HOTĂRÂRE nr. 43 din 1 iulie 2021privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România
EMITENT
 • COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 2 iulie 2021  Având în vedere adoptarea măsurilor pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, precum și propunerile formulate în cadrul ședințelor Grupului de Suport Tehnico-Științific,luând în considerare propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 8^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență,Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă lista și clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat în vederea stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.(2) Criteriul pe baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori.(3) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Național de Sănătate Publică, în temeiul indicatorilor publicați de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea clasificării țărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, conform art. 2.(4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul www.insp.gov.ro.  +  Articolul 2(1) Clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel:a) zona verde - unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;b) zona galbenă - unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3;c) zona roșie - unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3.(2) Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona verde în zona galbenă intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.(3) Încadrarea din zona roșie în zona verde sau galbenă, precum și încadrarea din zona galbenă în zona verde intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.  +  Articolul 3(1) În funcție de încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prevăzute la art. 2, la intrarea persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri:a) pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) nu se instituie măsura carantinei;b) pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din țările terțe (altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană), se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este încadrată țara din care sosesc, cu următoarele excepții:a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;b) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;d) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; (la 27-07-2021, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 51 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 iulie 2021 ) e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); (la 27-07-2021, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 51 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 iulie 2021 ) f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;h) elevii/studenții cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată.(3) Pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană se instituie măsura carantinei în condițiile alin. (1).  +  Articolul 4Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID19:a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;d) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; (la 27-07-2021, Litera d) din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 51 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 iulie 2021 ) e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); (la 27-07-2021, Litera e) din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 51 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 iulie 2021 ) f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată.  +  Articolul 5Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID19:a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;c) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;d) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; (la 27-07-2021, Litera d) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 51 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 iulie 2021 ) e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); (la 27-07-2021, Litera e) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 51 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 iulie 2021 ) f) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;g) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;h) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată.  +  Articolul 6(1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la data contactului direct.(2) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică și pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare contactului, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data contactului.  +  Articolul 7(1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau al documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.(2) Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau al testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competentă din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.(4) Persoanele care sosesc în țară din zona prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b), dacă nu prezintă la intrarea în țară rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.(5) Persoanele care intră în țară din zona prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. c) pot ieși din carantină după a 10-a zi, dacă efectuează un test RT-PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.  +  Articolul 8(1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției și cazurile considerate ca justificate pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de direcția de sănătate publică.(3) În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARSCoV-2.  +  Articolul 9Abrogat. (la 13-08-2021, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 59 din 12 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 13 august 2021 )  +  Articolul 9^1(1) Membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și stafful acestora, care sosesc în România pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, din țări aflate în zona roșie de risc epidemiologic, se exceptează de la măsura carantinei instituită conform prevederilor prezentei hotărâri dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate.(2) Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și membrilor delegațiilor sportive, precum și artiștilor și staffului acestora, cetățeni străini sau apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment organizate pe teritoriul național, indiferent de zona de risc epidemiologic în care este încadrată țara din care sosesc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate. (la 13-08-2021, Articolul 9^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 59 din 12 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 13 august 2021 )  +  Articolul 10Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28/2021*), cu modificările și completările ulterioare.*) Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28/2021 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
  Președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență,
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 1 iulie 2021.Nr. 43.  +  ANEXĂLISTAcu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, conform Hotărârii nr. 43 din 1 iulie 2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență
  Stat/Zona/TeritoriuRata de incidență cumulată la 1.000 de locuitori*
  Zona roșie
  Seychelles22,0
  Mongolia9,6
  Namibia8,5
  Uruguay8,2
  Columbia8,0
  Argentina6,2
  Oman5,8
  Maldive5,6
  Kuweit5,5
  Brazilia**4,7
  Suriname4,7
  Saint Kitts și Nevis4,5
  Costa Rica4,1
  Bahrain3,8
  Paraguay3,7
  Chile3,6
  Botswana3,4
  Tunisia3,3
  Africa de Sud**3,1
  Panama3,0
  Marea Britanie**2,3
  Nepal**0,9
  India**0,6
  Zona galbenă
  Fiji2,9
  Emiratele Arabe Unite2,9
  Trinidad și Tobago2,5
  Georgia2,4
  Malaysia2,4
  Cuba2,3
  Bolivia2,2
  Sint Maarten2,1
  Zambia2,0
  Guyana1,9
  Cipru1,8
  Irak1,8
  Federația Rusă1,7
  Kârgâzstan1,7
  Portugalia1,7
  Insulele Virgine Britanice1,7
  Iran1,6
  Jersey1,6
  Stat/Zona/TeritoriuRata de incidență cumulată la 1.000 de locuitori*
  Zona verde
  Capul Verde1,4
  Insulele Virgine ale Statelor Unite1,4
  Sri Lanka1,4
  Peru1,4
  Republica Dominicană1,3
  Honduras1,3
  Monaco1,2
  Guatemala1,1
  Spania1,1
  Belarus1,1
  Kazahstan1,0
  Bonaire, Saint Eustatius și Saba1,0
  Gibraltar1,0
  Ecuador0,9
  Andorra0,9
  Turcia0,9
  Irlanda0,9
  Bahamas0,9
  Filipine0,8
  Qatar0,7
  Iordania0,7
  Thailanda0,7
  Indonezia0,7
  Rwanda0,6
  Venezuela0,6
  Afghanistan0,6
  Letonia0,6
  Saint Vincent și Grenadine0,6
  Olanda0,6
  Grecia0,6
  Cambodgia0,6
  Guam0,6
  Saint Lucia0,5
  Danemarca0,5
  Belgia0,5
  Timorul de Est0,5
  Norvegia0,5
  Statele Unite ale Americii0,5
  Libia0,5
  Arabia Saudită0,5
  El Salvador0,5
  Aruba0,5
  * Date publicate de ECDC joi, 1 iulie 2021, pentru perioada 14-27 iunie 2021.** Ca urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată.
