HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 25 septembrie 2002 (**republicată**)privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 5 noiembrie 2009  **) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 683/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, a fost rectificată în Monitoarele Oficiale ale României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007 și nr. 612 din 9 septembrie 2009 și a mai fost modificată și completată prin:- Hotărârea Guvernului nr. 697/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2003;- Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2003 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003;- Hotărârea Guvernului nr. 120/2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004;- Hotărârea Guvernului nr. 171/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006;- Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006;- Hotărârea Guvernului nr. 494/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2007.  +  Articolul 1Se aprobă modelul uniformelor pentru efectivele de polițiști din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor și din instituțiile și structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma și echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2(1) Descrierea însemnelor distinctive, a însemnelor pentru gradele profesionale și a uniformei pentru efectivele menționate la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 1. (la 28-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 ) (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliție, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabilește anual, în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele cuprinse în norme, și se aprobă de ministrul administrației și internelor.(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părți anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului Administrației și Internelor.(3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activității, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ținuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, și diferența în articole de echipament pentru completarea uniformei.(4) Restanțele de echipament se pot acorda și sub forma bănească dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele pentru anul în care se acordă.(5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum și urmașii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie. La solicitarea urmașilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.  +  Articolul 4Abrogat. (la 28-09-2021, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )  +  Articolul 5(1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 7Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 și echipamentul specific se achiziționează conform legislației privind achizițiile de bunuri și servicii.  +  Articolul 8(1) Producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 lei la 50.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițeri și agenți de poliție din cadrul Poliției Române.(3) Contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Articolele de echipament sau însemnele distinctive ce fac obiectul contravenției prevăzute la alin. (1) se confiscă.(5) Încălcarea de către persoane juridice sau operatori economici a prevederilor art. 10 alin. (2)-(4) constituie contravenție care se sancționează cu amendă contravențională în cuantum și conform procedurii prevăzute de prezentul articol. (la 28-10-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )  +  Articolul 9Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 10(1) Pentru activități culturale și filmări, persoanele juridice din domeniul cultural pot achiziționa de la operatorii economici, care furnizează articole de echipament unităților Ministerului Afacerilor Interne, și pot utiliza în cadrul acestor activități uniforme ale structurilor prevăzute la art. 1.(2) Achiziționarea și utilizarea uniformelor pentru activitățile culturale și filmări de către persoane juridice din domeniul cultural se realizează numai cu aprobarea inspectorilor generali ai structurilor care utilizează modelele respective de uniforme.(3) La finalizarea activităților culturale și a filmărilor pentru care au fost achiziționate, uniformele se distrug de către persoanele juridice sau se păstrează la recuzita acestora.(4) Uniformele păstrate ca recuzită în condițiile alin. (3) pot fi reutilizate în același scop de către persoanele juridice deținătoare cu aprobarea inspectorilor generali ai structurilor care utilizează modelele respective de uniforme. (la 28-09-2021, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )  +  Articolul 11Documentele de legitimare pentru efectivele menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 3A, iar insignele polițiștilor sunt prevăzute în anexa nr. 3B. (la 28-09-2021, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3, 3A și 3B fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 28-09-2021, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )  +  Articolul 13Modificările intervenite în uniformele funcționarilor publici cu statut special se vor realiza eșalonat, menținându-se criteriul de tranziție până la data de 31 decembrie 2011.  +  Anexa nr. 1
  DESCRIEREA
  însemnelor distinctive, a însemnelor pentru gradele profesionale și a uniformelor de poliție
   +  Capitolul I Descrierea însemnelor distinctive și a însemnelor pentru gradele profesionaleI. Emblema pentru coifură1. Emblema pentru coifura ofițerilor și agenților de poliție se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă acvila din stema țării, încadrată între ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.Numărul de ramuri cu frunze stilizate este diferit, în funcție de categoriile de polițiști, astfel:a) pentru chestori - 4 rânduri de ramuri cu frunze stilizate;b) pentru comisari și inspectori - 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate;c) pentru agenți - 2 rânduri de ramuri cu frunze stilizate.2. Emblema pentru coifura studenților și elevilor se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă acvila din stema țării, încadrată între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.II. PetlițePetlițele se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcție de categoriile de polițiști, astfel:a) pentru chestori - 5 ramuri;b) pentru comisari - 4 ramuri;c) pentru inspectori - 3 ramuri;d) pentru agenți - două ramuri.III. Însemne pentru gradele profesionale1. Însemnele de grad profesional pentru umăr sunt reprezentate prin stele în 6 colțuri, de diferite mărimi, pentru ofițeri și barete de formă dreptunghiulară pentru agenți, brodate pe suport textil de formă dreptunghiulară, care are marginile bordurate cu o linie de contur de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră. Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră.Stelele și baretele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni și linii de contur diferite, astfel:1.1. Pentru chestori sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roșie și cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:a) pentru chestor de poliție - o stea;b) pentru chestor principal de poliție - două stele;c) pentru chestor șef de poliție - 3 stele;d) pentru chestor general de poliție - 4 stele.La partea dinspre umăr, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate ce formează o cunună care încadrează centrul unei stele.1.2. Pentru comisari sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră și cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:a) pentru subcomisar de poliție - o stea;b) pentru comisar de poliție - două stele;c) pentru comisar șef de poliție - 3 stele.1.3. Pentru inspectori sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră și cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:a) pentru subinspector de poliție - o stea;b) pentru inspector de poliție - două stele;c) pentru inspector principal de poliție - 3 stele.1.4. Pentru agenți sunt brodate 1-5 barete, cu dimensiunile de 1,2 cm x 3,5 cm, după cum urmează:a) agent de poliție - o baretă;b) agent principal de poliție - două barete;c) agent șef adjunct de poliție - 3 barete;d) agent șef de poliție - 4 barete;e) agent șef principal - 5 barete.2. Suportul de grad pentru mânecă este brodat pe suport textil și este reprezentat de 1-3 benzi de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră, de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, după cum urmează:a) pentru chestori - 3 benzi, cu lățimea de 3 cm, 2,5 cm și 2 cm;b) pentru comisari - două benzi, cu lățimea de 2,5 cm și 2 cm;c) pentru inspectori - o bandă cu lățimea de 2 cm;d) pentru agenți - o bandă cu lățimea de 0,5 cm.Pentru efectivele componentei navale, deasupra suportului de grad pentru mânecă se aplică simbolul Gărzii de Coastă (două ancore încrucișate).  +  Capitolul II Descrierea uniformelor  +  PARTEA I Poliția RomânăI. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri1. Coifura1.1. Șapcă din stofăSe confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare alb-argintie pe calotă.Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față.Pe bandă se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare albargintie.Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare albargintie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali.Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.Pentru agenți, cozorocul este simplu.1.2. PălărieSe confecționează din fetru de culoare bleumarin.Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie.Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.3. CăciulăSe confecționează din blană naturală de astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet, de culoare bleumarin, pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofăSe compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.a) SacouSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii. Pe guler se aplică petlițele, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.b) PantalonSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.Pentru chestori, ambii pantaloni sunt prevăzuți cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare albargintie, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști, unul dintre pantaloni este simplu, iar al doilea este prevăzut cu o vipușcă cu lățimea de 1,0 cm pentru ofițeri și de 0,5 cm pentru agenți, realizată din material textil de culoare alb-argintie. Pentru polițiștii femei, pantalonul este prevăzut a fi confecționat simplu, fără vipușcă.c) FustăAre croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.Pentru chestori, fusta este prevăzută cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare alb-argintie, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști, fusta este prevăzută cu o vipușcă cu lățimea de 1,0 cm pentru ofițeri și de 0,5 cm pentru agenți, realizată din material textil de culoare alb-argintie.2.2. PuloverSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe piept se poate inscripționa denumirea structurii, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.3. ScurtăSe confecționează din material impermeabil și imperrespirabil de culoare bleumarin.Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.Pe piept și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin, din astrahan/caracul pentru chestori și comisari-șefi și din nutriet pentru ceilalți polițiști.2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiua) Impermeabil pentru ploaieSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.Pe pieptul drept se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare sau a celei de studii, iar deasupra se poate inscripționa denumirea structurii.Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă care se fixează pe guler și este detașabilă. Pe umeri se fixează bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.b) PardesiuSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Pe guler se aplică petlițele, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.3. Lenjerie3.1. CămașăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.3.2. Cămașă-bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.4. Încălțăminte4.1. Pantofi din pieleSe confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră. Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.4.2. Ghete din pieleSe confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.4.3. Cizme din piele pentru femeiSe confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.5. Echipament divers5.1. CravatăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.5.2. FularSe confecționează din fire acrilice tip lână de culoare alb/bleumarin.5.3. Mănuși din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.5.4. Curea din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.5.5. CiorapiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.5.6. DresuriSe confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.6. Accesorii6.1. Epoleți cu grad profesionalSunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare alb-argintie.6.2. Suport cu grad profesionalEste realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare albargintie însemnele de grad.6.3. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.Se fixează pe axul ambelor mâneci ale articolelor de echipament.a) Ecuson pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției Române.b) Ecuson drapel naționalEcusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.6.4. Ecuson nominalEste confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.6.5. PetlițeSe confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.6.6. Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, brodate cu fir de culoare alb-argintie pe suport textil de culoare bleumarin.6.7. Eghilet cu accesoriiEghiletul cu accesorii pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil de culoare albă. Se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare alb-argintie.6.8. Șnur de ceremonie pentru agențiSe confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare albă, ce se continuă cu un șnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui de culoare alb-argintie.II. Uniforma de serviciu1. Coifura1.1. ȘepcuțăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin. Pentru efectivele poliției rutiere se poate realiza de culoare albă. Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.1.2. BeretăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.1.3. Șapcă cu două coafe impermeabileSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Pentru efectivele poliției rutiere se poate realiza de culoare albă. Se compune din calotă, bandă și cozoroc. Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Pe bandă se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare bleumarin.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare albargintie. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.4. CăciulăSe confecționează din blană naturală de astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet, de culoare bleumarin, pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.Pentru efectivele poliției rutiere se poate realiza de culoare albă. Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.1.5. FesSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.2. Îmbrăcăminte2.1. ScurtăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Este prevăzută cu glugă care se fixează pe guler și este detașabilă.Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional.Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile scurtei vor fi aplicate benzi din material reflectorizant.2.2. BluzonSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile bluzonului vor fi aplicate benzi din material reflectorizant.2.3. JachetăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile jachetei pot fi aplicate benzi din material reflectorizant.2.4. Pantaloni pentru intervențieSe confecționează din material textil de culoare bleumarin. Au croiala ergonomică care să permită integrarea acestora întro uniformă tactică și care să permită portul atât în combinație cu pantofi, cât și cu ghete. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.2.5. Bluză pentru intervențieSe confecționează din material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.2.6. PuloverSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.2.7. Pelerină de ploaieSe confecționează din material impermeabil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galbenverzui și este prevăzută cu glugă. Pe pieptul drept și pe spate se poate inscripționa cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.3. Lenjerie3.1. TricouSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acestuia într-o uniformă tactică.3.2. Cămașă-bluzăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui.Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă, terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.3.3. Costum termicSe confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic de la interior către exterior, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei, pentru asigurarea confortului termic pe timpul sezonului rece.4. Încălțăminte4.1. Pantofi pentru intervenție iarnă/varăSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele pantofilor se încheie în față cu șiret. Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată și să aibă proprietăți antiderapante.Designul pantofilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică.4.2. Ghete de iarnă/varăSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele ghetelor se încheie în față cu șiret. Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată și să aibă proprietăți antiderapante.Designul ghetelor și înălțimea carâmbilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică și vor fi în concordanță cu sezonul în care se poartă.5. Echipament divers5.1. CenturăSe confecționează din piele sau material textil de culoare neagră.5.2. MănușiSe confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică.5.3. CiorapiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.6. Accesorii6.1. Suport cu grad profesionalEste realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare albargintie însemnele de grad.6.2. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.Se fixează pe axul ambelor mâneci ale articolelor de echipament.a) Ecuson pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției Române.b) Ecuson drapel naționalEcusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.6.3. Ecuson nominalEste confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.  +  PARTEA II Poliția de Frontieră RomânăI. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri1. Coifura1.1. Șapcă din stofăSe confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare bleumarin pe calotă. Se compune din calotă, bandă și cozoroc. Pe bandă se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare galben-aurie.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare galben-aurie. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare galben-aurie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.2. PălărieSe confecționează din fetru de culoare bleumarin.Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare galben-aurie. Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.3. CăciulăSe confecționează din blană de culoare bleumarin.Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofăSe compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.a) SacouSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal auriu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal auriu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii.Pe guler se aplică petlițele, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.b) PantalonSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.Pentru chestori, pantalonii sunt prevăzuți cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare galben-aurie, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști, pantalonii vor fi confecționați fără vipușcă.c) FustăSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.2.2. PuloverSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional.Pieptul este prevăzut cu o bandă realizată prin tricotare, deasupra căreia se poate inscripționa sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.3. ScurtăSe confecționează din material textil impermeabil și imperrespirabil de culoare bleumarin și este prevăzută cu mesadă detașabilă.Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Pe pieptul drept și/sau pe spate se poate inscripționa sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant. Este prevăzută cu guler detașabil din blană, de culoare bleumarin.2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiua) Impermeabil pentru ploaieSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe umeri sunt fixați epoleți în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.b) PardesiuSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.Pe guler se aplică petlițele, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.3. Lenjerie3.1. CămașăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.3.2. Cămașă-bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.4. Încălțăminte4.1. Pantofi din pieleSe confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră.Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.4.2. Ghete din pieleSe confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.4.3. Cizme din piele pentru femeiSe confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.5. Echipament divers5.1. CravatăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.5.2. FularSe confecționează din fire acrilice tip lână de culoare alb/bleumarin.5.3. Mănuși din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.5.4. Curea din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă confecționată din metal.5.5. CiorapiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.5.6. DresuriSe confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.6. Accesorii6.1. Epoleți cu grad profesionalSunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare galben-aurie.6.2. Suport cu grad profesionalEste realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare galben-aurie.6.3. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.Acesta se fixează pe axul mânecii stângi a articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.a) Ecuson pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției de Frontieră.b) Ecuson drapel naționalEcusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.6.4. Ecuson nominalEste confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul galben-auriu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.6.5. PetlițeSe confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare galben-aurie, și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.6.6. Suport de grad pentru mânecăÎn funcție de categoriile de polițiști, este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, brodate cu fir de culoare galbenaurie pe suport textil de culoare bleumarin.6.7. Eghilet cu accesoriiEghiletul cu accesorii pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil împletit de culoare galbenă. Se compune din două ramuri, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu.Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare galbenaurie.6.8. Șnur ceremonie pentru agențiSe confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare galbenă, ce se continuă cu un șnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui de culoare galbenaurie.II. Uniforma de serviciu1. Coifura1.1. ȘepcuțăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin/alb. Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.1.2. BeretăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.1.3. Șapcă cu două coafe impermeabileSe confecționează din material textil de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare galben-aurie, cu margini de 0,2 cm de culoare galben-aurie.