMEprivind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art.294 alin. (1) lit. k^1) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codulfiscal