HOTĂRÂRE nr. 1.850 din 22 decembrie 2005privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei și conținutului insignei și ale documentelor de legitimare a acestuia, precum și a siglei Jandarmeriei Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 59 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul uniformelor pentru personalul militar din Jandarmeria Română.(2) Uniforma și echipamentul special se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2(1) Însemnele pentru gradele militare și culorile pentru articolele din compunerea uniformelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Valoarea financiară a normelor de echipare la care au dreptul cadrele militare în condițiile alin. (3) se stabilește anual în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele cuprinse în norme și se aprobă de către ministrul administrației și internelor.(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se acordă cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, acestora le sunt aplicabile cotele-părți anuale ale drepturilor de echipament pentru cadrele militare din celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.(3) Cadrele militare care prin natura activității sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ținuta civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea, și diferența în articole de echipament pentru completarea uniformei.(4) Restanțele de echipament se pot acorda și sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele pentru anul în care se acordă.(5) La trecerea în rezervă sau în retragere, cadrele militare, precum și urmașii persoanei decedate în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezervă, retragere sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data trecerii în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie.(6) La solicitarea urmașilor persoanei decedate, se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administrației și internelor. Valoarea articolelor introduse în norme nu va depăși valoarea articolelor scoase din norme.  +  Articolul 5(1) Organele de asigurare logistică ale Jandarmeriei Române pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme, pentru un an calendaristic.(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 7Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru efectivele Jandarmeriei Române, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 8Articolele din compunerea uniformei efectivelor de jandarmi și echipamentul specific se achiziționează conform legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii.  +  Articolul 9(1) Pentru activități culturale și filmări uniforma de jandarmi poate fi închiriată persoanelor juridice.(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 10Insigna și documentul de legitimare pentru personalul militar al Jandarmeriei Române sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 11Sigla Jandarmeriei Române este prevăzută și descrisă în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Sumele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în intervalul 2006-2009, se asigură din veniturile proprii realizate de unitățile de jandarmi, pentru personalul care execută pază militară contra cost, și din fondurile alocate Jandarmeriei Române prin bugetele anuale aprobate Ministerului Administrației și Internelor, pentru personalul finanțat din surse bugetare.  +  Articolul 13Modificările intervenite în uniformele personalului Jandarmeriei Române se vor realiza eșalonat până la 31 decembrie 2009.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 22 decembrie 2005.Nr. 1.850.  +  Anexa nr. 1DESCRIEREAînsemnelor pentru gradele militare și a culorilor pentruarticolele din compunerea uniformelor Jandarmeriei RomâneÎnsemnul de grad al jandarmilor la uniformele militare are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofițeri, galoane pentru maiștri militari, subofițeri, studenți, elevi, soldați și gradați voluntari.Semnul de armă este realizat prin brodare, fiind un romb de culoare alb-argintiu ce are realizată în centru, cu fir de culoare neagră, litera "J". Acesta se găsește la mijlocul epoletului, pe lățime și la 5 mm de capătul interior al acestuia.  +  Capitolul I Aplicarea însemnelor de grad militar și a semnelor de armă  +  Secţiunea 1 GeneraliÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, din material țesut cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, pe care se brodează însemnele specifice gradului (stea în cinci colțuri încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), cu fir metalizat de culoare galben-auriu, conturat cu fir de culoare roșie, astfel:a) pentru general de brigadă - o stea;b) pentru general-maior - două stele;c) pentru general-locotenent - trei stele;d) pentru general - patru stele.  +  Secţiunea a 2-a Ofițeri1. Însemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleu jandarm pe care se brodează trese din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 8 mm, astfel:a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;b) pentru gradul de locotenent - două trese;c) pentru gradul de căpitan - trei trese.2. Pentru ofițerii superiori, se mai brodează longitudinal, cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, un galon cu lățimea de 16 mm, astfel:a) pentru gradul de maior - o tresă și un galon;b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese și un galon;c) pentru gradul de colonel - trei trese și un galon.  +  Secţiunea a 3-a Maiștri militariÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleu jandarm pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 8 mm, astfel:a) maistru militar clasa a IV-a - un galon în formă de unghi și un galon drept;b) maistru militar clasa a III-a - un galon în formă de unghi și două galoane drepte;c) maistru militar clasa a II-a - un galon în formă de unghi și trei galoane drepte;d) maistru militar clasa I - un galon în formă de unghi și patru galoane drepte;e) maistru principal - un galon în formă de unghi și cinci galoane drepte.  +  Secţiunea a 4-a SubofițeriÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleu jandarm pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 16 mm și 10 mm, astfel:a) sergent major - un galon cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;b) plutonier - două galoane cu lățimea de 16 mm;c) plutonier-major - două galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;d) plutonier adjutant - trei galoane cu lățimea de 16 mm;e) plutonier adjutant șef - trei galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm.  +  Secţiunea a 5-a Studenți, elevi ai școlilor militare, soldați și gradați voluntariÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de oraș, clasă și instrucție se confecționează pe suport textil de culoare bleu jandarm pe care se brodează galoane din fir textil de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 20 mm și 13 mm, astfel:a) fruntaș - un galon cu lățimea de 13 mm;b) caporal - două galoane cu lățimea de 13 mm;c) sergent - un galon cu lățimea de 20 mm.  +  Capitolul II Embleme pentru coifură  +  Secţiunea 1 GeneraliEmblema pentru șapca de ceremonie și reprezentare se brodează din fir metalizat alb-argintiu, pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte patru rânduri de frunze de stejar, care încadrează însemnul specific Jandarmeriei Române, iar la partea superioară este acvila cruciată pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.Emblema pentru căciulă, pălărie, basc și șapca de serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu, pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 4 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.  +  Secţiunea a 2-a Ofițeri, maiștri militari, subofițeri, studenți și eleviEmblema pentru șapca de ceremonie și reprezentare se brodează din fir metalizat alb-argintiu, pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar, care încadrează însemnul specific Jandarmeriei Române, iar la partea superioară este acvila cruciată pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.Emblema pentru căciulă, pălărie, basc și șapca de serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu, pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.  +  Secţiunea a 3-a Soldați și gradați voluntariEmblema pentru coifură se brodează din fir metalizat alb-argintiu, pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu un rând de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată și pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.TABELcuprinzand culorile principalelor articole de echipament
  CATEGORIA DE PERSONAL TINUTA ARTICOLE DE ECHIPAMENT ACCSE-SORII
  SAPCA,BASCCACIULA VESTON (FRAC) BLUZON GEACA PANTALON PULOVERCAMASACAMASA BLUZA TRI- COU CRAVATA PAPION MANTA SCURTA PARDESIUPAN- TOFI, BO- CANCI,GHETE CEN- TURA CUREA
  I. GENERALI, OFITERI, MAISTRI MILITARI SI SUBOFITERI
  GENERALI SI OFITERI Ceremonie bleumarin/alba bleu jandarm/ alb - bleumarin/alb - alba - - bleumarinbleu jandarm bleuma- rin negru/alb alb- argintiu alb/ argin.
