DECIZIE nr. 505 din 8 octombrie 2021privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor funcției de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 8 octombrie 2021  În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Cosmin David, director general, exercită atribuțiile funcției de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate până la numirea conducătorului instituției, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 8 octombrie 2021.Nr. 505.----