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare galben-aurie.Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare galbenaurie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.4. CăciulăSe confecționează din blană de culoare bleumarin.Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.1.5. FesSe confecționează din material textil de culoare bleumarin și se inscripționează pe partea frontală sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ.2. Îmbrăcăminte2.1. ScurtăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Este prevăzută cu glugă detașabilă care se fixează pe guler. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.2.2. BluzonSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.2.3. JachetăSe confecționează din țesătură softshell de culoare bleumarin.Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.2.4. Pantaloni tacticiSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Au croiala ergonomică care să permită integrarea acestora într-o uniformă tactică și care să permită portul atât în combinație cu pantofi, cât și cu ghete. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură. Pantalonii pentru iarnă se confecționează cu mesadă detașabilă.2.5. Bluză tacticăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.2.6. PuloverSe confecționează din material textil cu/sau fără țesătură fleece de culoare bleumarin și poate fi prevăzut cu fermoar.Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneci pot fi aplicate cotiere.Pe pieptul drept și/sau pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.2.7. Pelerină de ploaieSe confecționează din material impermeabil de culoare bleumarin și este prevăzută cu glugă detașabilă.Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.3. Lenjerie3.1. TricouSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin/alb.Are croiala ergonomică care să permită integrarea acestuia într-o uniformă tactică. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional.Pe pieptul drept și/sau pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.3.2. Cămașă-bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin/alb.Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.3.3. Costum termicSe confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei, pentru asigurarea confortului termic pe timpul sezonului rece.4. Încălțăminte4.1. Pantofi tactici de iarnă/varăSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.Fețele pantofilor se încheie în față cu șiret. Talpa interioară este prevăzută cu sistem antișoc.Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată. Aceasta trebuie să fie prevăzută cu lamelă antiperforare din material compozit și să aibă proprietăți antiderapante. Designul pantofilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică.4.2. Ghete de iarnă/varăSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele ghetelor se încheie în față cu șiret. Talpa interioară este prevăzută cu sistem antișoc.Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată. Aceasta trebuie să fie prevăzută cu lamelă antiperforare din material compozit și să aibă proprietăți antiderapante. Designul ghetelor și înălțimea carâmbilor vor permite integrarea acestora într-o uniformă tactică și vor fi în concordanță cu sezonul în care se poartă.5. Echipament divers5.1. CenturăSe confecționează din piele sau material textil de culoare neagră și este prevăzută cu sistem de autoblocare al cataramei.5.2. MănușiSe confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică.Au format clasic, cu 5 degete.5.3. CiorapiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin, cu carâmb înalt, având la terminație manșetă elastică.6. Accesorii6.1. Suport cu grad profesionalEste realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm.Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare galbenaurie însemnele de grad.6.2. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național. Se fixează la 4-6 cm distanță de cusătura umărului pe ambele mâneci ale articolelor de echipament.a) Ecuson pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției de Frontieră.b) Ecuson drapel naționalEcusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.6.3. Ecuson nominalEste confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul galben-auriu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.  +  PARTEA III Aparatul central, Inspectoratul General pentru Imigrări și structurile aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor InterneI. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri1. Coifura1.1. Șapcă din stofăSe confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare bleumarin pe calotă.Se compune din calotă, bandă și cozoroc. Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare albargintie.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintie.Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare albargintie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.2. PălărieSe confecționează din fetru de culoare bleumarin.Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie.Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.3. CăciulăSe confecționează din blană naturală de astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție. Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici, și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofăSe compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.a) SacouSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii.Pe guler se aplică petlițele, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.b) PantalonAre croială dreaptă, fără manșetă și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.Pentru chestori, pantalonii sunt prevăzuți cu o vipușcă realizată din material textil de culoare alb-argintie, având pe părțile laterale un lampas, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca.c) FustăAre croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.2.2. PuloverSe confecționează din tricot sau material textil culoare bleumarin.Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.3. ScurtăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin, din astrahan/caracul pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți polițiști.2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiua) Impermeabil pentru ploaieSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă.Pe umeri se fixează câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.b) PardesiuSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.Pe piept, sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse. Pe guler se aplică petlițele, iar pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă.Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.3. Lenjerie3.1. CămașăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.3.2. Cămașă-bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.4. Încălțăminte4.1. Pantofi din pieleSe confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră.Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.4.2. Ghete din pieleSe confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.4.3. Cizme din piele pentru femeiSe confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.5. Echipament divers5.1. CravatăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.5.2. FularSe confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.5.3. Mănuși din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.5.4. Curea din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă confecționată din metal de culoare argintie.5.5. CiorapiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare neagră.5.6. DresuriSe confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.6. Accesorii6.1. Epoleți cu grad profesionalSunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare alb-argintie.6.2. Suport cu grad profesionalEste realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare albargintie însemnele de grad.6.3. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.Acesta se fixează pe axul mânecii stângi a articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.a) Ecuson pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.b) Ecuson drapel naționalEcusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.6.4. Ecuson nominalEste confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.6.5. PetlițeSe confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.6.6. Suport de grad pentru mânecăEste reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, brodate cu fir de culoare albargintie pe suport textil de culoare bleumarin.6.7. Eghilet cu accesoriiEghiletul pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil de culoare albă. Se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare argintie.6.8. Șnur ceremonie pentru agențiSe confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare albă, la capătul căruia se fixează un cui de culoare argintie.II. Uniforma de serviciu1. Coifura1.1. ȘepcuțăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.1.2. BeretăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.1.3. Șapcă cu două coafe impermeabileSe confecționează din material textil de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare alb-argintie, cu margini de 0,2 cm de culoare bleumarin.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintie.Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.4. CăciulăSe confecționează din blană naturală de astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici, și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.5. FesSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.2. Îmbrăcăminte2.1. ScurtăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurta este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.2. BluzonSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii, cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.2.3. JachetăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional.Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii, cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.2.4. Pantaloni pentru intervenție/tacticiSe confecționează din material textil de culoare bleumarin. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.2.5. Bluză pentru intervenție/tacticăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii, cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.2.6. PuloverSe confecționează din material textil de culoare bleumarin. Închiderea se realizează cu fermoar.Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional.2.7. Pelerină de ploaieSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pelerina de ploaie este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii, cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.3. Lenjerie3.1. TricouSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se poate inscripționa cu denumirea structurii.3.2. Cămașă-bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin.Se încheie cu nasturi având gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional.Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.3.3. Costum termicSe confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.4. Încălțăminte4.1. Pantofi pentru intervenție/tacticiSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.4.2. GheteSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.5. Echipament divers5.1. CenturăSe confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.5.2. MănușiSe confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică. Au format clasic, cu 5 degete.5.3. CiorapiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare neagră.6. Accesorii6.1. Suport cu grad profesionalSunt realizați sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare albargintie însemnele de grad.6.2. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.a) Ecuson pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.b) Ecuson drapel naționalEcusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.6.3. Ecuson nominalEste confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.  +  PARTEA IV Alte uniformeI. Principalele articole de echipament din compunerea uniformei studenților din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“1. Coifura1.1. ȘepcuțăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.1.2. Șapcă din stofăSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate.Șapca din stofă are cozoroc simplu, vipușcă și șnur textil de culoare portocalie, iar pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.3. PălărieSe confecționează din fetru de culoare bleumarin.Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie. Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.4. BascSe confecționează din țesătură tip lână/tricot de culoare bleumarin. Emblema se fixează în lateral, pe partea stângă.1.5. FesSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.1.6. CăciulăSe confecționează din blană naturală nutriet de culoare bleumarin.Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici, și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofăSe compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.a) SacouSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii.Pe guler se aplică petlițele, pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie, iar pe umeri sunt fixate câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional.b) PantalonSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.c) FustăAre croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.2.2. JachetăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.2.3. BluzonSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.2.4. Pantaloni pentru intervenție/tacticiSe confecționează din material textil de culoare bleumarin. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.2.5. PuloverSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin. Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.6. Scurtă pentru orașSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe piept și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală nutriet de culoare bleumarin.2.7. Scurtă pentru instruireSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurta este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.8. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiua) Impermeabil pentru ploaieSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare. Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe umeri se fixează câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.b) PardesiuSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.Pe piept, sub linia taliei, are aplicate buzunare oblice, ascunse.Pe guler se aplică petlițele, pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.9. Costum/Combinezon de instruireSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Pe umeri se fixează câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. În talie este prevăzut cu găici pentru curea și centură.Pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.3. Lenjerie3.1. CămașăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.3.2. Cămașă-bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleu/bleumarin. Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.3.3. Costum termicSe confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.3.4. TricouSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu. Pe pieptul drept și pe spate se poate inscripționa cu denumirea structurii.4. Încălțăminte4.1. PantofiSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.4.2. GheteSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.4.3. Cizme din piele pentru femeiSe confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.5. Echipament divers5.1. CravatăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.5.2. FularSe confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.5.3. Mănuși din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.5.4. Mănuși pentru instruireSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin și sunt căptușite cu material termoizolant matlasat.5.5. Curea din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.5.6. CenturăSe confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.5.7. CiorapiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare neagră.5.8. DresuriSe confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.6. Accesorii6.1. PetlițeSe confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.6.2. Însemn an de studiuSe confecționează pe suport textil de culoare portocalie, de formă dreptunghiulară (4,5 cm x 9 cm). Suportul textil este bordurat cu linie de contur de culoare neagră. Elementele componente ale fiecărui an de studiu - barete în formă dreptunghiulară - sunt de culoare alb-argintie, realizate prin brodare. La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere majuscule de culoare neagră inscripția „STUDENT“, iar la partea inferioară se brodează baretele aferente anului de studiu - câte o baretă pentru fiecare an de studiu.6.3. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.a) Ecuson pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al structurii.b) Ecuson drapel naționalEcusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.6.4. Ecuson nominalEste confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.6.5. Eghilet cu accesoriiSe compune dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un șnur prevăzut cu un nod dublu, la terminația căruia se fixează un cui de culoare alb-argintie.II. Principalele articole de echipament din compunerea uniformei elevilor din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor1. Coifura1.1. ȘepcuțăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei se inscripționează denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu, iar deasupra se montează un șnur de culoare portocalie.1.2. Șapcă din stofăSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate.Șapca din stofă are cozoroc simplu, vipușcă și șnur textil de culoare portocalie, iar pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.3. PălărieSe confecționează din fetru de culoare bleumarin.Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră. Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.1.4. BascSe confecționează din țesătură tip lână/tricot de culoare bleumarin. Emblema se fixează în lateral, pe partea stângă.1.5. FesSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care se inscripționează pe partea frontală cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră.1.6. CăciulăSe confecționează din blană naturală de culoare bleumarin.Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici, și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofăSe compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.a) SacouSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, respectiv auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu, respectiv auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră, cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie.b) PantalonSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.c) FustăAre croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.2.2. JachetăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.2.3. BluzonSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.2.4. Pantaloni pentru intervenție/tacticiSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.2.5. PuloverSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.6. Scurtă pentru orașSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.Pe piept și pe spate se inscripționează denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin.2.7. Scurtă pentru instruireSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurta este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant.Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.2.8. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiua) Impermeabil pentru ploaieSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare. Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.b) PardesiuSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.Pe piept, sub linia taliei, are aplicate buzunare oblice, ascunse. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.2.9. Costum/Combinezon de instruireSe confecționează din material textil de culoare bleumarin și se compune din bluză cu 2 pantaloni.Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. În talie este prevăzut cu găici pentru curea și centură.Pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.3. Lenjerie3.1. CămașăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.3.2. Cămașă-bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin/alb. Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.3.3. Costum termicSe confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.3.4. TricouSe confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române.Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.4. Încălțăminte4.1. PantofiSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret.4.2. GheteSe confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar.4.3. Cizme din piele pentru femeiSe confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.5. Echipament divers5.1. CravatăSe confecționează din material textil de culoare bleumarin.5.2. FularSe confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.5.3. Mănuși din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.5.4. Mănuși pentru instruireSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin și sunt căptușite cu material termoizolant.5.5. Curea din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.5.6. CenturăSe confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.5.7. CiorapiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare neagră sau bleumarin.5.8. DresuriSe confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.6. Accesorii6.1. Însemn an de studiuSe confecționează pe suport textil de culoare portocalie, de formă dreptunghiulară (4,5 cm x 9 cm). Suportul textil este bordurat cu linie de contur de culoare neagră. Elementele componente ale fiecărui an de studiu - barete în formă dreptunghiulară - sunt de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră, realizate prin brodare.La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere majuscule de culoare neagră inscripția „ELEV“, iar la partea inferioară se brodează baretele aferente anului de studiu - câte o baretă pentru fiecare an de studiu.6.2. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.a) Ecuson pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.b) Ecuson drapel naționalEcusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.6.3. Ecuson nominalEste confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României. (la 28-09-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE POLIȚIE

  NORMA Nr. 1
  pentru asigurarea uniformei de reprezentare și ceremonialuri
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata de serviciu(ani)
  012345
  a) Coifura
  1Șapcă din stofăbuc.23Pentru femei se poate asigura pălărie.
  2Căciulăbuc.16
  b) Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni)buc.22Pentru femei se poate asigura fustă în loc de pantalon.
  2Puloverbuc.13
  3Scurtăbuc.16
  4Impermeabil pentru ploaie/Pardesiubuc.14
  c) Lenjerie
  1Cămașăbuc.21
  2Cămașă-bluzăbuc.21Se poate asigura cu mânecă scurtă sau mânecă lungă.
  d) Încălțăminte
  1Pantofi din pielepereche32
  2Ghete din pielepereche13Pentru femei se asigură cizme din piele.
  e) Echipament divers
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.16
  3Mănuși din pielepereche12
  4Curea din pielebuc.16
  5Ciorapipereche61Pentru femei se pot asigura dresuri.
  f) Accesorii
  1Suport cu grad profesionalpereche53
  2Ecuson pentru mânecăbuc.73
  3Ecuson nominalbuc.24
  4Suport de grad pentru mânecăgarnitură22Pentru fiecare sacou, pardesiu
  5Epoleți cu grad profesionalpereche22
  6Petlițepereche22
  7Eghilet cu accesoriibuc.14Se asigură numai ofițerilor de poliție.
