HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 6 octombrie 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome "Monetăria Statului", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  București, 6 octombrie 2021.Nr. 1.098.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIRegia Autonomă „Monetăria Statului“București, sectorul 5, str. Fabrica de chibrituri nr. 30CUI RO427304
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2021
  -----