HOTĂRÂRE nr. 910 din 10 octombrie 2000privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României din anul 2000, precum şi a numărului de ordine al scrutinului din cartea de alegator
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 12 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 6 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabileşte ziua de duminica, 26 noiembrie 2000, pentru alegerea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României.  +  Articolul 2Scrutinul pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale din data de 26 noiembrie 2000 are numărul de ordine 1 în cartea de alegator. Ştampila cu menţiunea "Votat" se va aplica în patrulaterul "Scrutin 1" din cartea de alegator.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministrul funcţiei publice,Vlad Rosca---------