  8Șnur ceremoniebuc.14Se asigură numai agenților de poliție.
  9Ecuson drapel naționalbuc.73
  NOTE:1. Uniformele se poartă potrivit regulamentului stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne.2. La prima încadrare - acordare a gradului se distribuie gratuit, în natură, o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: o șapcă din stofă, un costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni), o scurtă, două cămăși, două cămăși-bluză, o pereche pantofi din piele, șase perechi ciorapi, o cravată, un impermeabil/pardesiu, o geantă transport echipament și accesoriile necesare.3. Polițiștii rezerviști cărora li s-a acordat dreptul de a purta uniforma de poliție după încetarea raporturilor de serviciu pot solicita și primi de la unitățile de poliție din care au făcut parte sau de la cele care au responsabilitatea pe raza unde și-au stabilit domiciliul sau reședința articolele de echipament și accesoriile necesare pentru completarea uniformei pe care o dețin. Distribuția echipamentului solicitat de către aceste persoane se face contracost, la prețul de achiziție al articolelor de echipament.
  NORMA Nr. 2
  pentru asigurarea uniformei de serviciu
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata de serviciu(ani)
  012345
  a) Coifura
  1Șepcuță/Beretăbuc.23
  2Șapcă cu două coafe impermeabilebuc.13
  3Căciulăbuc.15
  4Fesbuc.22
  b) Îmbrăcăminte
  1Scurtăbuc.13
  2Bluzonbuc.12
  3Jachetăbuc.12
  4Pantaloni de intervenție/tacticibuc.21
  5Bluză de intervenție/tacticăbuc.11
  6Puloverbuc.13
  7Pelerină de ploaiebuc.13
  c) Lenjerie
  1Tricoubuc.31Se poate asigura cu mânecă lungă și/sau cu mânecă scurtă.
  2Cămașă-bluzăbuc.42Se poate asigura cu mânecă lungă și/sau cu mânecă scurtă.
  3Costum termic (bluză și pantalon)buc.22
  d) Încălțăminte
  1Pantofi de intervenție/tacticipereche32
  2Ghetepereche11
  e) Echipament divers
  1Centurăbuc.14
  2Mănușipereche13
  3Ciorapipereche61
  f) Accesorii
  1Suport cu grad profesionalpereche62
  2Ecuson pentru mânecăbuc.142
  3Ecuson nominalbuc.23
  4Ecuson drapel naționalbuc.142

  NORMA Nr. 3
  pentru echiparea studenților polițiști din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata de serviciu(ani)
  012345
  a) Coifură
  1Șepcuțăbuc.23
  2Șapcă din stofăbuc.23Pentru femei se poate asigura pălărie.
  3Bascbuc.23
  4Fesbuc.23
  5Căciulăbuc.13
  b) Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni)buc.23Pentru femei se poate asigura fustă în loc de un pantalon.
  2Jachetăbuc.13
  3Bluzonbuc.13
  4Pantaloni de intervenție/tacticibuc.43
  5Puloverbuc.13
  6Scurtă pentru orașbuc.13
  7Scurtă pentru instruirebuc.13
  8Impermeabil pentru ploaie/Pardesiubuc.13
  9Costum/combinezon de instruirebuc.13
  c) Lenjerie
  1Cămașăbuc.33
  2Cămașă-bluzăbuc.63Se asigură 3 bucăți cu mânecă lungă și 3 bucăți cu mânecă scurtă.
  3Costum termic (bluză și pantalon)buc.33
  4Tricoubuc.33Se poate asigura cu mânecă lungă și/sau cu mânecă scurtă.
  5Pijamabuc.33
  d) Încălțăminte
  1Pantofipereche33
  2Ghetepereche33Pentru femei se pot asigura cizme din piele.
  3Papucipereche13
  e) Echipament divers
  1Cravatăbuc.33
  2Centurăbuc.16
  3Curea din pielebuc.13
  4Fularbuc.13
  5Mănuși de pielepereche13
  6Mănuși pentru instruirepereche23
  7Prosopbuc.33
  8Mănuși albepereche1inventarSe asigură în funcție de nevoi.
  9Eșarfă albăbuc.1inventar
  10Ciorapipereche10-Pentru femei se pot asigura dresuri.
  f) Echipament sportiv
  1Treningbuc.13
  2Tricou sportbuc.23
  3Pantofi sportpereche13
  4Șort sportbuc.13
  g) Cazarmament
  1Cearșafbuc.3inventar
  2Cearșaf plicbuc.3inventarSe poate asigura și cearșaf simplu.
  3Pătură/pilotăbuc.2inventar
  4Față de pernăbuc.3inventar
  5Salteabuc.1inventar
  6Pernăbuc.1inventar
  h) Accesorii
  1Petlițepereche23
  2Însemne an de studiubuc.9inventar
  3Ecuson pentru mânecăbuc.83
  4Ecuson drapel naționalbuc.83
  5Ecuson nominalbuc.13
  6Eghilet cu accesoriibuc.1inventar
  NOTĂ:Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformelor, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.
  NORMA Nr. 4
  pentru echiparea elevilor din unitățile de învățământ pentru formarea polițiștilor
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata de serviciu(ani)
  012345
  a) Coifura
  1Șepcuță/Beretăbuc.2inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Șapcă din stofăbuc.1inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare. Pentru femei se poate asigura pălărie.
  3Bascbuc.1inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  4Fesbuc.1inventar
  5Căciulăbuc.1inventar
  b) Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni)buc.1inventarPentru femei se poate asigura fustă în loc de un pantalon. Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Jachetăbuc.1inventar
  3Bluzonbuc.1inventar
  4Pantaloni de intervenție/tacticibuc.4inventar
  5Puloverbuc.1inventar
  6Scurtă pentru orașbuc.1inventar
  7Scurtă pentru instruirebuc.1inventar
  8Impermeabil pentru ploaie/Pardesiubuc.1inventar
  9Costum/combinezon de instruirebuc.1inventar
  c) Lenjerie
  1Cămașăbuc.2inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Cămașă-bluză (mânecă lungă și/sau cu mânecă scurtă)buc.4inventar
  3Tricoubuc.2inventar
  4Costum termic ( bluză și pantalon)buc.1inventar
  5Pijamabuc.2inventar
  d) Încălțăminte
  1Pantofipereche2inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Ghetepereche2inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare. Pentru femei se asigură cizme din piele.
  3Papucipereche1inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  e) Echipament divers
  1Centurăbuc.1inventar
  2Curea din pielebuc.1inventar
  3Fularbuc.1inventar
  4Cravatăbuc.1inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  5Mănuși din pielepereche1inventar
  6Mănuși pentru instruirepereche1inventar
  7Prosopbuc.2inventar
  8Mănuși albepereche1inventarSe asigură în funcție de nevoi.