  Reprezentare bleumarin bleu jandarm bleuma- rin bleumarinbleuma-rin bleu/ alba bleu - bleumarinbleuma- rin negru negrualb/ argin.
  Serviciu bleumarin bleumarinbleuma- rin bleumarinbleuma-rin bleu- marin bleumarinbleu marin - bleuma- rin negru negrualb/ argin.
  MAISTRI MILITARI SI SUB- OFITERI Reprezentare bleu- jandarm bleumarinbleuma- rin bleumarinbleuma-rin bleu/ alba bleu - bleumarenbleuma- rin negru negrualb/ argin.
  Serviciu bleumarin bleumarinbleuma- rin bleumarinbleuma-rin bleu- marin bleumarinbleu marin - bleuma- rin negru negrualb/ argin.
  II. STUDENTI, ELEVI, SOLDATI SI GRADATI VOLUNTARI
  ACADEMIA DE POLITIE -FACULTATE DE JANDARMI Oras bleumarin bleu jandarm bleuma- rin bleumarinbleuma-rin bleu/ alba bleu - bleumarinbleuma- rin negru negrualb/ srgin.
  Serviciu și clasa bleumarin bleumarinbleu- marin bleumarinbleuma-rin bleu bleu - - bleuma- rin negru negrualb/ argin.
  Instructie bleumarin bleumarinbleu- marin bleumarinbleuma-rin bleu bleumarinbleu-marin - bleuma- rin negru negrualb/ argin.
  SCOALA SUB- OFITERI Oras bleumarin bleu jandarm - bleumarinbleuma-rin bleu bleu - bleumarinbleuma- rin negru negrualb/ argin.
  Serviciu și clasa bleumarin bleumarinbleuma- rin bleumarinbleuma-rin bleu, alba bleu - - bleuma- rin negru negrualb/ argin.
  Instructie bleumarin bleumarin - bleumarinbleuma-rin bleu bleumarinbleu marin - bleuma- rin negru negrualb/ argin.
  SOLDATI SI GRADATI VOLUNTARIOras bleumarin bleu- jandarm - bleumarinbleuma-rin bleu bleu - bleumarinbleuma- rin negru negrualb/ argin.
  Serviciu bleumarin bleumarinbleu- marin bleumarinbleuma-rin bleu- marin bleumarinbleu marin - bleuma- rin negru negrualb/ argin.
  (la 20-02-2007, Anexa 1 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 66 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2007 )
   +  Anexa nr. 2NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE JANDARMINorma nr. 1pentru echiparea cu uniforma de ceremonie a generalilor și ofiterilor
  Nrc r t DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT U/M PREVEDERI OBSERVATII
  Can-ti- ta- te Du- rata (ani)
  0 1 2 3 4 5
  A. COIFURA
  1 Sapca completa pentru ceremonie buc 2 8 Se asigura una de vara si una de iarna
  B. IMBRACAMINTE
  1 Costum din stofa pentru ceremonie (veston cu un palton lung) buc 2 8 Se asigura unul de vara si unul de iarna Se poate substitui cu frac si pantalon
  2 Scurta din stofa buc 1 8 Se poate substitui cu pardesiu
  C. LENJERIE
  1Camasa alba buc 2 4
  D. INCALTAMINTE
  1Pantofi pentru ceremonie per 2 8
  E. ECHIPAMENT DIVERS
  1Cravata pentru ceremonie buc 1 4 Se poate asigura papion
  2Centura pentru ceremonie buc 1 8 Se poate asigura brau pentru frac
  F. EPOLETI SI ACCESORII
  1Suport cu insemne de grad per 3 4
  2Eghilet dublu cu accesorii buc 1 4
  3Petlite per 2 4
  NOTĂ: 1 De prevederile normei beneficiaza generalii și ofiterii cu functii de conducere până la comandanti de companie inclusiv; 2 Femeile primesc fusta în loc de pantalon lung și palarie în loc de sapcaNorma nr. 2pentru echiparea cu uniforma de reprezentare ageneralilor, ofiterilor, maistrilor militari și subofiterilor
  Nr DENUMIREA ARTICOLELOR DE PREVEDERI
  c ECHIPAMENT U/M OBSERVATII
  r Can-Du-
  t ti- rata
  ta- (ani)
  te
  0 1 2 3 4 5
  │ A. COIFURA
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │ 1│Sapca de iarna, completa │buc│ 1 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │ 2│Sapca de vara, completa │buc│ 1 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │ 3│Caciula din blana naturala │buc│ 1 │ 5 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │ 4│Caciula din blana caracul │buc│ 1 │ 6 │Pentru generali și colonei
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ B. IMBRACAMINTE
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Costum din stofa (veston cu doi │buc│ 1 │ 3 │
  │ │pantaloni lungi) pentru iarna │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Costum din stofa (veston cu doi │buc│ 1 │ 3 │
  │ │pantaloni lungi) pentru vara │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │3 │Scurta din tercot cu mesada și guler│buc│ 1 │ 5 │Pentru generali și colonei se
  │ │blana naturala │ │ │ │asigura cu guler din blana caracul
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │4 │Bluzon │buc│ 1 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │5 │Manta pentru ploaie │buc│ 1 │ 4 │
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ C. LENJERIE
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Camasa │buc│ 4 │ 2 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │ │ │ │ │ │Se asigura numai ofiterilor fără
  │2 │Camasa alba │buc│ 1 │ 4 │drept de port uniforma de ceremonie
  │ │ │ │ │ │maistrilor militari și subofiterilor
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │3 │Camasa bluza maneca lunga │buc│ 2 │ 2 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │4 │Camasa bluza maneca scurta │buc│ 2 │ 2 │
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ D. INCALTAMINTE
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Pantofi de iarna │per│ 1 │ 2 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Pantofi de vara │per│ 1 │ 1 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │3 │Ghete imblanite │per│ 1 │ 4 │Pentru femei se distribuie cizme
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ E. ECHIPAMENT DIVERS
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Cravata │buc│ 2 │ 4 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Fular │buc│ 1 │ 5 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │ │ │ │ │ │Se distribuie alternativ o pereche
  │3 │Manusi din piele │per│ 1 │ 2 │captusite și o per. necaptusite
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │4 │Centura piele │buc│ 1 │ 6 │Se poate asigura tip chinga, în
  │ │ │ │ │ │functie de nevoi
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │5 │Curea pantaloni │buc│ 1 │ 6 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │6 │Pulover │buc│ 1 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │7 │Ciorapi │per│ 6 │ 1 │Pt. femei se asigura 6 per ciorapi
  │ │ │ │ │ │dres
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ F. ACCESORII
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Emblema pentru coifura │buc│ 1 │ - │ Pentru fiecare caciula
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Suport cu insemne de grad │per│ 7 │ 3 │
  │ │și semne arma │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │3 │Petlite │per│ 2 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │ │ │ │ │ │Se asigura numai ofiterilor fără
  │4 │Eghilet cu accesorii │buc│ 1 │ 4 │drept de port uniforma de ceremonie
  │ │ │ │ │ │maistrilor militari și subofiterilor
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │5 │Ecuson │buc│ 7 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │7 │Centura pentru ceremonie │buc│ 1 │ 8 │Se asigura numai ofiterilor fără
  │ │ │ │ │ │drept de port uniforma de ceremonie
  └──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  NOTĂ:
  1. La prima acordare a gradului de ofiter, maistru militar sau subofiter,
  se distribuie o singură dată, pentru totdeauna: o sapca din stofa
  pentru iarna, un costum cu doi pantaloni din stofa pentru iarna, o scurta
  imblanita, patru camasi, șase perechi ciorapi, patru cearsafuri, doua fete
  de perna, o patura, o geanta pentru transport echipament și accesoriile
  aferente (suport cu insemne de grad semne de arma, petlite și ecusoane).
