HOTĂRÂRE nr. 863 din 11 august 2021pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025, precum și a Planului general de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 24 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul general de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Elena Tudose,
  secretar de stat
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 11 august 2021.Nr. 863.  +  Anexa nr. 1STRATEGIEde dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025  +  Anexa nr. 2PLAN GENERAL DE ACȚIUNEpentru implementarea Strategiei de dezvoltarea sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025