  9Eșarfă albăbuc.1inventar
  10Ciorapipereche10-
  f) Echipament sportiv
  1Treningbuc.1inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Tricou sportbuc.2inventar
  3Pantofi sportpereche1inventar
  4Șort sportbuc.1inventar
  g) Cazarmament
  1Cearșafbuc.3inventar
  2Cearșaf plicbuc.3inventarSe poate asigura și cearșaf simplu.
  3Pătură/pilotăbuc.2inventar
  4Față de pernăbuc.3inventar
  5Salteabuc.1inventar
  6Pernăbuc.1inventar
  h) Accesorii
  1Însemne an de studiupereche6inventarDurata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.
  2Ecuson pentru mânecăbuc.6inventar
  3Ecuson drapel naționalbuc.6inventar
  4Ecuson nominalbuc.1inventar

  NORMA Nr. 5
  pentru asigurarea echipamentului specific formațiunilor de poliție
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata de serviciu(ani)
  012345
  I. Pentru polițiștii din structurile M.A.I.
  1Insignă cu număr de identificarebuc.1inventar
  2Insignă pentru legitimarebuc.1inventar
  3Port carnet pentru insignă și documentul de legitimarebuc.2inventar
  II. Pentru polițiștii din structurile Poliției Române, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Imigrări și unitățile necuprinse în structura inspectoratelor generale
  1Cagulăbuc.2inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  2Vestă reflectorizantă inscripționată cu elemente de identificare a formațiuniibuc.1inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  3Costum camuflaj/mascare*buc.2inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  4Banderolăbuc.2inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  5Mănușipereche2inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  6Mănuși protecție pentru control corporal/documentepereche10-Pentru cei care execută misiuni în teren
  7Ochelari protecție solarăbuc.1inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  8Pantaloni scurțibuc.1inventarPe timpul misiunilor din sezonul estival unde se recomandă portul acestor articole
  9Pantofi sportpereche1inventar
  10Cizme de cauciucpereche1inventar
  11Fluierbuc.1inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  12Centurăcpl.1inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  13Port utilitare pentru centurăbuc.1inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  14Rucsac/Geantă transport echipamentbuc.1inventar
  15Combinezon de protecție control rutier/naval/feroviarbuc.1inventarSe asigură numai efectivelor care desfășoară activități de control rutier/naval/feroviar.
  16Costum de antrenament pentru protecție mușcătură câinebuc.1inventarSe asigură numai pentru instructori și conductori câini.
  17Costum de protecție (bluză + 2 pantaloni)buc.1inventarSe asigură numai pentru instructori/conductori/îngrijitori animale de serviciu.
  18Vestă multifuncționalăbuc.1inventarPentru cei (polițiștii) care execută misiuni în teren
  19Hanoracbuc.2inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  20Tricou antiînjunghierebuc.1inventarPentru cei care execută misiuni în teren
  * Se vor utiliza peste uniforma de serviciu, constituită din articolele de echipament prevăzute la norma nr. 2, fără însă a o substitui.
  III. Pentru personalul din Serviciul de intervenții și acțiuni speciale, inclusiv serviciile județene de poliție de intervenție rapidă, pentru personalul din Serviciul Operații și centrele operaționale din cadrul Direcției Generale Anticorupție, precum și pentru structurile de sprijin operativ din cadrul Poliției de Frontieră
  1Combinezon/costum de intervențiebuc.2inventarSe asigură în funcție de specificul fiecărei misiuni.
  2Combinezon/costum pentru lunetistbuc.2inventar
  3Costum de camuflajbuc.2inventar
  4Tricou intervențiebuc.3inventar
  5Cămașăbuc.3inventar
  6Șepcuță/Beretăbuc.1inventar
  7Tricou antiînjunghierebuc.1inventar
  8Vestă multifuncționalăbuc.1inventar
  9Mănuși pentru intervențiepereche2inventar
  10Centură tacticăcpl.1inventar
  11Ghete intervențiepereche2inventar
  12Mănuși pentru coborâre pe coardăpereche1inventar
  13Ciorapi termici/de compresiepereche6-
  14Ochelari pentru intervențiebuc.1inventar
  15Cagulăbuc.2inventar
  16Fesbuc.2inventar
  17Complet apărătoare articulații pentru intervențiibuc.1inventar
  18Scurtă de iarnă pentru intervențiebuc.1inventar
  19Rucsacbuc.1inventar
  20Piesă de coborâre tip 8buc.2inventar
  21Coardă coborâre ultraușoarăbuc.10inventar
  22Cordelină asigurareml.50inventar
  23Carabiniere cu asigurarebuc.3inventar
  24Carabiniere alpinism, cu buclăbuc.10inventar
  25Cască alpinismbuc.10inventar
  26Ham salvare, dintr-o bucatăbuc.2inventar
  27Blocatoarebuc.5inventar
  28Ham pentru alpinismbuc.1inventar
  29Troliubuc.1inventar
  30Coardă staticăml.200inventar
  31Coardă tip Himalaya (sau echivalent), diametru 11,5 mmml.2500inventar
  32Manșon protecție coardăbuc.15inventar
  33Funie octogonalăml.200inventar
  34Demultiplicator fortebuc.2inventar
  35Scară alpinismbuc.5inventar
  36Dispozitiv urcarebuc.5inventar
  37Ham debarcare elicopterbuc.5inventar
  38Placă multicarabinierăbuc.5inventar
  39Dispozitiv antișoc pentru rapel automatbuc.1inventar
  40Dispozitiv cu role pentru protecție coardăbuc.5inventar
  41Tandem coborâre funicularbuc.5inventar
  42Sac portcoardăbuc.1inventar
  43Sac portcoardă pentru piciorbuc.1inventar
  44Colțar de trecerebuc.5inventar
  45Complet schi de turăcpl.1inventar
  46Schiuri cu bețepereche10inventar
  47Clăparipereche1inventar
  48Costum de schibuc.1inventar
  49Mănuși de schipereche1inventar
  50Ochelari de schibuc.1inventar
  51Rachete de zăpadăpereche15inventar
  52Geantă transport echipamentbuc.1inventar
  IV. Pentru polițiștii care au în primire și exploatare motociclete, ATV-uri
  1Costum motobuc.2inventar
  2Pelerină ploaiebuc.3inventar
  3Cască protecție motocicliștibuc.1inventar
  4Cagulăbuc.2inventar
  5Cizme motopereche2inventar
  6Ochelari motobuc.1inventar
  7Mănuși protecție pentru control corporalpereche10-
  8Mănuși motopereche1inventar
  9Ochelari protecție solarăbuc.1inventar
  10Fluierbuc.1inventar
  11Vestă cu elemente reflectorizantebuc.1inventar
  12Mănuși albepereche2inventar
  V. Pentru personalul care deservește navele și bărcile cu motor, din dotarea unităților
  1Pălărie impermeabilăbuc.1inventar
  2Pelerină/Combinezon/Costum de protecție împotriva intemperiilorbuc.2inventar
  3Costum cu doi pantaloni (salopetă)buc.2inventarPentru personalul tehnic de pe nave
  4Pantaloni scurțibuc.1inventar
  5Cizme din cauciucpereche1inventar
  6Pantofi gabieripereche1inventar
  7Ghetepereche2inventar
  8Ochelari apărători de protecție solară și vântbuc.1inventar
  9Mănuși impermeabilepereche1inventar
  10Scurtă impermeabilăbuc.1inventar
  11Hanoracbuc.1inventar
  Cazarmament pentru cușete nave:
  12Cearșaf/cearșaf plicbuc.4inventar
  13Față pernăbuc.4inventar
  14Pernăbuc.1inventar
  15Salteabuc.1inventar
  16Pătură (pled)buc.1inventar
  VI. Pentru efectivele din cadrul serviciilor teritoriale și sectoarelor poliției de frontieră din zonele muntoase
  1Cagulăbuc.2inventar
  2Costum de camuflaj/mascare*buc.2inventar
  3Vestă multifuncționalăbuc.1inventar
  4Mănușipereche1inventar
  5Ghete cu șiret și carâmb înaltpereche2inventar
  6Centură tacticăcpl.1inventar
  7Ciorapi termici/de compresiepereche6-
  8Ochelari de protecție solară și vântbuc.1inventar
  9Capișonbuc.1inventar
  10Rucsacbuc.1inventar
  11Complet schiuri de turăcpl.15inventar
  12Clăparipereche15inventar
  13Costum de schibuc.15inventar
  14Mănuși de schipereche15inventar
  15Ochelari de schibuc.15inventar
  16Schiuri cu bețepereche15inventar
  17Rachete de zăpadăpereche15inventar
  18Geantă transport echipamentbuc.1inventar
  19Scurtă impermeabilă cu protecție termicăbuc.1inventar
  20Hanorac cu guler înaltbuc.1inventar
  21Cizme de cauciucpereche1inventar
  22Foaie de cortbuc.1inventar
  23Fluierbuc.1inventar
  24Mănuși protecție pentru control corporalpereche10-
  25Port utilitarebuc.1inventar
  * Se vor utiliza peste uniforma de serviciu, constituită din articolele de echipament prevăzute la norma nr. 2, fără însă a o substitui.
