HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 7 octombrie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 15 octombrie 2021    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (6) și art. 106 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu majoritatea voturilor valabil exprimate (7 voturi Da, 3 voturi Nu),Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2(1) Dacă perioada de evaluare a început înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, și se împlinește după această dată, evaluarea judecătorilor se realizează potrivit Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Dacă perioada de evaluare a început după intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea judecătorilor se realizează potrivit regulamentului prevăzut la art. 1, ale cărui dispoziții sunt de imediată aplicare. La stabilirea punctajului pentru indicatorul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din acest regulament se va avea în vedere doar activitatea de judecată desfășurată de judecătorul evaluat începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mihai Bogdan Mateescu
    București, 7 octombrie 2021.Nr. 1.113.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind evaluarea activității profesionale a judecătorilor