HOTĂRÂRE nr. 900 din 19 august 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 24 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La titlu și în cuprinsul hotărârii, sintagma „elev/preșcolar“ se înlocuiește cu sintagma „antepreșcolar/ preșcolar/elev“.2. La anexa nr. 4, la articolul 4, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:(1) Criteriul de calcul 1 stabilește intervalul în care se încadrează unitatea de învățământ preuniversitar de stat în funcție de numărul de antepreșcolari/preșcolari/elevi.
  Criteriul de calcul 1
  1-300 antepreșcolari/preșcolari/elevi
  301-800 antepreșcolari/preșcolari/elevi
  peste 800 antepreșcolari/preșcolari/elevi
  (2) Criteriul de calcul 2 stabilește tipurile de unități de învățământ preuniversitar de stat.
  Criteriul de calcul 2*)
  Creșă
  Grădiniță
  Școală gimnazială/primară
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual
  Școală postliceală
  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, conform clasificației de la criteriul de calcul 2, se va lua în calcul nivelul cel mai înalt de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale.
  3. Anexele nr. 2, 3,5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 19 august 2021.Nr. 900.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2021
  Nr. crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământNumăr mediu de elevi pe clasăStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) - lei -
  UrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
  012345678
  1Învățământ antepreșcolarzi7715000150001500015000
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi20184052443140524431
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi20207431743174317431
  4Învățământ primarzi24184663555554566500
  4.1Învățământ primar integrat*zi7926792692749274
  5Învățământ primar „step-by-step“zi24247431743186958695
  6Învățământ primar „A doua șansă“-15123594432742055063
  7Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi24205867701667368055
  8Învățământ primar cu specializarea muzicăzi242410389103891142811428
  8.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi5115511551155115
  9Învățământ gimnazialzi25206111702869858034
  9.1Învățământ gimnazial integrat*zi10389103891187511875
  10Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-15124070488946535589
  11Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)zi25207334837382889462
  11.1Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi1223122312231223
  12Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi252512834128341411814118
  12.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi6111611161116111
  13Învățământ gimnazialFR22222475293428293354
  14Învățământ liceal teoreticzi28286111611168456845
  15Învățământ liceal teoreticseral28284529452950735073
  16Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi28286319631970787078
  17Învățământ liceal tehnologicseral28284926492655185518
  18Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi28288067806790369036
  19Învățământ liceal specializarea muzicăzi282817111171111916519165
  20Învățământ licealFR28282384238426712671
  20.1Învățământ liceal integrat*zi10389103891187511875
  21Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/ învățământ dualzi28286692669273627362
  22Învățământ postliceal/maiștrizi28286692669266926692
  22.1Învățământ postliceal/maiștriseral28284926492655185518
  23Cantine-cămine (elevi cazați)-2420242024202420
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și coeficienții de corecție
  pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluriStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi2,45462,45462,45462,4546
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi0,6630,7250,0000,000
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi1,2161,2160,0000,000
  4Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  4.1Învățământ primar integrat*zi1,2971,2970,1700,170
  5Învățământ primar „step-by-step“zi1,2161,2160,1700,170
  6Învățământ primar „A doua șansă“-0,5880,7080,1700,170
  7Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi0,9601,1480,1480,148
  8Învățământ primar cu specializarea muzicăzi1,7001,7000,1000,100
  8.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi0,8370,8370,0000,000
  9Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  9.1Învățământ gimnazial integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  10Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-0,6660,8000,1430,143
  11Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)zi1,2001,3700,1300,130
  11.1Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi0,2000,2000,0000,000
  12Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi2,1002,1000,1000,100
  12.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi1,0001,0000,0000,000
  13Învățământ gimnazialFR0,4050,4800,1430,143
  14Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  15Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  16Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi1,0341,0340,1200,120
  17Învățământ liceal tehnologicseral0,8060,8060,1200,120
  18Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  19Învățământ liceal specializarea muzicăzi2,8002,8000,1200,120
  20Învățământ licealFR0,3900,3900,1200,120
  20.1Învățământ liceal integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  21Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
  22Învățământ postliceal/maiștrizi1,0951,0950,0000,000
  22.1Învățământ postliceal/maiștriseral0,8060,8060,1200,120
  23Cantine-cămine (elevi cazați)-0,3960,3960,0000,000
  * Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“, pentru anul 2021
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă579585597615633652
  Grădiniță482487497511526540
  Școală gimnazială/primară463467477490504518
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual525531541557572588
  Școală postliceală360364371382393403
  301-800Creșă620626639658678698
  Grădiniță485490499514528543
  Școală gimnazială/primară465470479493507521
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual527533543559575591
  Școală postliceală363366373384395406
  peste 800Grădiniță490495504519534548
  Școală gimnazială/primară470475484498512526
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual532538548564580596
  Școală postliceală367371378390401412
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă579585597615633652
  Grădiniță564570581598615632
  Școală gimnazială/primară541547557574590606
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual614621633651670688
  Școală postliceală421426434447459472
  301-800Creșă620626639658678698
  Grădiniță567573584601618635
  Școală gimnazială/primară544549560576593609
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual617623636654673691
  Școală postliceală424428437450462475
  peste 800Grădiniță573579590607624642
  Școală gimnazială/primară550555566583599616
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual623629642660679698
  Școală postliceală430434443456468481
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile
  cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă1,28671,30001,32671,36671,40671,4489
  Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  Școală postliceală0,79950,80750,82350,84740,87140,8954
  301-800Creșă1,37781,39111,42001,46221,50671,5511
  Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială/primară1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Școală postliceală0,80450,81250,82860,85280,87690,9010
  peste 800Grădiniță1,08701,09791,11971,15231,18491,2175
  Școală gimnazială/primară1,04311,05351,07441,10571,13701,1682
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,18221,19401,21771,25311,28861,3241
  Școală postliceală0,81550,82370,84000,86450,88890,9134
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă1,28671,30001,32671,36671,40671,4489
  Grădiniță1,25311,26561,29061,32821,36591,4034
  Școală gimnazială/primară1,20161,21361,23761,27371,30971,3457
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,36431,37801,40531,44621,48721,5281
  Școală postliceală0,93540,94480,96350,99151,01951,0476
  301-800Creșă1,37781,39111,42001,46221,50671,5511
  Grădiniță1,25891,27161,29671,33451,37221,4100
  Școală gimnazială/primară1,20741,21951,24371,27991,31611,3524
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,37021,38401,41141,45241,49351,5347
  Școală postliceală0,94130,95060,96950,99781,02601,0542
  peste 800Grădiniță1,27181,28451,31001,34821,38631,4245
  Școală gimnazială/primară1,22041,23261,25701,29371,33031,3668
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,38321,39701,42471,46611,50771,5492
  Școală postliceală0,95410,96370,98281,01151,04001,0687
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  ----