  2. Femeile primesc palarie cu emblema în loc de sapca și fusta în loc de
  un pantalon lung.
  3. Bluzonul și scurta se pot confectiona din piele, în acelasi model și se
  achizitioneaza contra cost de către cadrele militare, în afara
  prevederilor normei.
  Norma nr. 3pentru echiparea cu uniforma de serviciu ageneralilor, ofiterilor, maistrilor militari și subofiterilor
  Nr DENUMIREA ARTICOLELOR DE PREVEDERI
  c ECHIPAMENT U/M OBSERVATII
  r Can-Du-
  t ti- rata
  ta- (ani)
  te
  0 1 2 3 4 5
  │ A. COIFURA
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Basc cu emblema │buc│ 1 │ 1 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Sapca completa │buc│ 2 │ 2 │Se asigura una de vara și una de
  │ │ │ │ │ │iarna
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ B. IMBRACAMINTE
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Costum unic cu doi pantaloni │buc│ 1 │ 1 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Costum izoterm │buc│ 1 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │3 │Costum de protecție contra │ │ │ │
  │ │intemperiilor │buc│ 1 │ 4 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │4 │Scurta cu mesada detasabila │buc│ 1 │ 4 │
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ C. LENJERIE
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Camasa bluza maneca lunga │buc│ 2 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Camasa bluza maneca scurta │buc│ 2 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │3 │Lenjerie de corp termica (bluza │buc│ 1 │ 2 │
  │ │și pantalon) │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │4 │Tricou │buc│ 2 │ 2 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │5 │Ciorapi │per│ 6 │ 1 │
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ D. INCALTAMINTE
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Bocanci unici │per│ 1 │ 1 │Pt.femei se asigura ghete cu siret
  ├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  │ E. ACCESORII
  ├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────
  │1 │Suport cu insemne de grad și semne │per│ 6 │ 3 │
  │ │de arma │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Ecuson │buc│ 6 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │3 │Ecuson nominal │buc│ 3 │ 4 │
  └──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  Norma nr. 4pentru echiparea generalilor și ofiterilor în rezerva și în retragere
  Nr DENUMIREA ARTICOLELOR DE PREVEDERI
  c ECHIPAMENT U/M OBSERVATII
  r Can-Du-
  t ti- rata
  ta- (ani)
  te
  0 1 2 3 4 5
  │ │ │ │ │ │Pentru generali și ofiterii care au
  │1 │Sapca pentru ceremonie completa │buc│ 1 │ 10 │detinut functii de conducere la data
  │ │ │ │ │ │trecerii în rezerva
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │2 │Sapca de iarna pt. oras completa │buc│ 1 │ 10 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │3 │Sapca de vara pt. oras completa │buc│ 1 │ 10 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │4 │Caciula │buc│ 1 │ - │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │ │ │ │ │ │Pentru generali și ofiterii care au
  │ │Costum din stofa pentru ceremonie │ │ │ │detinut functii de conducere la data
  │5 │veston cu pantalon lung │buc│ 1 │ 10 │trecerii în rezerva
  │ │ │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │6 │Costum stofa cu un pant. lung iarna │buc│ 1 │ 10 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │7 │Costum stofa cu un pant. lung vara │buc│ 1 │ 10 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │8 │Scurta cu mesada și guler blana │ │ │ │
  │ │naturala │buc│ 1 │ - │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │9 │Manta pentru ploaie │buc│ 1 │ 10 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │10│Camasa │buc│ 2 │ 4 │ Se poate distribui și de culoare
  │ │ │ │ │ │ alba
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │11│Pantofi negri pentru ceremonie │per│ 1 │ 5 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │12│Pantofi │per│ 1 │ 3 │La cerere se poate asigura o per. de
  │ │ │ │ │ │vara
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │13│Cravata pentru ceremonie │buc│ 1 │ 5 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │14│Cravata │buc│ 1 │ 3 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │15│Fular │buc│ 1 │ 10 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │16│Centura pentru ceremonie │buc│ 1 │ 10 │
  ├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────
  │17│Eghilet cu accesorii │buc│ 1 │ 10 │
  └──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────
  NOTĂ:
  1. Prezenta norma se aplică pentru echiparea generalilor și ofiterilor în
  rezerva sau în retragere, cu drept de a purta uniforma - cu asigurarea
  gratuita a articolelor de echipament. Articolele de echipament
  prevăzute în prezenta norma se asigura după 8 ani de la trecerea în
  rezerva sau în retragere.
  2. Odata cu echipamentul prevăzut de norma se distribuie toate accesoriile
  de imbracaminte și insemnele de grad aferente.
  3. Cu ocazia avansarii în gradul următor celui avut la data trecerii în
  rezerva sau retragere se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru
  2 uniforme. Ofiterii în rezerva (retragere) avansati generali, primesc în
  dotare numai o singură dată urmatoarele accesorii: 4 per. de epoleti
  cu insemne de grad și semne de arma, 3 embleme pentru coifura, 3 per.
  petlite, paspoal pentru vipusca și lampas pentru doua costume, 3 buc.
  parmace și 3 cozoroace cu 3 randuri de frunze de stejar etc.
  4. Accesoriile de imbracaminte și insemnele de grad necesare pentru
  inlocuirea celor uzate, precum și alte articole de echipament se pot
  asigura la cerere, contra cost, la prețul de achizitie. Femeile primesc
  palarie în loc de sapca și fusta în loc de pantaloni.
  5. În cazul când se introduc în dotare noi uniforme, acestea se vor asigura
  în anul introducerii lor.
