ORDIN nr. 391 din 7 octombrie 2021privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 12 octombrie 2021    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum și modelul acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 3 zile de la data publicării.
    Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
    Maria Mareș
    București, 7 octombrie 2021.Nr. 391.  +  ANEXĂPROCEDURAde decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată încondițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordareaunor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândiriicoronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora