ORDIN nr. 4.373 din 13 iulie 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 14 septembrie 2021  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Memorandumului Guvernului României nr. 10.059 din 26.04.2021 pentru desemnarea Ministerului Educației, în calitate de autoritate națională, și a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în calitate de agenție națională, pentru implementarea Programului Erasmus+ și a Corpului European de Solidaritate (CES) în România, în perioada 2021-2027, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.051/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1041 din 23 decembrie 2016.  +  Articolul 3Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 13 iulie 2021.Nr. 4.373.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în DomeniulEducației și Formării Profesionale