  NORMA NR. 5pentru echiparea studenților jandarmi din Academia de Politie "ALEXANDRU IOAN CUZA"
  ┌──┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬───────────────────────────────────┐│Nr│ Denumirea articolelor de │ │ PREVEDERI│ ││c │ echipament │U/M├────┬─────┤ OBSERVATII ││r │ │ │Can-│Du- │ ││t │ │ │ti- │rata │ ││ │ │ │ta- │(ani)│ ││ │ │ │te │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼───────────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴───────────────────────────────────┘│ A. COIFURA├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Sepcuta cu cozoroc │buc│ 2 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Se asigura 1 buc din camgarn și 1│2 │Sapca de oras cu emblema │buc│ 2 │ 4 │buc din tergal├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Basc cu emblema │buc│ 2 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Caciula │buc│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ B. Imbracaminte├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Costum instructie (buza cu 2 │ │ │ ││ │pantaloni golf) │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Costum pentru clasa (bluzon tercot │ │ │ │Se asigura 1 pantalon din camgarn și│ │cu 2 pantaloni lungi) │buc│ 1 │ 4 │1 pantalon din tergal├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Se asigura 1 costum din camgarn și 1│3 │Costum oras (veston cu un pantalon) │buc│ 2 │ 4 │costum din tergal├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Pulover │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Scurta pentru oras │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Scurta pentru instructie │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│7 │Manta pentru ploaie │buc│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ C. Lenjerie├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Batista │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Camasa pentru oras │buc│ 3 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Camasa │buc│ 3 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Camasa bluza │buc│ 6 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Chiloti │buc│ 3 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Tricou (maiou) │buc│ 3 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│7 │Izmene flanelate │buc│ 3 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│8 │Bluza flanelata │buc│ 3 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│9 │Sosete │per│ 4 │ 1 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru studente se distribuie│10│Ciorapi │per│ 6 │ 1 │ciorapi cu chilot (dresuri)├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│11│Pijama │buc│ 3 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ D. Încălțăminte├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Se asigura 2 per.de vara și 2 per de│1 │Pantofi pentru oras │per│ 4 │ 4 │iarna├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Ghete cu fermoar │per│ 1 │ 4 │Pentru studente se asigura cizme│ │ │ │ │ │scurte├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Bocanci cu siret │per│ 2 │ 4 │Pentru studente se asigura ghete│ │ │ │ │ │cu siret├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Papuci │per│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ E. ECHIPAMENT DIVERS├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Cravata │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Centura piele │buc│ 1 │ 8 │Se poate asigura tip chinga, în│ │ │ │ │ │functie de nevoi├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Curea din piele pentru pantaloni │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Fular │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Manusi din lana pentru oras │per│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Manusi din panza captusite │per│ 2 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│7 │Prosop │buc│ 4 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ F. Cazarmament├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Cearsaf │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Cearsaf plic │buc│ 4 │ 4 │Se poate asigura și cearsaf simplu├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Patura (pled) │buc│ 1 │ 6 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Fata de perna │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Saltea │buc│ 1 │10 │După folosirea a 1/2 din durata de│ │ │ │ │ │serviciu se pot reconditiona├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Perna │buc│ 1 │ 5 │După folosirea a 1/2 din durata de│ │ │ │ │ │serviciu se pot reconditiona├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ G. Accesorii├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Emblema pentru coifura │buc│ 1 │ - │De fiecare caciula├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Suport cu insemne de grad │per│ 1 │ - │De fiecare costum de oras, scurta│ │și semne arma │ │ │ │de oras, camasa bluza, manta ploaie,│ │ │ │ │ │la acordarea gradului├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Petlite │per│ 2 │ 4 │Numai pentru costumul de oras├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Ecuson (insigna) specialitate │buc│ 1 │ - │De fiecare veston,scurta, manta├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┤ploaie, camasa bluza, pulover│5 │Insemne an de studiu │buc│ 1 │ - │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┤│6 │Ecuson │buc│ 1 │ - │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│7 │Ecuson nominal │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│8 │Eghilet cu accesorii │buc│ 1 │ 4 │└──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────── NOTĂ: 1. Conform acestei norme se echipeaza și studentele cu urmatoarele deosebiri: - în loc de sapca de oras se distribuie palarie; - la costumul de oras se asigura în plus cate o fusta din camgarn și tergal. 2. Articolele de echipament care în urma modificarii și completarii uniformei au devenit atipice, se vor purta până la epuizarea stocurilor.NORMA NR. 6pentru echiparea elevilor din scolilemilitare de maistri militari și subofiteri jandarmi┌──┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬───────────────────────────────────┐│Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR DE │ │ PREVEDERI│ ││c │ ECHIPAMENT │U/M├────┬─────┤ OBSERVATII ││r │ │ │Can-│Du- │ ││t │ │ │ti- │rata │ ││ │ │ │ta- │(ani)│ ││ │ │ │te │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼───────────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴───────────────────────────────────┘│ A. COIFURA├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Sapca de oras completa │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Basc cu emblema │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Sapca completa de instructie │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Caciula │buc│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ B. IMBRACAMINTE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Costum unic cu doi pantaloni │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Costum pt. oras (veston cu un │ │ │ ││ │pantalon lung) │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Costum pentru clasa (bluzon cu un │ │ │ ││ │pantalon lung) │buc│ 1 │ 2 │Se poate asigura și geaca├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Scurta cu mesada detasabila pentru │ │ │ ││ │instructie │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Scurta pentru oras │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Manta pentru ploaie │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│7 │Costum de protecție contra │ │ │ ││ │intemperiilor │buc│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ C. LENJERIE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Camasa │buc│ 2 │ 2 │Poate fi și de culoare alba├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Camasa bluza cu epoleti │buc│ 4 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Costum flausat (bluza și pantalon) │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Batista │buc│ 4 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Chiloti │buc│ 4 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Izmene din tricot lana │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│7 │Maiou (tricou) │buc│ 4 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│8 │Pijama │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│9 │Ciorapi │per│ 12 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru studente se distribuie│10│Sosete │per│ 4 │ 2 │ciorapi cu chilot (dresuri)├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ D. INCALTAMINTE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Pantofi pentru oras │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Bocanci unici │per│ 2 │ 2 │Pt. eleve se asigura ghete cu siret├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Ghete imblanite pentru oras │per│ 1 │ 2 │Pt. eleve se asigura cizme├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Papuci │per│ 1 │ 2 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ E. ECHIPAMENT DIVERS├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Cravata │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Fular │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Manusi pentru oras │per│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Manusi pt. instructie │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Centura │buc│ 1 │ 6 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Curea pantaloni │buc│ 1 │ 6 