HOTĂRÂRE nr. 8 din 24 august 2021pentru aprobarea condițiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 12 septembrie 2021 din comuna Abrămuț, județul Bihor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 25 august 2021  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Abrămuț nr. 12 din 25.03.2009 privind organizarea unui referendum local, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect consultarea locuitorilor comunei cu privire la schimbarea denumirii unității administrativ-teritoriale și acordarea de statut de reședință de comună localității Petreu, observând prevederile art. 2 alin. (3) și ale art. 35 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, precum și modelul buletinului de vot pentru referendumul local prevăzut în anexa nr. 1B la aceeași lege, văzând Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție Abrămuț nr. 1 din 16.08.2021 privind stabilirea dimensiunii buletinului de vot pentru referendumul local din 12.09.2021,ținând cont de necesitatea asigurării secretului votului alegătorilor care își vor exprima dreptul de vot la referendumul local din data de 12 septembrie 2021 din comuna Abrămuț, județul Bihor,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea referendumurilor și veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale,având în vedere prevederile art. 62 prima teză din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora această lege se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora condițiile de tipărire a buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă condițiile de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 12 septembrie 2021 din comuna Abrămuț, județul Bihor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  București, 24 august 2021.Nr. 8.  +  ANEXĂ
  Condițiile de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local
  din data de 12 septembrie 2021 din comuna Abrămuț, județul Bihor
  1. Cele două buletine de vot (câte unul pentru fiecare întrebare supusă referendumului) au 4 pagini fiecare, în format A5 (o foaie A4 pliată).2. Pe prima pagină a ambelor buletine de vot (prima copertă) se imprimă stema României într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm, sub care se înscrie mențiunea „ROMÂNIA“.3. Pe prima pagină a buletinului de vot nr. 1, sub mențiunea „ROMÂNIA“, se înscriu următoarele: „BULETINUL DE VOT NR. 1 pentru Referendumul local din data de 12 septembrie 2021 asupra schimbării denumirii comunei Abrămuț în comuna Petreu“.4. Pe prima pagină a buletinului de vot nr. 2, sub mențiunea „ROMÂNIA“, se înscriu următoarele: „BULETINUL DE VOT NR. 2 pentru Referendumul local din data de 12 septembrie 2021 asupra schimbării reședinței de comună din localitatea Abrămuț în localitatea Petreu“.5. Mențiunile prevăzute pe prima pagină a ambelor buletine de vot (prima copertă) se tipăresc cu litere corp 24, Times New Roman.6. A doua pagină a ambelor buletine de vot (prima pagină interioară) va rămâne goală.7. Pe pagina a treia a buletinului de vot nr. 1 (a doua pagină interioară) se imprimă întrebarea „Sunteți de acord cu schimbarea denumirii comunei Abrămuț în comuna Petreu?“, precum și pătratele, cu latura de 4 cm, cuprinzând afirmația, respectiv negația. 8. Pe pagina a treia a buletinului de vot nr. 2 (a doua pagină interioară) se imprimă întrebarea „Sunteți de acord cu schimbarea reședinței de comună din localitatea Abrămuț în localitatea Petreu?“, precum și pătratele, cu latura de 4 cm, cuprinzând afirmația, respectiv negația.9. Literele care compun întrebarea înscrisă pe pagina a treia a ambelor buletine de vot (a doua pagină interioară) se tipăresc cu litere corp 24, Times New Roman.10. Literele care cuprind afirmația și negația din pătratele înscrise pe pagina a treia a ambelor buletine de vot (a doua pagină interioară) se tipăresc cu litere corp 48, Times New Roman, cu majuscule.11. Ultima pagină a ambelor buletine de vot (coperta finală) va rămâne goală, pentru aplicarea ștampilei de control a secției de votare.12. La imprimarea buletinelor de vot se utilizează cerneală neagră.
  ----