ORDIN nr. 1.363 din 7 septembrie 2021privind aprobarea Procedurii de certificare și monitorizare pentru programele cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin intermediul agențiilor pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului, precum și prin intermediul instituțiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 14 septembrie 2021  Având în vedere:– Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările și completările ulterioare;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 894/2017, cu modificările ulterioare;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.066/2017, cu modificările ulterioare;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 978/2018;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 955/2018;– Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Startup Nation - România“, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017;– Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018;– Referatul de aprobare al Direcției generale ajutor de stat nr. 356.750 din 31.08.2021,în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă prezenta Procedură de certificare și monitorizare pentru programele cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin intermediul agențiilor pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului, precum și prin intermediul instituțiilor de credit partenere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Paul Ene,
  secretar de stat
  București, 7 septembrie 2021.Nr. 1.363.  +  ANEXĂPROCEDURAde certificare și monitorizare pentru programele cu finanțare nerambursabilă aflate înimplementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin intermediulagențiilor pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului, precum și prinintermediul instituțiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemieide COVID-19