ORDIN nr. 198 din 8 septembrie 2021pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
EMITENT
  • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 1 octombrie 2021    Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,– Avizul favorabil al Ministerului Finanțelor nr. 9.488 din 27 mai 2021,în temeiul prevederilor art. XXII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului,
    Ionuț Cătălin Stancu
    București, 8 septembrie 2021.Nr. 198.  +  ANEXĂPROCEDURĂde anulare a obligațiilor de plată accesorii