ORDIN nr. 1.233 din 1 octombrie 2021pentru aprobarea Procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 19 octombrie 2021    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) pct. 123 și 124, precum și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, precum și structurile din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care se realizează, potrivit legii, activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziție contrară privind îndrumarea și asistența contribuabililor acordate de către organul fiscal central își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 4Solicitările contribuabililor/plătitorilor înregistrate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează potrivit procedurii aplicabile la data înregistrării.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Dan Vîlceanu
    București, 1 octombrie 2021.Nr. 1.233.  +  ANEXĂPROCEDURAde îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenția Naționalăde Administrare Fiscală, și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitarăa legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de asistență contribuabili,precum și în domeniul tehnologiei informației