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│7 │Pulover │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│8 │Prosop │buc│ 4 │ 2 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ F. CAZARMAMENT├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Cearsaf panza │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Cearsaf plic │buc│ 4 │ 4 │Se poate asigura și cearsaf simplu├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Fata perna │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Saltea │buc│ 1 │ 10 │După folosirea a 1/2 din durata de├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┤serviciu se pot reconditiona│5 │Perna │buc│ 1 │ 5 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Patura lana │buc│ 1 │ 6 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ G. ACCESORII├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Emblema pentru coifura │buc│ 1 │ - │Pentru fiecare caciula├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Petlite │per│ 1 │ 2 │Numai pentru costumul de oras├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Suport cu insemne de grad │per│ 1 │ - │De fiecare costum, veston, bluzon,│ │și semne arma │ │ │ │ scurta, camasa bluza, manta ploaie,│ │ │ │ │ │o singură dată la avansarea│ │ │ │ │ │în grad├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare costum, scurta, camasa,│4 │Ecuson │buc│ 1 │ - │ bluza, manta ploaie├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Ecuson nominal │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Eghilet simplu cu accesorii │buc│ 1 │ 4 │└──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────── NOTĂ: 1. Conform acestei norme se echipeaza și elevele cu urmatoarele deosebiri - în loc de sapca de oras se distribuie palarie; - costumul de oras se confectioneaza cu un pantalon lung și o fusta. 2. Articolele de echipament care în urma modificarii și completarii uniformei au devenit atipice, se vor purta până la epuizarea stocurilor.Norma nr. 7pentru echiparea soldatilor și gradatilor voluntari┌──┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬───────────────────────────────────┐│Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR DE │ │ PREVEDERI│ ││c │ ECHIPAMENT │U/M├────┬─────┤ OBSERVATII ││r │ │ │Can-│Du- │ ││t │ │ │ti- │rata │ ││ │ │ │ta- │(ani)│ ││ │ │ │te │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼───────────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴───────────────────────────────────┘│ A. COIFURA├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Basc complet │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Sapca (sepcuta cu cozoroc) completa │buc│ 2 │ 2 │Se asigura una de vara și una de│ │ │ │ │ │iarna├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Caciula │buc│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ B. IMBRACAMINTE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Costum unic cu doi pantaloni │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Costum pentru oras cu doi pantaloni │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Scurta pentru instruire │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Scurta pentru oras │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Costum de protecție contra │ │ │ ││ │intemperiilor │buc│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ C. LENJERIE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Camasa │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Camasa bluza m.l. cu epoleti │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Camasa bluza m.s. cu epoleti │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Costum flausat (bluza și pantalon) │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Tricou cu maneca scurta │buc│ 2 │ 1 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Se asigura 4 per. de iarna și 8 per.│6 │Ciorapi │per│ 12 │ 1 │de vara.├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ D. INCALTAMINTE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Bocanci unici │per│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Pantofi │per│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ E. ECHIPAMENT DIVERS├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Cravata │buc│ 2 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Manusi pentru instructie │per│ 1 │ 1 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Manusi lana │per│ 1 │ 1 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Cele din piele au durata de serviciu│4 │Centura │buc│ 1 │ 4 │de 6 ani├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┤│5 │Curea │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Pulover │buc│ 1 │ 3 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ F. CAZARMAMENT Numai 1/3 din efective├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Cearsaf panza │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│2 │Cearsaf pic │buc│ 4 │ 4 │Se poate asigura și cearsaf simplu├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│3 │Fata perna │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Saltea │buc│ 1 │ 10 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┤│5 │Perna │buc│ 1 │ 5 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│6 │Patura lana │buc│ 1 │ 6 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────────────────────────────────────│ G. ACCESORII├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬────────────────────────────────────│1 │Emblema pentru coifura │buc│ 1 │ - │Pentru fiecare caciula├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │Suport insemne de grad │ │ │ │Pentru fiecare costum, scurta,│2 │și semne arma │per│ 1 │- │camasa, bluza, tricou├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru fiecare costum, scurta,│3 │Ecuson │buc│ 1 │ - │camasa, bluza, tricou├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│4 │Ecuson nominal │buc│ 3 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────────────────────────────────────│5 │Petlite │per│ 1 │ 2 │Numai pentru costumul de oras└──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────── NOTĂ: 1. Articolele de echipament care în urma modificarii și completarii uniformei au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor. 2. Ofiterii, maistrii militari, subofiterii, gradatii și soldatii în rezerva, chemati pentru concentrare, se echipeaza pe toata durata concentrarii, conform acestei norme.Norma nr. 8echipament pentru muzica reprezentativa și a formatiunilor, echipelor artistice
  ┌──┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────────────────────────────│Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR DE │ │ PREVEDERI││c │ ECHIPAMENT │U/M├────┬─────┤ OBSERVATII│r │ │ │Can-│Du- ││t │ │ │ti- │rata ││ │ │ │ta- │(ani)││ │ │ │te │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ A. COIFURA├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Sapca pentru ceremonie │buc│ 2 │ 8 │Se asigura una de vara și una de│ │ │ │ │ │iarna├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Caciula │buc│ 1 │ 6 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ B. IMBRACAMINTE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Costum pentru ceremonie veston cu │ │ │ │Se asigura unul de vara și unul de│ │un pantalon lung │buc│ 2 │ 8 │iarna├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Scurta cu mesada și guler blana │ │ │ ││ │naturala │buc│ 1 │ 8 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Manta pentru ploaie │buc│ 1 │ 8 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ C. LENJERIE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Camasa │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Camasa bluza │buc│ 2 │ 2 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ D. INCALTAMINTE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Pantofi de iarna │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Pantofi de vara │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Ghete imblanite │per│ 1 │ 4 │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ E. ECHIPAMENT DIVERS SI ACCESORII├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Cravata │buc│ 2 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Fular │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Ciorapi │buc│ 3 │ 1 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Emblema pentru coifura │per│ 1 │ - │Pentru fiecare caciula├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Epolet format trefla pt. ceremonie │per│ 2 │ 8 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Semne de arma │buc│ 4 │ 8 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Petlite │per│ 2 │ 8 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Centura pentru ceremonie │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Eghilet cu accesorii │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Ecuson │buc│ 5 │ 4 │└──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────NOTĂ:1. Pentru femei se asigura palarie în loc de sapca și fusta în loc de pantalonNorma nr. 9pentru asigurarea cu echipament special┌──┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────────────────────────────│Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR DE │ │ PREVEDERI││c │ ECHIPAMENT │U/M├────┬─────┤ OBSERVATII│r │ │ │Can-│Du- ││t │ │ │ti- │rata ││ │ │ │ta- │(ani)││ │ │ │te │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ I. PENTRU EFECTIVELE CARE EXECUTA MISIUNI DE INDRUMARE SI DIRIJARE A CIRCULATIEI├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Sapca