ORDIN nr. 4.638 din 17 august 2021privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 26 august 2021  În temeiul prevederilor art. 39 alin. (6), coroborat cu art. 38 alin. (1),alin. (3) lit. d),alin (4^1) și (8) dinLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,în baza Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 64/2020, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,având în vedere Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 8/2021, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat se face, pe durata aplicării tranzitorii a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin utilizarea tranșelor de vechime în învățământ din Hotărârea Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.(2) Stabilirea salariului de bază pentru personalul din învățământul preuniversitar și universitar de stat care a ajuns la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022, potrivit prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face prin utilizarea tranșelor de vechime în învățământ din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prevederile alin. (1) și alin. (2) se aplică începând cu anul școlar/universitar 2021-2022.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar/ universitar de stat și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 17 august 2021.Nr. 4.638.---