HOTĂRÂRE nr. 989 din 15 septembrie 2021privind aprobarea modelului de steag al județului Covasna
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 septembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul de steag al județului Covasna, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului de steag al județului Covasna sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 15 septembrie 2021.Nr. 989.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL STEAGULUI
  județului Covasna
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului județului Covasna
   +  Descrierea steaguluiSteagul județului Covasna este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, albastră, tăiată de un brâu de aur, purtând în mijloc stema județului Covasna. Proporția fasciilor: 1-3-1.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor steagului  +  Descrierea stemeiStema județului Covasna se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru, în care un braț drept armat ține o spadă de argint, cu mânerul și garda de aur, plasată în bară, care străpunge o inimă roșie.În partea superioară, în dreapta, se află un soare figurat, de aur, iar în partea superioară, în stânga, se află o semilună crescătoare, de argint, înconjurată de trei stele de aur, cu câte șase raze.  +  Semnificațiile elementelor însumateReprezintă vechea stemă adoptată de autoritățile române în anul 1928.Brațul armat și sabia amintesc de vitejia locuitorilor în luptele de apărare.Inima semnifică bunătatea sufletească a localnicilor.Soarele și semiluna sunt simboluri specifice zonei, iar cele trei stele fac referire la cele trei scaune din care s-a format județul.Smalțurile stemei reprezintă toate comunitățile etnice din județ, prin cele trei culori tradiționale.Cromatica derivă din smalțurile stemei. Astfel, cele două fascii laterale au culoarea câmpului stemei, albastră, iar brâul, care poartă stema, a primit smalțul soarelui din stemă - aur - arătând că soarele strălucește pentru toți (Sol omnibus lucet, după Petronius).
  ----