  Stat/Zona/TeritoriuRata de incidență cumulată la 1.000 de locuitori*
  Zimbabwe0,4
  Belize0,4
  Uganda0,4
  Suedia0,4
  Franța0,4
  Palestina0,4
  Muntenegru0,4
  Mexic0,4
  Slovenia0,4
  Armenia0,4
  Bangladesh0,4
  Estonia0,3
  Bhutan0,3
  Eritreea0,3
  Lituania0,3
  Insulele Feroe0,3
  Luxemburg0,3
  Croația0,3
  Insulele Cayman0,3
  Liban0,3
  Canada0,3
  Eswatini0,3
  Liberia0,2
  Jamaica0,2
  Curaçao0,2
  Puerto Rico0,2
  Liechtenstein0,2
  Serbia0,2
  Elveția0,2
  Ucraina0,2
  Italia0,2
  Slovacia0,2
  Polinezia Franceză0,2
  Cehia0,2
  Japonia0,2
  Finlanda0,2
  Republica Moldova0,2
  Maroc0,2
  Haiti0,2
  Bermuda0,2
  Uzbekistan0,2
  Bulgaria0,2
  Mauritius0,2
  Stat/Zona/TeritoriuRata de incidență cumulată la 1.000 de locuitori*
  Austria0,2
  Guernsey0,2
  Israel0,2
  Lesotho0,1
  Barbados0,1
  Myanmar0,1
  Sierra Leone0,1
  Mauritania0,1
  Algeria0,1
  Gabon0,1
  Congo0,1
  Germania0,1
  Ungaria0,1
  Bosnia și Herțegovina0,1
  Coreea de Sud0,1
  Polonia0,1
  Azerbaidjan0,1
  Macedonia de Nord0,1
  Groenlanda0,1
  Egipt0,1
  Kenya0,1
  Republica Democrată Congo0,1
  Islanda0,1
  Guineea Ecuatorială0,1
  Comore0,1
  Mozambic0,1
  Kosovo0,1
  Taiwan0,1
  Pakistan0,1
  Malawi0,1
  Angola0,1
  Malta0,1
  San Marino0,1
  Dominica0,1
  Senegal0,1
  Vietnam0,1
  România0,0
  Singapore0,0
  Nicaragua0,0
  Burundi0,0
  Djibouti0,0
  Ghana0,0
  Togo0,0
  Stat/Zona/TeritoriuRata de incidență cumulată la 1.000 de locuitori*
  Gambia0,0
  Guineea Bissau0,0
  Brunei Darussalam0,0
  Albania0,0
  Laos0,0
  Madagascar0,0
  Australia0,0
  Grenada0,0
  Sudan0,0
  Benin0,0
  Mali0,0
  Nigeria0,0
  Yemen0,0
  Niger0,0
  Burkina Faso0,0
  Insulele Turks și Caicos 0,0
  Papua Noua Guinee0,0
  Noua Zeelandă0,0
  Somalia0,0
  Republica Centrafricană0,0
  Wallis și Futuna0,0
  Insula Man0,0
  Sao Tome și Principe0,0
  Stat/Zona/TeritoriuRata de incidență cumulată la 1.000 de locuitori*
  Camerun0,0
  Antigua și Barbuda0,0
  Insulele Mariane de Nord0,0
  Etiopia0,0
  Ciad0,0
  Anguilla0,0
  Siria0,0
  Tadjikistan0,0
  Guineea0,0
  Coasta de Fildeș0,0
  Sudanul de Sud0,0
  Republica Populară Chineză0,0
  Insulele Falkland (Malvine)0,0
  Vatican0,0
  Insulele Marshall0,0
  Micronezia0,0
  Montserrat0,0
  Noua Caledonie0,0
  Insulele Solomon0,0
  Tanzania0,0
  Vanuatu0,0
  Sahara de Vest0,0