DECRET nr. 1.045 din 12 octombrie 2021privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 12 octombrie 2021.Nr. 1.045.-----