ORDIN nr. 1.364 din 7 septembrie 2021privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și de către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea comerțului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 13 septembrie 2021  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcției generale ajutor de stat nr. 356.697 din 25.08.2021; – art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și de către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea comerțului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Paul Ene,
  secretar de stat
  București, 7 septembrie 2021.Nr. 1.364.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEpentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și decătre agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovareacomerțului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentrumodificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțateîn conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privindunele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocatede COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene