HOTĂRÂRE nr. 799 din 28 iulie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va realiza din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  București, 28 iulie 2021.Nr. 799.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale
  ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență,
  ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș“
  Titular: Ministerul Sănătății Beneficiar: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșAmplasament: strada Dr. Gh. Marinescu nr. 50, cod 540136, Târgu Mureș, MureșIndicatori tehnico-economiciFactori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100 – 1/2013, cu modificările și completările ulterioare, și la foc în conformitate cu prevederile Normativului de siguranță la foc al construcțiilor, indicativ P118/1999, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fondurile asigurate prin Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat Proiectului privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----