  VII. Pentru efectivele de polițiști care participă la misiuni internaționale
  1Costum tactic - bluză, doi pantaloni, pălărie/șepcuțăbuc.26 luniPentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice se asigură pălărie.
  2Costum de protecție împotriva intemperiilorbuc.16 luni
  3Vestă multifuncțională cu elemente reflectorizantebuc.26 luni
  4Pantaloni scurți tacticibuc.26 luniPentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice, în funcție de specificul și cutumele zonei de desfășurare a misiunii
  5Scurtă protecție termicăbuc.16 luni
  6Bluză de vântbuc.16 luni
  7Costum termicbuc.16 luni
  8Cămașă bluză cu mâneca scurtăbuc.36 luni
  9Cămașă bluză cu mâneca lungăbuc.36 luni
  10Puloverbuc.16 luni
  11Tricoubuc.66 luni
  12Ghete tacticepereche26 luniPentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice, o pereche se poate substitui cu ghete din material textil.
  13Mănuși protecțiepereche16 luni
  14Mănuși îmblănitepereche16 luni
  15Cureabuc.16 luni
  16Centurăbuc.16 luni
  17Cagulăbuc.26 luni
  18Ciorapipereche6-
  19Fesbuc.16 luni
  20Trening antrenamentbuc.16 luni
  21Șort sportbuc.26 luni
  22Tricou sportbuc.26 luni
  23Prosopbuc.46 luni
  24Pantofi sportpereche16 luni
  25Sac de dormitbuc.16 luni
  26Geantă transport echipamentbuc.2inventar
  27Rucsacbuc.1inventar
  28Steag drapel naționalbuc.-inventarSe asigură conform cerințelor.
  29Eșarfă protecție împotriva prafuluibuc.16 luniPentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice
  30Mască protecție prafbuc.16 luni
  31Plasă de țânțaribuc.16 luniPentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice
  32Ochelari de protecție împotriva prafuluibuc.16 luniPentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice
  33Ochelari protecție solarăbuc.16 luni
  34Suport de grad profesionalpereche46 luni
  35Semn personal de identitatebuc.16 luniSe distribuie o dată pentru totdeauna.
  36Ecuson nominalbuc.16 luni
  37Ecuson text ROMÂNIAbuc.46 luni
  38Ecuson drapel ROMÂNIAbuc.46 luni
  39Ecuson cu însemnele naționale, pentru polițiebuc.46 luni
  40Ecuson cu steagul național RO POLICEbuc.26 luni
  NOTE: 1. Articolele de echipament prevăzute la nr. crt. 1-25 și 29-40 se scad din evidența unităților odată cu distribuția. Celelalte produse prevăzute în normă se vor folosi la următoarele misiuni în funcție de starea și de gradul de uzură al acestora.2. De prezenta normă beneficiază și polițiștii care desfășoară misiuni internaționale pe o perioadă de până la 1 an, în funcție de specificul misiunii. Pentru misiunile care se prelungesc peste această perioadă, echipamentul prevăzut de această normă se va asigura în continuare, în funcție de solicitările de completare și de perioada pentru care s-a făcut prelungirea.3. Articolele de igienă personală se asigură de către participanți. (la 28-09-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  LEGITIMAȚIA DE SERVICIU A POLIȚIȘTILOR
   +  Articolul 1(1) Legitimația de serviciu a polițiștilor este documentul oficial care face dovada calității de polițist - funcționar public cu statut special, în activitate.(2) Legitimația de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuțiilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimația de serviciu a polițiștilor este confecționată în sistem duplex (față-verso), cu următorul conținut:a) pentru Poliția Română și Poliția de Frontieră Română– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“, rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“ și rândul al treilea, titulatura: „POLIȚIA ROMÂNĂ“ sau, după caz, „POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, executată color (în ținuta de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea - cu majuscule, structura din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla unității respective, încadrată stângadreapta de seria (formată din 3 litere), respectiv numărul legitimației (format din maximum 5 cifre); sub numărul legitimației, aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ sau „INSPECTOR GENERAL AL POLIȚIEI“, respectiv „INSPECTOR GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ“, în funcție de nivelul de acces; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne sau a inspectorilor generali; în partea de jos, sub siglă, se consemnează mențiunea: „VALABILĂ PÂNĂ LA“, urmată de data valabilității formată din zi, lună, an, codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces.b) pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“ și rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi - ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta -„MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ sau „RECTOR“, în funcție de nivelul de acces; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne sau a rectorului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.c) pentru Direcția Generală Anticorupție– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“, rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“ și rândul al treilea, titulatura: „DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, executată color (în ținuta de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea - cu majuscule, structura Direcției Generale Anticorupție din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Direcției Generale Anticorupție, încadrată stânga-dreapta de seria (formată din 3 litere), respectiv numărul legitimației (format din maximum 5 cifre). Sub numărul legitimației, aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ sau „DIRECTOR GENERAL“, în funcție de nivelul de acces; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne sau a directorului general; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, urmată de data valabilității formată din zi, lună, an; pe rândul următor - codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces.d) pentru celelalte unități ale Ministerului Afacerilor Interne aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția celor prevăzute la lit. a), b) și c)– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“ și rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“; în colțul din stânga jos se vor înscrie, ordonate de sus în jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi și al doilea, cu majuscule, unitatea din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Afacerilor Interne; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta -„MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.e) pentru personalul din unitățile Aparatului Central– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“ și rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“; pe ultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie cu majuscule de culoare roșie - „APARAT CENTRAL“; în colțul din stânga jos, se vor înscrie, ordonate de sus în jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare).– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi și al doilea - cu majuscule, unitatea din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Afacerilor Interne; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.f) pentru personalul din structurile subordonate unităților Aparatului Central– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“, rândul al doilea -„MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi și al doilea - cu majuscule, denumirea unității; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Afacerilor Interne; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.g) pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la structurile Ministerului Public– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“, rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi - „POLIȚIE JUDICIARĂ“; pe rândul al doilea - structura Ministerului Public; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii, sigla Ministerului Afacerilor Interne; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie - seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“, pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.  +  Articolul 3Modelele legitimației de serviciu, precum și cromatica specifică acestora sunt prevăzute, după cum urmează: figura 1 - pentru polițiștii din cadrul Poliției Române; figura 2 - pentru polițiștii din cadrul Poliției de Frontieră Române; figura 3 - pentru polițiștii din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“; figura 4 - pentru polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție; figura 5 - pentru polițiștii din cadrul unităților aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; figura 6 - pentru polițiștii din unitățile Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; figura 7 - pentru polițiștii din structurile subordonate unităților Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; figura 8 - pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la structuri ale Ministerului Public.  +  Articolul 4Figurile 1-8*) fac parte integrantă din prezenta anexă.*) Figurile 1-8 sunt reproduse în facsimil.  +  FIGURA 1
