ORDIN nr. 1.963 din 29 septembrie 2021pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 septembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. CAZ 847 din 29.09.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 și 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Poziția 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „18. DJSPITALUL ORĂȘENESC „AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI“ DĂBULENIIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia CraiovaSpitalul Clinic Județean de Urgență CraiovaSpitalul de Neuropsihiatrie CraiovaSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi și critici
  DJSPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU“ BĂILEȘTIIII
  DJSPITALUL CLINIC CF CRAIOVAIIISpitalul Clinic de Boli Infecțioase CraiovaToate centrele - tură suplimentară“
  DJSPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAIII
  DJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVAIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
  DJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNAIII
  DJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVAI
  DJSPITALUL MUNICIPAL CALAFATIII
  DJSPITALUL FILIȘANILORIII
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  București, 29 septembrie 2021.Nr. 1.963.----