alba │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Coafa alba │buc│ 2 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Caciula alba │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Sepcuta alba │buc│ 2 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Vesta pentru protecție împotriva │ │ │ ││ │frigului │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Scurta reflectorizanta │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Vesta (ham) cu elemente │ │ │ ││ │reflectorizante │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Costum (bluza + pantaloni) de │buc│ 2 │ inv │Se asigura unul de vara și unul│ │protecție împotriva ploii cu │ │ │ │iarna│ │elemente reflectorizante │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Se asigura doua per. iarna și│9 │Manusi albe │per│ 4 │ inv │doua per. vara├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Ochelari de soare │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Se asigura numai pe timpul│11│Pantaloni scurti tip bermude │buc│ 1 │ inv │misiunilor în sezonul estival├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Se asigura numai pe timpul│12│Tricou cu maneca scurta │buc│ 2 │ inv │misiunilor în sezonul estival├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Se asigura numai pe timpul│13│Pantofi sport │per│ 1 │ inv │misiunilor în sezonul estival├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│14│Fluier │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│15│Port carnet │buc│ 1 │ inv │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ II. PENTRU EFECTIVELE CARE EXECUTA PAZA OBIECTIVE (POSTURI FIXE SI MOBILE EXTERIOARE)├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Capison din lana │buc│ 1 │ 5 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Suba (scurta) imblanita │buc│ 1 │ 6 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Sosoni imblaniti │per│ 1 │ 6 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Manusi imblanite │per│ 1 │ 3 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Ciorapi lana │per│ 3 │ 1 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Cizme pasla │per│ 1 │ 6 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare post aflat în zona de│7 │Cizme din cauciuc │per│ 1 │ 2 │precipitatii frecvente padurii│ │ │ │ │ │sau zone mlastinoase├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ III. PENTRU EFECTIVELE CARE EXECUTA PAZA AMBASADELOR SI OBIECTIVELOR CONSULARE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Basc complet sau sepcuta cu cozoroc │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Caciula │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Scurta imblanita │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Bluza de vant impermeabila cu maneci│buc│ 1 │ inv │Poate fi inlocuita cu manta│ │detasable │ │ │ │pentru ploaie├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Camasa (tricou) │buc│ 2 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Bocanci de iarna │per│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Manusi imblanite │per│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Ciorapi lana │per│ 4 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Emblema │buc│ 1 │ inv │Se asigura pt. caciula├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Ecuson nominal │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│11│Suport cu insemne de grad și semne │per│ 1 │ inv │Pentru fiecare costum, bluza,│ │arma │ │ │ │camasa (tricou)├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru fiecare scurta, bluza,│12│Ecuson │buc│ 1 │inv │camasa (tricou)├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ IV. PENTRU EFECTIVELE CARE EXECUTA PAZA OBIECTIVELOR UNDE SE DESFASOARA│ ACTIVITATI PERMANENTE SAU TEMPORARE DE PROTOCOL LA NIVELUL INSTITUTIILOR│ STATULUI SI PENTRU EFECTIVELE GARZII DE ONOARE DE LA NIVELUL I.G.J.R.├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Basc complet (sepcuta cu cozoroc) │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Caciula cu blana naturala │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Chipiu │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Veston tip tunica din stofa iarna │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Pantalon lung din stofa iarna │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Pantalon golf din stofa iarna │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Pantalon pentru cizma din stofa │ │ │ ││ │iarna │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Veston tip tunica din stofa vara │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Pantalon lung din stofa vara │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Pantalon golf din stofa vara │per│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│11│Pantalon pentru cizma din stofa vara│buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│12│Manta postav │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│13│Manta ploaie cu epoleti │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│14│Fular (esarfa) alb │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│15│Pantofi iarna │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│16│Pantofi vara │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│17│Bocanci │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│18│Cizme piele │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│19│Centura alba │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│20│Eghilet cu accesorii │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│21│Ecuson │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru fiecare veston manta│22│Epoleti cu franjuri │per│ 1 │ - │scurta├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│23│Manusi albe iarna │per│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│24│Manusi albe vara │per│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│25│Petlite │per│ 1 │ - │Pentru fiecare veston manta├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│26│Emblema pentru caciula │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│27│Garnitura maneca │per│ 1 │ - │Pentru fiecare veston manta├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ V. PENTRU EFECTIVELE BRIGAZII SPECIALE DE INTERVENTIE, UNITATILE, SUBUNITATILE│ SI GRUPARILE CE EXECUTA MISIUNI DE INTERVENTIE, ORDINE PUBLICA, PREVENIRE SI│ COMBATERE A ACTELOR TERORISTE, ETC.├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Cort grupa │cpl│1 │inv │Pentru fiecare grupa├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru fiecare luptator din│2 │Cort individual │cpl│1 │inv │serviciul cercetare Cate trei│ │ │ │ │ │pentru fiecare detasament├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Cizme cauciuc │per│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Manusi piele cu intaritura │per│ 1 │ inv ││ │antitrauma │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Cagula mascare iarna │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Cagula mascare vara │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Complet aparatoare coate și genunchi│per│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Suba imblanita │buc│ 5 │ inv │Pentru fiecare detasament├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare cadru și militar│9 │Bocanc cu insertie de otel │per│ 1 │ inv │profesionist├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Paslari │per│ 5 │ inv │Pentru fiecare detasament├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│11│Vesta multifuncțională │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│12│Saltea pneumatica │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│13│Patura lana │buc│ 2 │ 6 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│14│Perna │buc│ 1 │ 5 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│15│Fata perna │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│16│Cearsaf │buc│ 4 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│17│Sac de dormit │buc│ 1 │ inv │Pentru 1/3 din efectivul unității├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare cadru și militar│18│Sepcuta │buc│ 1 │ inv │voluntar ce executa misiunii│ │ │ │ │ │estivale├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare cadru și militar│19│Tricou maneca scurta inscripționat │buc│ 2 │ inv │voluntar ce executa misiuni│ │ │ │ │ │estivale├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare cadru și militar│20│Pantaloni scurti tip bermude │buc│ 1 │ inv │voluntar ce executa misiuni│ │ │ │ │ │estivale├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare cadru și militar│21│Pantofi tip sport │per│ 1 │ inv │voluntar ce executa misiunii│ │ │ │ │ │estivale├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│22│Costum trening │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│23│Pantofi antrenament │per│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│24│Costum judo │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│25│Ranita │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│26│Foaie cort │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│27│Sac merinde │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru 50 % din efective│ │ │ │ │ │Pentru misiuni internationale│28│Geanta (sac) transport echipament │buc│ 1 │ inv │se asigura de fiecare cadru și│ │ │ │ │ │militar voluntar├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare cadru și militar│29│Masca protecție (nas gura) pentru │ │ │ │voluntar ce executa misiunii│ │praf substante toxice etc │buc│ 1 │ inv │în medii toxice, arhiva,│ │ │ │ │ │laboratoare etc.