  POLIȚIA ROMÂNĂ
  (Acces general)

  POLIȚIA ROMÂNĂ
  (Acces limitat)
   +  FIGURA 2
  POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
  (Acces general)

  POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
  (Acces limitat)
   +  FIGURA 3
  ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“
  (Acces general)

  ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“
  (Acces limitat)
   +  FIGURA 4
  DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE
  (Acces general)

  DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE
  (Acces limitat)
   +  FIGURA 5
  Celelalte instituții/structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Acces general)

  Celelalte instituții/structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Acces limitat)
   +  FIGURA 6
  APARAT CENTRAL
  (Acces general)

  APARAT CENTRAL
  (Acces limitat)
   +  FIGURA 7
  APARAT CENTRAL - unități subordonate (Acces general)

  APARAT CENTRAL - unități subordonate (Acces limitat)
   +  FIGURA 8
  POLIȚIA JUDICIARĂ - structura Ministerului Public Acces general)

  POLIȚIA JUDICIARĂ - structura Ministerului Public (Acces limitat)
  (la 28-09-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 ) Notă
  Articolele II-IV din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 prevăd:Articolul II(1) Modificările intervenite în uniformele polițiștilor se vor realiza eșalonat, până la data de 31 decembrie 2024.(2) Achiziționarea de articole de echipament specific se realizează eșalonat, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație.Articolul III(1) Până la data finalizării procedurilor pentru emiterea documentelor în formatul și cu conținutul prevăzute în anexa nr. 3A, legitimațiile de serviciu ale polițiștilor se emit potrivit prevederilor anexei nr. 3. După această dată, stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, la împlinirea termenului de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, legitimațiile de serviciu ale polițiștilor se emit exclusiv în noul format.(2) Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și cele emise până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) rămân valabile până la data expirării.(3) Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor prevăzute la alin. (2) pot fi preschimbate înainte de data expirării, cu documente având formatul și conținutul prevăzute în anexa nr. 3A, în funcție de necesitățile stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.Articolul IV(1) Prevederile art. I pct. 3 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.(2) La împlinirea termenului de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 3A
  LEGITIMAȚIA DE SERVICIU A POLIȚIȘTILOR
  (format ID1)
   +  Articolul 1(1) Legitimația de serviciu a polițiștilor este documentul oficial care face dovada calității de polițist - funcționar public cu statut special, în activitate.(2) Legitimația de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuțiilor de serviciu.  +  Articolul 2(1) Legitimația de serviciu are formatul ID1, de tip card, și include un suport de stocare de înaltă securitate.(2) Legitimația de serviciu conține cel puțin următoarele date și informații, înscrise pe față și pe verso, astfel:a) „România“;b) „Ministerul Afacerilor Interne“;c) instituția emitentă și, dacă este cazul, unitatea din care face parte titularul;d) stema și drapelul României;e) gradul profesional, numele și prenumele titularului;f) imaginea facială a titularului;g) titulatura documentului - „Legitimație“;h) seria și numărul legitimației;i) ziua, luna și anul emiterii legitimației;j) ziua, luna și anul expirării valabilității legitimației;k) codul numeric personal al titularului;l) nivelul de acces.  +  Articolul 3Elementele grafice și de securitate ale legitimației de serviciu și datele care se înscriu în suportul de stocare de înaltă securitate se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Interne publică pe pagina de internet proprie specimenele legitimațiilor de serviciu. (la 28-09-2021, Anexa nr. 3A a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 3B
  INSIGNELE POLIȚIȘTILOR
   +  Articolul 1(1) Insigna de polițist este însemnul oficial care face dovada calității de polițist - funcționar public cu statut special, în activitate.(2) Insigna de polițist se eliberează numai pentru polițiștii din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcției Generale Anticorupție și pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la structurile Ministerului Public.  +  Articolul 2(1) Insigna de polițist are forma unui scut cu o plăcuță dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, și este confecționată din tombac, protejată la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald. Prin excepție, insigna de polițist din cadrul Direcției Generale Anticorupție are forma rotundă.(2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamelă metalică pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce și legitimația de serviciu.  +  Articolul 3(1) Fațada insignei conține elemente de identificare comune și elemente specifice unora dintre structurile din care fac parte polițiștii respectivi.(2) Elementele de identificare comune sunt următoarele:a) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris „ROMÂNIA“;b) în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliției Române, a Poliției de Frontieră Române sau a Inspectoratului General pentru Imigrări, după caz;c) în partea de jos, pe plăcuța dreptunghiulară sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul, și numărul insignei format din cel mult 5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a polițistului.(3) Elementele de identificare specifice pentru insignele polițiștilor din cadrul Poliției Române și polițiștilor de poliție judiciară detașați la structurile Ministerului Public sunt prevăzute în modelul din figura 1, pentru insignele polițiștilor din cadrul Poliției de Frontieră Române sunt prevăzute în modelul din figura 2, iar cele pentru insignele polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări sunt prevăzute în modelul din figura 3.(4) Elementele de identificare specifice pentru insignele polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție sunt prevăzute în modelul din figura 4 și se prezintă astfel: pe fond albastru, o spadă de argint, așezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de același metal, încrucișate în săritoare în partea de jos și ale căror extremități superioare ating garda armei; în exergă, între un cerc liniar auriu, la interior, și unul auriu și un altul albastru împodobit cu 10 coroane deschise, cu câte 3 fleuroane, intercalate de alte 10 fleuroane mai mici, de asemenea de aur, la exterior, legenda scrisă cu litere majuscule, de același metal, pe fond albastru: în partea de sus și în sensul acelor de ceasornic „DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE“, iar în partea de jos și în sens invers acelor de ceasornic, între două linii oblice, aurii, dispuse pe flancuri, se află numărul de identificare al fiecărui lucrător, compus din 4 cifre.  +  Articolul 4Figurile 1-4*) fac parte integrantă din prezenta anexă.*) Figurile 1-4 sunt reproduse în facsimil.  +  FIGURA 1  +  FIGURA 2  +  FIGURA 3  +  FIGURA 4 (la 28-09-2021, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )
  -------------