HOTĂRÂRE nr. 929 din 1 septembrie 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 14 septembrie 2021  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1), lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  București, 1 septembrie 2021.Nr. 929.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIISocietatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători“ - S.A.Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureștiCod unic de înregistrare: 11054545
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2021
  ----