ORDIN nr. 5.327 din 29 septembrie 2021privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 12 octombrie 2021  În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,având în vedere art. 2 din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.051/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 29 septembrie 2021.Nr. 5.327.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
  în anul școlar 2021-2022
  1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:Scris - Limba română - 10 mai 2022Scris - Limba maternă - 10 mai 2022Citit - Limba română - 11 mai 2022Citit - Limba maternă - 11 mai 2022Matematică - 12 mai 2022Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 13 mai 20222. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:Limba română - 17 mai 2022Matematică - 18 mai 2022Limba maternă - 19 mai 20223. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:Limbă și comunicare - 25 mai 2022Matematică și Științe ale naturii - 26 mai 2022
  ----