├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │De fiecare cadru și militar│ │ │ │ │ │voluntar ce executa misiunii│30│Manusi model chirurgical │per│ 1 │ inv │în medii toxice, arhiva,│ │ │ │ │ │laboratoare etc.├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│31│Vesta reflectorizanta inscriptionata│buc│ 1 │ inv │Pentru 1/3 din efectivul unității├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│32│Combinezon vara │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│33│Combinezon iarna │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│34│Port carnet │buc│ 1 │ inv │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ VI. PENTRU EFECTIVELE DIN UNITATILE SI SUBUNITATILE CU MISIUNI IN ZONE MONTANE SI│ CARE SE INSTRUIESC PE SCHIURI├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Schiuri fond complete (cu legaturi │per│ 1 │ inv││ │și bete) │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Ghete schiuri │per│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Clapari │per│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Schiuri alpin complete (cu legaturi │per│ 1 │ inv││ │și bete) │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Schiuri tura complete (cu legaturi │per│ 1 │ inv││ │și bete) │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Manusi schi │per│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Costum pentru schi │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Caciula(capison) pentru schi │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Ochelari zapada │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Franghie rosie avalansa │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│11│Lopata avalansa │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│12│Sonda avalansa │buc│ 1 │ inv│├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ VII. PENTRU EFECTIVELE DIN UNITATILE CE EXECUTA INSTRUCTIE ALPINA (INCLUSIV│ PENTRU LUPTATORI ANTITERO)├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Complet vesta alpinism │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │8 rapel mic │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │8 rapel mare │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Carabiniere siguranța │buc│ 6 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Dispozitiv de urcare pe coarda │ │ │ ││ │ASCENSION │buc│ 2 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Blocator STOP │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Coarda dinamica │ml │100 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Coarda statica │ml │100 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Coarda semistatică │ml │200 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Manusi alpinism │per│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│11│Manusi rapel │per│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│12│Role tandem │buc│ 2 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│13│Scarite │buc│ 2 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│14│Bucle echipate │buc│ 10 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│15│Rucsac pentru materiale │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│16│Papuci catarare │per│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│17│Lanterna frontala │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│18│Piolet vara │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│19│Piolet iarna │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│20│Pitoane fisuri orizontale │buc│10 │ - │Pentru fiecare grupa├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│21│Pitoane fisuri verticale │buc│10 │ - │Pentru fiecare grupa├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│22│Pitoane lamute │buc│ 4 │inv │Pentru fiecare grupa├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│23│Ancora multipla │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│24│Ham salvare │buc│ 1 │inv │Pentru fiecare grupa├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│25│Troliu │buc│ 2 │inv │Pentru fiecare grupa├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│26│Manson protecție coarda │buc│ 4 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│27│Tandem coborare funicular │cpl│ 2 │inv │Pentru fiecare grupa├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│28│Coltar de trecere │cpl│ 6 │inv │Pentru fiecare grupa├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│29│Semicoarda │ ml│ 50 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│30│Casca alpinism │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│31│Sac dormit │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│32│Cort izoterm │cpl│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│33│Geanta (sac) transport echipament │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│34│Bocanci alpinism │per│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│35│Scurta protecție termica │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│36│Combinezon alpinism vara │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│37│Combinezon alpinism iarna │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│38│Saculet de picior pt. coarda │buc│ 1 │inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│39│Anou de asigurare │buc│ 2 │inv │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ VIII. ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DIN UNITATILE SI SUBUNITATILE CARE EXECUTA│ MISIUNI DE SCAFANDRI SI IN DELTA (TOATE CATEGORIILE DE MILITARI)├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Fes │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Lenjerie de corp termica (bluza │buc│ 1 │ inv ││ │și pantalon) │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Ciorapi din lana │per│ 2 │ inc │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Trening │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Tricou │buc│ 2 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Chiloti pentru baie (slip) │buc│ 2 │ 1 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Combinezon impermeabil vara │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Combinezon impermeabil iarna │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Pulover │buc│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Manusi pentru mediu rece și umed │per│ 1 │ 3 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│11│Pantaloni scurti │buc│ 1 │ 2 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│12│Ghete pentru mediu rece și umed │per│ 1 │ 5 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│13│Prosop plusat │buc│ 3 │ 3 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│14│Cearsaf plusat pentru baie │buc│ 2 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│15│Scurta protecție termica │buc│ 1 │ 10 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│16│Insigna scafandru │buc│ 1 │ - │La brevetare├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│17│Sac transport materiale și │ │ │ ││ │echipament în mediu subacvatic │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│18│Sac (geanta) transport echipament │buc│ 1 │ inv │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ IX. ECHIPAMENT PENTRU MOTOCICLISTI├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Ochelari motociclist │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Costum din piele sau inlocuitor │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Combinezon din material impermeabil │buc│ 1 │ inv ││ │cu fermoar │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Combinezon moto │buc│ 2 │ 2 │Se asigura unul de vara și unul│ │ │ │ │ │de iarna├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Bluza vant captusita │buc│ 2 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Cizme moto │per│ 2 │ inv │Se asigura o pereche de vara și│ │ │ │ │ │o pereche de iarna├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Manusi din piele tip muschetar │buc│ 2 │ inv │Se asigura o pereche de vara și│ │ │ │ │ │o pereche de iarna├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ X. ECHIPAMENT PENTRU PARASUTISTI├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Capison din lana │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Casca parasutist │buc│ 1 │ 10 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Manusi din piele tip muschetar │per│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Combinezon imblanit │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Combinezon neimblanit │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Lenjerie de corp termica(bluza și │buc│ 1 │ inv││ │pantalon │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Ochelari parasutism │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Insigna parasutist │buc│ 1 │ - │La brevetar├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Bocanci parasutist │per│ 1 │ 4 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Scurtă parașutist │buc│ 1 │ 5 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│11│Vestă multifunctională │buc│ 1 │ 5 │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│12│Cort izoterm │cpl│ │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│13│Sac pentru dormit │buc│ 1 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│14│Foaie de cort │buc│ 1 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│15│Sac parașutare echipament și │ │ │ ││ │materiale │buc│ 1 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│16│Sac (geantă) transport echipament │buc│ 1 │ inv.