HOTĂRÂRE nr. 883 din 19 august 2021pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 27 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOLUL UNICAnexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 și 378 bis din 12 aprilie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  București, 19 august 2021.Nr. 883.  +  ANEXE nr. 1- 6ANEXEprivind modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobareaNomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare șia structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022