ORDIN nr. 2.284/1.817/2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 685/939/2021 privind regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.284 din 22 octombrie 2021
 • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE Nr. 1.817 din 25 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 25 octombrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 2.570/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,în considerarea prevederilor art. 45 și 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, cu modificările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, și secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 685/939/2021 privind regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 14 mai 2021, se modifică după cum urmează:– În anexă, la punctul I, subpunctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Procesiunile și/sau pelerinajele religioase se organizează cu asigurarea unei distanțe minime de siguranță de 2 metri între credincioși.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 25 octombrie 2021.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi
  ----