│├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ XI. PENTRU EFECTIVELE CE EXECUTA MISIUNI CALARE├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│1 │Cascheta │buc│ 2 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Caciula │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Camasa bluza │buc│ 2 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│4 │Pulover │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Geaca (bluzon) pt. antrenament │buc│ 2 │ inv│Se asigura una de vara și una│ │ │ │ │ │iarna├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│6 │Costum de calarie(bluza cu │buc│ 1 │ inv││ │2 pantaloni) │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│7 │Pelerina de ploaie cu gluga │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│8 │Scurta │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Vesta reflectorizanta │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Cravata │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│11│Manusi din piele │per│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│12│Brau de calarie │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│13│Cravasa │buc│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│14│Cizme de calarie │per│ 2 │ inv│Se asigura o pereche de vara│ │ │ │ │ │și o pereche de iarna├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│15│Pinteni de cavalerie │per│ 1 │ inv│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│16│Aparatoare articulatii (gamba, │cpl│ 1 │ inv││ │genunchi, cotiera) │ │ │ │├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ XII. PENTRU EFECTIVELE CARE PARTICIPĂ LA CEREMONII CĂLARE (CAVALERIE)├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│ 1│Coif paradă cavalerie │buc│ 2 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 2│Șapcă │buc│ 1 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 3│Veston ceremonie cu eghileți │buc│ 1 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 4│Cămașă albă │buc│ 2 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 5│Cravată │buc│ 1 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 6│Centură ceremonie │buc│ 2 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 7│Pantalon de cizmă pentru călărie │buc│ 2 │ inv.│Se asigură una de vară și una│ │ │ │ │ │iarnă├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 8│Cizme pentru călărie │per│ 1 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ 9│Pinteni │per│ 1 │ inv.│├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│10│Mănuși │per│ 1 │ inv.│├──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴──────────────────────────────────│ XIII. MATERIALE PENTRU INSTRUCTIE, APLICATII SI ALTE MISIUNI├──┬────────────────────────────────────┬───┬────┬─────┬──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru executarea tragerilor în│ │ │ │ │ │poligoane se asigura cate una│ 1│Foaie de cort │buc│ 1 │ inv │buc. pentru fiecare loc de│ │ │ │ │ │tragere├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│2 │Sac merinde │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│3 │Casca metalica │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Cantitatea formatul și marimea│4 │Corturi diferite │cpl│ - │ inv │se stabilesc prin tabela de│ │ │ │ │ │inzestrare├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│5 │Ranita │buc│ 1 │ inv │├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Pentru fiecare 50 militari La│ │ │ │ │ │unitatile cu efective până la 50│6 │Sac transport echipament │buc│ 1 │ 6 │militari se asigura cate doua│ │ │ │ │ │buc├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Necesarul se stabileste în│7 │Sac corespondenta │buc│ - │ inv │functie de nevoi├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│ │ │ │ │ │Necesarul se stabileste în│8 │Geanta panza corespondenta │buc│ - │ inv │functie de nevoi├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼──────────────────────────────────│9 │Pelerina ploaie │buc│ 1 │ inv │Pentru efectivele care├──┼────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┤participa la limitarea│10│Cizme cauciuc │buc│ 1 │ inv │și înlăturarea efectelor│ │ │ │ │ │dezastrelor naturale└──┴────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴───────────────────────────────NOTĂ:1. Prezenta norma se aplică militarilor care sunt incadrati în statele de organizare precum și celor care în diverse ocazii executa misiunile respective (cu excepțiile aratate în dreptul fiecarei categorii de materiale la coloana observatii)2. Pentru specialitatile neprevazute în prezenta norma echipamentul special necesar pentru militari precum și durata de folosință a acestora se aproba de ministrul Administrației și Internelor.3. Echipamentul special distribuit militarilor conform prezentei norme se acordă în folosință temporara, gratuit, în scopul indeplinirii activităților pentru care sunt destinate.4. Militarilor care participa la diferite acțiuni ordonate (parazi blocuri de defilare, garda de onoare la nivelul unității etc.) li se asigura ca inventar de unitate: una per. manusi albe, una centura alba și o esarfa.5. În anumite situatii Directia Management Logistic poate aproba inlocuirea (substituirea) unor materiale de echipament special cu altele asemanatoare care să asigure aceleasi conditii de protecție (la 20-02-2007, Anexa 2 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 66 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2007 )
   +  Anexa nr. 3MODELULlegitimației de serviciu și al insignei pentru jandarmi  +  Articolul 1Legitimația de serviciu a cadrelor, soldaților și gradaților voluntari jandarmi este documentul oficial care atestă calitatea de jandarm în activitate și va fi folosită pentru declinarea calității de jandarm numai în exercitarea atribuțiilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimația de serviciu este confecționată în sistem duplex (față - verso) printr-o singură trecere pe sistemul DOCU PRINT HC 350, filigranată cu următorul conținut:– față - în partea de sus central "ROMÂNIA", dedesubt "MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ȘI INTERNELOR" și "JANDARMERIA ROMÂNș"; în centru stema României; în partea de jos stânga se vor înscrie gradul militar, numele/prenumele tatălui și prenumele titularului; în partea de jos dreapta fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 x 3,5 cm, color;– verso - în partea de sus central "INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE", dedesubt unitatea din care face parte titularul și data eliberării legitimației; în centru sigla unității respective, după caz, încadrată stânga dreapta de seria (3 cifre), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimației. Sub numărul legitimației se aplică semnătura scanată a șefului; în partea de jos, sub siglă, se consemnează data expirării legitimației, codul numeric personal al titularului și treptele ce conțin gradul de acces aprobat pentru titularul legitimației.  +  Articolul 3Modelul legitimației de serviciu, pe categorii, a jandarmilor este cel prezentat alăturat.  +  Articolul 4Insigna de jandarmi atestă împreună cu legitimația de serviciu prevăzută la art. 1 calitatea de jandarm în activitate.  +  Articolul 5Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamelă metalică pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau pe suportul de piele aferent în care se poate introduce și legitimația de serviciu.  +  Articolul 6Fațada insignei conține elemente de identificare comune și elemente specifice.1. Elementele comune de identificare sunt următoarele:– în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris "ROMÂNIA";– în partea de jos, pe plăcuța dreptunghiulară, sunt înscrise seria formată din 1-3 litere ce reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul și numărul insignei format din 4-5 cifre care reprezintă identificarea numerică a jandarmului.2. Elementele de identificare specifice sunt următoarele:– insigna este confecționată din aliaj neferos pe fond albastru, având înscris în partea de sus central "ROMÂNIA", pe fondul galben al tricolorului, în partea centrală sigla armei jandarmi înconjurată pe părțile laterale cu frunza de laur de culoare galbenă, în partea de jos cu "JANDARMI" de culoare albastru închis cu margini aurii.3. Metodologia privind emiterea, evidența și folosirea insignelor de jandarmi de către personalul militar în activitate se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor. (la 20-02-2007, Anexa 3 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 66 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2007 )  +  Anexa nr. 4SIGLAJandarmeriei RomâneSigla Jandarmeriei Române păstrează în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: în scutul exterior albastru se află acvila cruciată, de aur, cu ciocul și ghearele roșii, ținând în gheara dreaptă o sabie de argint, iar în cea stângă o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut albastru, încărcat cu un romb de argint, ieșind dintr-o cunună formată din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera "J" stilizată, scrisă cu negru.În partea inferioară a scutului mare, pe eșarfa albă, este scrisă cu litere deviza "LEX ET ORDO" (LEGE ȘI ORDINE).Semnificația elementelor însumate:a) litera "J" este sigla care desemnează încă din secolul trecut această instituție;b) cununa din frunze de stejar simbolizează puterea de sacrificiu și durata în timp a statului de drept.------