HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 6 octombrie 2021pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1019 din 26 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Acordul dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 6 octombrie 2021.Nr. 1.095.ACORDîntre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din RepublicaPopulară Chineză  privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământulsuperior