ORDIN nr. 175 din 2 septembrie 2021privind aprobarea unei licențe de concesionare pentru exploatare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 6 septembrie 2021



    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 11.474/2008 privind exploatarea resurselor de granodiorit pentru construcție din perimetrul Pietroasa-Valea Lazului (zona A) și Pietroasa-Valea Lazului (zona B), județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea ECO PIRO - S.R.L., cu sediul în comuna Dobrești, județul Bihor, cod unic de înregistrare 14520887, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Daniel Grigoroiu-Norocel
    București, 2 septembrie 2021.Nr. 175.----