HOTĂRÂRE nr. 49 din 18 septembrie 2021pentru abrogarea unor acte normative emise de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 29 septembrie 2021    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul 1Se abrogă următoarele hotărâri emise de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România:a) Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 6/2018 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 8 ianuarie 2019;b) Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 7/2018 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 8 ianuarie 2019.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 18 septembrie 2021.Nr. 49.-----